21. november 2020
De VVD zet al enige tijd weer vol in op het (her)introducteren van kernenergie. Niet alleen vanuit de gedachte dat dit in principe een zeer schone brandstof is, maar ook omdat er steeds meer innovatie is waarmee de bekende nadelen (niet alleen qua afval) verder worden teruggedrongen. De werkgroep 'Liberale Vrienden' binnen de VVD heeft inmiddels een tweede digitaal seminar georganiseerd over dit onderwerp (met onder andere de medewerking van VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers). Hier kunt u de...
07. november 2020
Op 6 november jl. is het verkiezingsprogramma van de VVD uitgekomen; een programma waarmee de VVD de kiezer wil overtuigen om op 17 maart 2021 op haar te gaan stemmen. De kranten spreken over een beweging naar links en enkele specifieke punten worden er uit gelicht. Wat zie ik (35 jaar VVD-lid waarvan de meeste jaren actief) aan opmerkelijke punten voorbij komen? Aan de hand van de hoofdstukken in het programma neem ik u hierin mee.
16. oktober 2020
Geacht college, Onlangs heeft onze fractie contact gehad, in zowel digitale als fysieke vorm, met enkele bewoners van de Achterveldseweg in Barneveld. Deze bewoners kampen met zorgen aangaande de toenemende verkeersonveiligheid en de doorstroom van dit verkeer alsmede de hierdoor ontstane negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van aanwonenden. Wij achten de huidige situatie als onwenselijk en stellen uw college, op basis van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, de...
07. oktober 2020
6 oktober 2020 Betreft: Verzoek tot deelname aan lokale initiatief ophangen regenboogvlag Barneveld Geachte burgemeester Van Dijk, Graag vragen we uw aandacht voor het volgende.
12. september 2020
De laatste weken werpt Donald Trump zich op als de hoeder van ‘law and order’. Op zich een onderwerp waar iedere liberaal zich goed bij voelt (veiligheid is één van de vaste topprioriteiten van iedere liberaal) en toch voel ik me niet senang met de wijze waarop Trump de ontwikkelingen in de Verenigde Staten aanpakt. Steeds meer krijg ik de indruk dat hij het weg plaveit voor een – voor onmogelijk gehouden – dictatuur in de VS (dan niet door hem dan wel door een opvolger). De vraag is...
01. juli 2020
Ben ik een racist, omdat ik geen kwaad zie in Zwarte Piet? Deze vraag dringt zich ieder jaar opnieuw op en nu al midden in de zomer, omdat in de VS voor de zoveelste keer een zwarte man dermate hard is aangepakt dat hij tijdens zijn arrestatie is overleden. Inmiddels is er sprake van een hype waarin alles uit balans raakt waar het gaat om behandeling van zwarte mensen. Ook al heeft Piet Heyn niets van doen gehad met slavenhandel en ook al wordt er op gewezen, dat Marten Luther King een...
29. juni 2020
Geacht College van Burgemeester & Wethouders, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van de VVD schriftelijke vragen aangaande de subsidiemogelijkheden van de gemeente Barneveld. Uit een artikel uit 2016 van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (hierna: VNG) blijkt dat gemeentes in Nederland veel provinciale, landelijke en Europese subsidies niet benutten. Maar ook mogelijkheden bij nationale fondsen worden niet volop benut. In veel gevallen...
23. juni 2020
Het origineel van onderstaand verslag is te vinden op Wattisduurzaam.nl. Het is een verslag (met eigen toevoeging) van een webinar dat op 2 juni werd georganiseerd door het forum 'Liberale Vrienden' van de VVD.
21. juni 2020
Liberalisme streeft naar waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie. Deze waarden staan tegenwoordig steeds meer onder druk. De middelen om deze waarden te bereiken, zoals onafhankelijke rechtspraak, democratie en vrije pers staan ook steeds meer onder druk. in deze column wil ik stilstaan naar een belangrijk fundament onder het liberalisme: het belang om je besluiten te baseren op wetenschappelijk onderzoek. Ook dat staat onder druk.
31. mei 2020
In de ruim 35 jaar dat ik inmiddels lid ben van de VVD is er altijd kritiek geweest op het liberalisme. Uiteraard komt deze kritiek altijd van niet-liberalen. Even opmerkelijk zijn er erg weinig liberale filosofen. Deze laatste kritiek kleeft meer dan bij anderen aan onze partijleider, Mark Rutte. Het gebrek aan visie van Mark is ongeveer de enige kritiek op hem, die hout snijdt. Desondanks is zeer veel van zijn handelen uit liberaal oogpunt uitstekend te verdedigen en juist in deze...

Meer weergeven