Sloop Veluwehal is kapitaalvernietiging

(Bron: Barneveldse Krant)

Het is campagnetijd en dus lanceren politieke partijen hun plannen voor de komende vier jaar. Het idee van de VVD om de in haar ogen 'verouderde' Veluwehal te slopen, het zwembad en de sporthal te verplaatsen en op het vrijgekomen terrein een 'leuk nieuw wijkje' te bouwen, stuit op grote weerstand bij collega-partijen, zo blijkt uit een rondje van deze krant onder plaatselijke politici. Plaatselijk Belang Barneveld ziet - o termijn - wél wat in het plan. "Laten we deze discussie meteen aangrijpen om ook voerfabriek Rijnvallei te verplaatsen." 

Lokale politici kraken VVD-plan voor verplaatsing zwembad en sporthal

PLAATSELIJK BELANG Het gebouw oogt namelijk gedateerd en log, betoogt voorzitter Carl Koetsier. "Hoewel de Veluwehal een centrale rol vervult in Barneveld, vinden wij een karakteristieke groen woonwijk met ruimtes voor een aantal culturele activiteiten op deze plek een goed idee", zegt hij.

 

"De hal heeft geen historische waarde. Dit over een jaar of tien à twintig opnieuw inrichten vinden wij dan ook geen slecht idee. De Veluwehal is in 2009 gerenoveerd. Er is asbest gesaneerd en een nieuw luchtbehandelingssysteem aangelegd. Om die hal nu te slopen voor woningbouw is misschien kapitaalvernietiging. Gedegen kostenonderzoek is daarom gewenst. De Veluwehal en dat neemt name de sporthal heeft de laatste jaren meer het imago van een evenementenhal. Het lijkt erop dat bezoekers gericht op een evenement afkomen en niet voor iets anders. Dit geeft wel veel parkeerdruk en verkeer, maar geen andere 'opbrengst' voor Barneveld zelf. Er zal moeten onderzocht worden of dit inderdaad zo is.'

 

,,De toneelzaal kan worden ondergebracht in het Schaffelaartheater. Voor activiteiten van Welzijn Barneveld is wellicht ruimte in de bibliotheek of de nieuwe wijk. De Midden Nederland Hallen is een goed bereikbare locatie voor de evenementen die nu in De Veluwehal worden georganiseerd. De samenvoeging van de zwembaden klinkt goed, mits het Oosterbos behouden blijft. En we kunnen deze discussie ook aangrijpen om ook voerfabriek Rijnvallei te verplaatsen. Daar schieten we als dorp echt wat mee op."

 

SGP Zonder uitzondering zien ook de overige Barneveldse politieke partijen een eventuele sloop van de Veluwehal als 'kapitaalvernietiging', waaronder de SGP. Raadslid Gert Ploeg geeft aan dat daar de afgelopen jaren voor miljoenen in is geïnvesteerd. ,,Daarom is dit op dit moment geen goed idee."

 

,,Het zwembad is pas aangepakt. Er is asbest verwijderd, van binnen is de hal opgeknapt en er zijn maatregelen genomen tegen geluidsoverlast. Daarom is dit op dit moment geen goed idee. Over een aantal jaar zou het VVD-plan het overwegen waard kunnen zijn. Alles is tenslotte aan verandering onderhevig en ook moet de Veluwehal over een aantal jaren weer gerenoveerd worden. De SGP kan zich voorstellen dat er over een jaar of tien à vijftien, als er een meerderheid zou ontstaan voor dit plan, een quickscan wordt uitgevoerd om te bezien wat dit plan allemaal kost en wat het oplevert. Maar op dit moment is dat echt te vroeg."

 

,,Nieuwe seniorenwoningen zijn de komende jaren hard nodig. Maar senioren willen ook heel graag zwemmen. Voor deze groep is het zwembad in de Veluwehal ideaal gesitueerd. Ook voor jongeren trouwens, die nu vaak op de fiets naar de Veluwehal komen en waar ze die prima kwijt kunnen. Ook voor moeders die hun kinderen naar zwemles brengen. De sociale functies die de Veluwehal voor al haar gebruikers biedt, is zijn ons te kostbaar om met dit plan in te kunnen stemmen."

 

PRO'98 Fractieleider Arjen Korevaar geeft aan dat de activiteiten in de Veluwehal in zijn ogen het centrum versterken en dat het daarom zou moeten blijven op de huidige locatie. ,,Denk aan het recente WK taekwondo, de Tour de Force en feesten zoals Helden van Barneveld. Wat wil de VVD, naast het zwembad en de sporthal, met de vaste voorzieningen zoals bowling, Welzijn Barneveld en het jongerencentrum? De huidige Veluwehal heeft door zijn ligging en aanbod een unieke positie in Barneveld."

