05. februari 2019
Liberaal zijn heeft een belangrijk voordeel: je gelooft wel dat jouw ideeën veel voordelen opleveren voor de samenleving, maar je gelooft niet dat het de anderen niet ook goede ideeën kunnen hebben. Dat betekent dat je een avond kunt organiseren over politiek in een gezellige huiskamer en dat je dan een leuke avond hebt. Wel interessant, maar niet te zwaar op de hand. Dat hadden wij gisteravond.
01. februari 2019
In september 2018 (een half jaar voor de verkiezingen) organiseerde ik voor de VVD Barenveld een discussieavond over windenergie. In een volle zaal met tegenstander van windenergie uit Voorthuizen waren we getuige van een goed en enigszins verhit debat overde voordelen en nadeln van windenergie op deze locatie. Aan de kan van de VVD was - naast lijsttrekker Gerard van den Hengel - ook VVD-Tweede Kamerlid André Bosman aanwezig. André had al meer verhitte discussie bijgewoond in het land!
27. januari 2019
We zijn in de vrije, westerse wereld goed in het sluiten van compromissen. Zo goed, dat je van de meeste compromissen niet eens meer weet wie het compromis eigenlijk heeft gewild. Ik herinner me bijvoorbeeld dat iemand uit Ede zich heel erg heeft ingezet om dubbelfuncties bij de VVD te verbieden (je mag bijvoorbeeld geen lid van de gemeenteraad en Provinciale Staten). Kort nadat het werd aangenomen zei ze haar lidmaatschap op. De regeling bestaat echter nog steeds en er zijn ongetwijfeld...
19. januari 2019
Het ideale pad van iedere politicus is om een standpunt te ontwikkelen, aanhangers om steun te vragen en vervolgens dat standpunt om te zetten in beleid. In de praktijk zijn er vele drempels en blokkades waardoor deze eenvoud uit zicht raakt. Dit kan er zelfs toe leiden dat iemand een beleid helpt uit te voeren waar hij helemaal niet voor is. Je kunt dit vergelijken met voorttrekken van een strontkar.
18. januari 2019
De VVD Barneveld hecht groot belang aan volledige duidelijkheid inzake de zandkwestie, die al maanden zorgt voor steeds weer nieuwe stukjes informatie. We dienen daarom - samen met Burger Initiatief - tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2019 een initiatiefvoorstel in. Hierin stellen we voor om een extern onderzoek naar deze kwestie in te starten. Dit onderzoek moet begin maart 2019 starten. Hierbij de volledige tekst van het initiatiefvoorstel.
11. januari 2019
Vanmorgen was dominee Maarten Klaassen op Radio 1. Aanleiding was de weigering van de kerkenraad uit Gorinchem om hem te ontvangen als voorganger tijdens de eredienst van komende zondag na zijn rol rondom de Nederlandstalige Nashville-verklaring. Tijdens dit interview merkte dominee Klaassen onder andere op dat de reactie op het initiatief rondom de Nederlandstalige Nashville-verklaring aantoont dat Nederland niet c.q. steeds minder een tolerant land is.
06. januari 2019
Het is altijd een lastige spagaat voor een politicus. Je haalt je energie uit het idee om de samenleving een stap (of een paar stappen) vooruit te helpen. De toestemming om dat te mogen doen haal je echter van de burgers om je heen waar je dit allemaal voor doet. In het proces tussen ‘Speakers corner’ (of een andere zeepkist waar je op gaat staan om medestanders voor je plannen te vinden) en je afscheid als bestuurder blijkt dan dat het contact met je medestanders geleidelijk aan is...
20. december 2018
De afgelopen maanden hebben diverse kranten geregeld gereageerd op de onthullingen van het televisieprogramma Zembla over de mogelijke onjuiste toepassing van zand door de firma Vink én over de wijze waarop het Barneveldse college van B&W hierop reageerde. Wat vindt de VVD hiervan? Deze week reageerde fractievoorzitter Theo Bos in het AD en de Barneveldse Krant.
17. december 2018
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Wij hebben gisteravond, net als alle andere raadsleden van Barneveld, een zorgwekkende brief ontvangen van een van de leden van de Klankbordgroep Toegepast Zand. Naar aanleiding van deze brief en de raadsvergadering van 12 december jl. wil de VVD fractie u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening een aantal vragen stellen.
29. november 2018
Vragen van 28-11-2018 Geacht College van Burgemeester en Wethouders, De fractie van de VVD wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad het college een aantal schriftelijke vragen stellen over een schadeclaim van bewoners uit de wijken waar ‘vervuilde grond’ zou zijn toegepast.

Meer weergeven