PvdA en GL: 2 anti-VVD-congressen

Nadat enige weken geleden de VVD-ledengroep 'Klassiek Liberaal' Groen Links als 'stront' afficheerde duikelden de socialistische partijen over elkaar heen van verontwaardiging. Ik heb zelfs een column gelezen waarin de VVD-top werd opgeroepen om zich te ontdoen van 'dit soort lieden' om nog enigszins geloofwaardig te kunnen zijn. Verder werd het afgedaan als het zoveelste bewijs dat de VVD nou eenmaal een niet-intellectuele partij is. 

 

Gisteren hielden de PvdA en Groen Links een ledenbijeenkomst. Centrale punt tijdens deze vergaderingen: het beleid dat de VVD voorstaat is een ramp voor Nederland. Mark Rutte is verschrikkelijk. De VVD is verschrikkelijk. Het (neo)liberalisme is verschrikkelijk. De woordkeus is net anders, maar feitelijk zeggen ze allebei: de VVD is stront en we moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat het in Nederland gaat stinken. Is dit een nieuw geluid? Nee, ik ben al 36 jaar lid van de VVD en het is altijd zo geweest. Sinds de opkomst van Mark Rutte erger dan daarvoor (maar de VVD is sindsdien ook groter). In de biografie van Hans Wiegel is het ook volop aanwezig (zo werd Hans Wiegel door Opland consequent afgebeeld met een snotterbel uit zijn neus).

 

Het is bizar. Socialistische partijen vervreemden zich al jaren van de burger door zich op te werpen voor iedereen, die je maar op de één of andere manier als ‘zwakkere’ kunt zien. Ieder zieltje is gevoelig en moet worden ontzien en de VVD heeft blijkbaar geen ziel(tje). De ‘zwakkeren’ van links Nederland zijn in de praktijk een keur van mensen, die afhankelijk zijn van een uitkeringen. Tegelijkertijd toont links Nederland een enorme minachting voor de mensen, die de belastingen opbrengen waarmee deze uitkeringen worden betaald (dit is zowel hun traditionele achterban als de mensen, die als ramp voor Nederland worden afgeschilderd). Zo lang het economisch goed gaat met Nederland is het dus volstrekt logisch dat de achterban van linkse partijen steeds verder krimpt.

 

Behalve een achterban met uitkeringsgerechtigden steunen socialistische partijen op goed-opgeleide en succesvolle idealisten, die een rituele dans uitvoeren rondom een gouden tekentafel in een ivoren toren. Deze tekentafel bevat de tekeningen waarlangs de samenleving moet worden ingericht om ‘ideaal’ te zijn. Tekentafels in ivoren torens staan echter altijd ver weg van het democratische stem van burgers om aan te geven wat zíj uitgevoerd willen zien door hun volksvertegenwoordigers.

 

De VVD toont door haar grote en stabiele achterban aan dat ze dicht bij haar kiezers staat (en ook door de uitkomsten van haar beleid dat ze het beste voor heeft met Nederland). Naast minachting voor de VVD toonden de PvdA en Groen Links afgelopen zaterdag dus ook minachting voor de democratische stem van de burger en laten ze zien dat ze niets hebben geleerd van de verkiezingen. Het is dus een uitstekend standpunt van ‘Klassiek Liberaal’ om op te roepen vooral niet met een partij als Groen Links te gaan samenwerken in een volgend kabinet.

 

Met liberale groeten,

 

Peter Lamberts