,,Een nieuwe voorziening op een soortgelijke centrale locatie lijkt ons niet realistisch en daarmee een achteruitgang voor huidige gebruikers. Het lijkt erop dat de VVD een heel aantal voorzieningen sowieso liever uit het oog verliest. De gedachte om nu op deze plek te gaan slopen voor de realisatie van woningen, lijkt vooral gemotiveerd uit financieel oogpunt en wat Pro'98 betreft op dit moment prematuur. Het realiseren van woningen in combinatie met 'restaurants en winkeltjes' lijkt ons ook geen goed idee. Het centrumgebied is nu juist heel compact. Geen slimme zet dus. Voor de realisatie van nieuwe woningen in het centrumgebied, zou Pro'98 liever zien dat de gemeente RijnVallei motiveert om te vertrekken naar Harselaar. Dan kan de stationsomgeving worden gerevitaliseerd als schakel tussen het Schaffelaarse Bos en de Kampstraat."

 

 

CDA Veel Barneveldse politici zijn het met Korevaar eens dat RijnVallei zou moeten verhuizen, waaronder CDA-lijsttrekker Arjan Westerneng. Volgens hem zou het goed zijn als de gemeente de komende tijd een zogenoemde 'integrale visie' ontwikkelt voor het gebied rond het centrum. ,,Misschien zijn er meer gebouwen die de komende vijftien jaar afgeschreven raken. Breng dat in beeld en baseer daar je integrale keuzes voor het toedelen van nieuwe functies op."

 

,,Wij pleiten bijvoorbeeld voor een visie voor het stationsgebied (Kampstraat/station/Rijnvallei). Dat gebied is ook onderdeel van de zone om het centrum heen. Die integrale visie hoeft er niet morgen te zijn. Ergens in de komende periode zou die opgepakt kunnen worden." Westerneng is tegen het VVD-plan, wat ook in zijn ogen 'kapitaalvernietiging zou zijn. ,,Zeker op korte termijn. Als er nu een oud, lelijk en afgeschreven gebouw zou staan dat met achterstallig onderhoud kampt, dan is het een ander verhaal. Dat is hier niet aan de orde. Wat ons betreft horen voorzieningen zoals sport, spelen, cultuur, scholen thuis in het hart van de samenleving, en niet aan de buitenkant. Die moet je niet zomaar wegstrepen tegen een economisch ingegeven maatregel die - zo lijkt het - uit de lucht komt vallen. Daarbij vinden wij het VVD-idee voor nieuwe winkels aan de rand van ons winkelcentrum niet goed. Dit heeft negatieve effecten voor ons centrum."

 

 

CHRISTENUNIE De Veluwehal is na de renovaties in 2009, 2014 en 2015 weer helemaal bij de tijd, betoogt Lukas Scheijgrond van de ChristenUnie. Hij noemt het VVD-plan 'voorbarig'. ,,De Veluwehal vervult als dorpshuis een belangrijke functie voor bijvoorbeeld mensen die de activiteiten van Welzijn Barneveld bezoeken, sportverenigingen en Villa29. Wij maken maakt ons daarom hard voor een toekomst met dit dorpshuis."

 

Scheijgrond denkt - net als de VVD - wel na over wat er met de functies in de Veluwehal moet gebeuren in de toekomst. ,,Het is goed om na te denken over verplaatsing van het binnenzwembad naar het Oosterbosbad. Dat is voor het zwembad logischer en het maakt mogelijk ruimte vrij voor appartementen of een parkeergarage. Wij zijn tegen een nieuwe wijk met winkels op de huidige plek. Als we nieuwe winkels gaan plaatsen op de huidige locatie van de Veluwehal dan stimuleren we leegstand en verloedering. De Veluwehal is op deze plek juist een verrijking voor het centrum, omdat de hal mensen naar het centrum trekt, die ook de winkels en de horeca bezoeken."

 

 

BURGER INITIATIEF Burger Initiatief is ooit mede opgericht met als doel het behoud van de Markthal. Lijsttrekker Judith van den Wildenberg is daarom ook 'radicaal tegen het weghalen van sociale functies uit het Barneveldse centrum'. ,,De Veluwehal is in de ogen van de VVD misschien een oud en gedateerd gebouw, het is nog niet zo lang geleden gerenoveerd, voor enkele miljoenen, geld van onze burgers. Gaan we dat zomaar weggooien?"

