09. januari 2020
Er is al jaren een ontwikkeling gaande – en deze ontwikkeling wordt steeds sterker – om de sterkeren onder ons bescheidenheid te leren en de zwakkeren in het middelpunt te zetten. Het is een sterke traditie uit de sociaaldemocratie waarbij drie kenmerken steeds naar voren komen: 1) de drang om verschillen in inkomen c.q. bezit te verkleinen, 2) de drang om deze ontwikkeling geforceerd te realiseren en 3) het gebrek aan visie op wat er moet gebeuren als het doel gehaald is. Nu de doelen van...
07. januari 2020
“De druk op de VVD om in te stemmen met een vuurwerkverbod neemt toe”, lees ik overal. Nou, ik voel me niet zo snel onder druk gezet. Maar natuurlijk ben ik niet doof en blind voor de signalen, na weer een jaarwisseling vol schandalige incidenten. Ik hoor de oproep van de politie, van andere hulpverleners, van burgemeesters, van oogartsen. En ja, ik lees dat steeds meer Nederlanders voorstander zijn van een verbod, ook als jullie me daarover berichten sturen.
03. november 2019
De VVD vindt het prettig dat er mensen lid worden van de partij als mentale support voor die paar actieve leden, die in de krant komen en de eer krijgen of de klappen opvangen. Tegelijkertijd vindt de VVD het belangrijk dat er mensen achter de schermen zijn met goede kennis van dát wat er nodig is om die mensen in de front-linie maximaal te ondersteunen.
05. oktober 2019
Na maanden van onderzoeken en gesprekken door de commissie-Eenhoorn is de afgelopen week uitgebreid vergaderd over de zandkwestie. Op maandag was er een commissievergadering. Op donderdag was de voltallige raad in vergadering. Waar de collegepartijen eendrachtig hun best deden om een punt achter de hele kwestie te zetten merkte Theo Bos op dat er hooguit sprake kon zijn van een komma. Na de ontboezemingen van wethouder de Kruijf over de vermeende rol van Gerard van den Hengel is er wellicht...
28. september 2019
Na jaren waarin veel besluiten binnen de VVD in 'Den Haag' werden genomen is er sinds komst van de nieuwe landelijke voorzitter Christianne van der Wal een kentering te merken in de VVD. Centraal hierin staat dat de leden weer centraal staan en stukje bij beetje wordt dit merkbaar. Onder meer door meer activiteiten door het land; vandaag in Arnhem met onder andere minister van Economische Zaken Eric Wiebes. Een aantal interessante bespiegelingen wil ik u niet onthouden.
14. september 2019
Begin dit jaar maakte Sven van ’t Ooster op onze site al melding van onze afkeer van het eeuwige betuttelen door de actie van de gemeente Barneveld om bier te willen serveren met een lager alcoholpercentage. Je moet er toch niet aan denken om onverantwoorde bestuurders te helpen door ze het idee te geven dat ze met bier op toch achter het stuur kunnen kruipen (omdat er minder alcohol in het bier zit). Ieder een moet zelf de verantwoordelijkheid voelen om als chauffeur iets anders te drinken...
24. augustus 2019
Heeft u wel eens gehoord van het begrip ‘marginale druk’? Ik in ieder geval tot voor kort niet, maar het is de reden, dat het niet loont om harder te gaan werken. De ‘marginale druk’ is namelijk de hoogte van de toeslagen, die u verliest in geval van een loonsverhoging en het plaatje hierboven laat zien dat je hier niet vrolijk van wordt.
22. juni 2019
Afgelopen woensdag werd de Kadernota behandeld; een document waarin de geldbesteding van de gemeente voor de komende jaren wordt geschetst. Het college doet een voorstel en de raadsleden toetsen het en doen zelf ook de nodige voorstellen om – waar nodig – bij te sturen. Voor de VVD was het een déjà vu met 13 jaar geleden toen de VVD net toe was getreden tot het college. Toen waren er te veel beloftes gedaan door het vorige college en moest de OZB omhoog met 2 pilsjes per persoon. Nu is de...
15. juni 2019
Als je je binnen de VVD meer dan 20 jaar hebt ingezet als raadslid/wethouder kom je in aanmerking voor de Stickerplaquette. Je wordt dan tijdens het landelijke congres/festival door de landelijk voorzitter en Mark Rutte in het zonnetje gezet. De huidige VVD Barneveld kent 3 van deze toppers: Gerard van den Hengel (inmiddels burgemeester in Borne), Theo Bos (de huidige fractievoorzitter) en Adriaan Guldie. Gerard kreeg vorig jaar de Stickerplaquette, Theo is nog actief en Adriaan werd afgelopen...
12. mei 2019
Sommige problemen lossen we als Nederland niet in ons eentje op. Denk aan de wereldwijde klimaatverandering, die zich niet aan landsgrenzen houdt. Als inwoner van Gelderland zie ik daarvan de effecten door de steeds drogere zomers in de groene omgeving waarin we wonen. In de EU wil ik aan de slag gaan met een nieuwe in innovatieve aanpak van dit probleem.

Meer weergeven