19. januari 2019
Het ideale pad van iedere politicus is om een standpunt te ontwikkelen, aanhangers om steun te vragen en vervolgens dat standpunt om te zetten in beleid. In de praktijk zijn er vele drempels en blokkades waardoor deze eenvoud uit zicht raakt. Dit kan er zelfs toe leiden dat iemand een beleid helpt uit te voeren waar hij helemaal niet voor is. Je kunt dit vergelijken met voorttrekken van een strontkar.
18. januari 2019
De VVD Barneveld hecht groot belang aan volledige duidelijkheid inzake de zandkwestie, die al maanden zorgt voor steeds weer nieuwe stukjes informatie. We dienen daarom - samen met Burger Initiatief - tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2019 een initiatiefvoorstel in. Hierin stellen we voor om een extern onderzoek naar deze kwestie in te starten. Dit onderzoek moet begin maart 2019 starten. Hierbij de volledige tekst van het initiatiefvoorstel.
11. januari 2019
Vanmorgen was dominee Maarten Klaassen op Radio 1. Aanleiding was de weigering van de kerkenraad uit Gorinchem om hem te ontvangen als voorganger tijdens de eredienst van komende zondag na zijn rol rondom de Nederlandstalige Nashville-verklaring. Tijdens dit interview merkte dominee Klaassen onder andere op dat de reactie op het initiatief rondom de Nederlandstalige Nashville-verklaring aantoont dat Nederland niet c.q. steeds minder een tolerant land is.
06. januari 2019
Het is altijd een lastige spagaat voor een politicus. Je haalt je energie uit het idee om de samenleving een stap (of een paar stappen) vooruit te helpen. De toestemming om dat te mogen doen haal je echter van de burgers om je heen waar je dit allemaal voor doet. In het proces tussen ‘Speakers corner’ (of een andere zeepkist waar je op gaat staan om medestanders voor je plannen te vinden) en je afscheid als bestuurder blijkt dan dat het contact met je medestanders geleidelijk aan is...
20. december 2018
De afgelopen maanden hebben diverse kranten geregeld gereageerd op de onthullingen van het televisieprogramma Zembla over de mogelijke onjuiste toepassing van zand door de firma Vink én over de wijze waarop het Barneveldse college van B&W hierop reageerde. Wat vindt de VVD hiervan? Deze week reageerde fractievoorzitter Theo Bos in het AD en de Barneveldse Krant.
17. december 2018
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Wij hebben gisteravond, net als alle andere raadsleden van Barneveld, een zorgwekkende brief ontvangen van een van de leden van de Klankbordgroep Toegepast Zand. Naar aanleiding van deze brief en de raadsvergadering van 12 december jl. wil de VVD fractie u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening een aantal vragen stellen.
29. november 2018
Vragen van 28-11-2018 Geacht College van Burgemeester en Wethouders, De fractie van de VVD wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad het college een aantal schriftelijke vragen stellen over een schadeclaim van bewoners uit de wijken waar ‘vervuilde grond’ zou zijn toegepast.
13. november 2018
De vervuiler betaalt! In de gemeente Barneveld betalen we met elkaar de afvalstoffenheffing, maar is het niet eerlijker om als grotere vervuiler meer te betalen? Om daar verandering in te brengen dienen wij tijdens de programmabegroting 2019 een amendement in.
10. november 2018
Afgelopen vrijdag was er een commissievergadering (waarin het college, Vink en de omgevingsdienst vragen van de raadsleden konden beantwoorden) en aansluitend een raadsvergadering met alleen het college. Wat is er nu feitelijk aan de hand: · Vink heeft bij levering van grond voor verschillende nieuwbouwwijken in Barneveld-Zuid de regelgeving niet juist gevolgd waardoor er vervuilde grond is gebruikt waar dit niet mag; · De gemeente heeft het gebruik van ruim 50 kuub gesaneerde grond niet...
04. november 2018
Ik zie Maarten Luther altijd als een voorloper van het liberalisme. Voornamelijk, omdat hij misstanden zag in zijn kerk en dit openlijk en met gevaar voor eigen leven aan de kaak stelde. Vervolgens vertaalde hij de Bijbel in het Duits en gaf daarmee de burger inzicht in het woord van de kerk. Het was liberalisme avant la lettre. De geschiedenis na Luther is bekend en de mogelijkheid om je eigen mening te laten horen – en daarmee het groepsdenken te doorbreken – is en blijft een centrale rol...

Meer weergeven