 

,,Het versterkt ons dorpscentrum. Hoe heerlijk is het om je baantjes te zwemmen en daarna even het dorp in te gaan? Wat prettig voor allerlei verenigingen dat er nog een ruimte is waar je voor een redelijke prijs terecht kunt, van vijf tot tweeduizend personen. Welzijn Barneveld zit daar met allerlei activiteiten voor onder andere senioren, midden in het centrum. En de vele evenementen, waarvan de bezoekers ook gemakkelijk het dorp in kunnen gaan. Dat willen wij beschermen. Parkeerproblemen? Vlakbij liggen de Kapteijnstraat, de Vetkamp en nog nog iets verder het Theaterplein. Het station ligt op loopafstand. Dit is een typisch een VVD-proefballon. Lijsttrekker Gerard van den Hengel is ook wethouder, dezelfde wethouder die al jaren geleden begon met het uitkleden van de Veluwehal. Bij het Centrumplan zou de Veluwehal een enorme opknapbeurt en impuls krijgen, maar dat is niet waargemaakt. Deze wethouder wilde de Markthal bewaren, maar toen hij eenmaal het pluche voelde draaide hij 180 graden. VVD, leer toch eens om het goede te behouden."

 

 

HENK VAN DEN BRINK Henk van den Brink van zijn gelijknamige eenmansfractie noemt het idee van de VVD 'waanzinnig'. ,,Nieuwbouw zou een aantasting zijn van het dorpse karakter dat Barneveld nu heeft. In het hele omliggende gebied van de Veluwehal staat nu voornamelijk laagbouw of woningen met een terras of tuin. Dit geeft nu veel rust en oogt heel ruim."

,,Jarenlang is er voor alle gebouwde wijken al te weinig ruimte gelaten voor openheid, groen en speelvoorzieningen. Daarnaast is er nog altijd te weinig aandacht voor ruimte om te parkeren. Waarom bouwen we niet aan de buitenkant van de bestaande bebouwing van de Veluwehal? Deze grond aankopen kost minder dan het wegsaneren van bestaande voorzieningen. Die in de Veluwehal voldoen prima. De vraag is wie de financiële lasten van de verplaatsing van de sporthal en zwembad gaan dragen. Toch niet weer de burger, hoop ik? De gemeente heeft het geld niet voor een nieuw zwembad. Seniorenwoningen kunnen ook best elders worden gebouwd. Het idee voor restaurants en winkeltjes levert alleen maar leegstand op voor de bestaande winkeliers."

 

 

LOKAAL BELANG Volgens Lokaal Belang-lijsttrekker Mijntje Pluimers leent het VVD-plan zich goed voor een dorpsreferendum, zoals haar nieuwe partij dat in haar verkiezingsprogramma voorstelt. ,,Aan de heftige reacties te zien is dit voor veel mensen een ingrijpend plan."

,,Wij zijn voor ieder goed idee dat de dorpskernen mooier maakt. De sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is dat zeker niet. Deze centraal gelegen ontmoetingsplaats is waardevol en moet behouden blijven. De VVD spreekt van 'grote druk bij sportevenementen en niet ideale verkeersomstandigheden'. Om deze druk dan te verplaatsen naar een plek die al jaren onder druk staat, de verkeerssituatie op de schoolroute Thorbeckelaan/Mr. Troelstralaan/Rebellaan, is ongewenst, onverstandig en onveilig. En wat betekent dit voor de leefbaarheid van de wijk? Zeker omdat daar ook een nieuwe school gebouwd gaat worden. De Veluwehal is overigens ook nog niet afgeschreven. Daarbij, de vergroening van centra en het onderzoek doen naar een mogelijke verhuizing van veevoederfabrieken Brons en Rijnvallei uit de centra van Voorthuizen en Barneveld hebben ook prioriteit."

 

 

OUD BARNEVELD Uit historisch oogpunt is het niet nodig om de Veluwehal op de huidige plek te laten, vindt Ad Rijneveld van vereniging Oud Barneveld. Toch is hij er niet voor op die locatie een nieuw wijkje uit de grond te laten stampen.

,,Het begon natuurlijk als markthal voor pluimvee. De huidige Veluwehal werd in 1980 gebouwd en geopend, nadat de oude in 1977 afbrandde. Het heeft allemaal niet zo gek veel historische waarde. Volgens mij heeft het met alle activiteiten die er worden ontplooid wel een grote sociale waarde en functie. Daarom zou ik het er voor nu gewoon laten staan."