01. juli 2020
Ben ik een racist, omdat ik geen kwaad zie in Zwarte Piet? Deze vraag dringt zich ieder jaar opnieuw op en nu al midden in de zomer, omdat in de VS voor de zoveelste keer een zwarte man dermate hard is aangepakt dat hij tijdens zijn arrestatie is overleden. Inmiddels is er sprake van een hype waarin alles uit balans raakt waar het gaat om behandeling van zwarte mensen. Ook al heeft Piet Heyn niets van doen gehad met slavenhandel en ook al wordt er op gewezen, dat Marten Luther King een...
29. juni 2020
Geacht College van Burgemeester & Wethouders, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van de VVD schriftelijke vragen aangaande de subsidiemogelijkheden van de gemeente Barneveld. Uit een artikel uit 2016 van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (hierna: VNG) blijkt dat gemeentes in Nederland veel provinciale, landelijke en Europese subsidies niet benutten. Maar ook mogelijkheden bij nationale fondsen worden niet volop benut. In veel gevallen...
23. juni 2020
Het origineel van onderstaand verslag is te vinden op Wattisduurzaam.nl. Het is een verslag (met eigen toevoeging) van een webinar dat op 2 juni werd georganiseerd door het forum 'Liberale Vrienden' van de VVD.
21. juni 2020
Liberalisme streeft naar waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie. Deze waarden staan tegenwoordig steeds meer onder druk. De middelen om deze waarden te bereiken, zoals onafhankelijke rechtspraak, democratie en vrije pers staan ook steeds meer onder druk. in deze column wil ik stilstaan naar een belangrijk fundament onder het liberalisme: het belang om je besluiten te baseren op wetenschappelijk onderzoek. Ook dat staat onder druk.
31. mei 2020
In de ruim 35 jaar dat ik inmiddels lid ben van de VVD is er altijd kritiek geweest op het liberalisme. Uiteraard komt deze kritiek altijd van niet-liberalen. Even opmerkelijk zijn er erg weinig liberale filosofen. Deze laatste kritiek kleeft meer dan bij anderen aan onze partijleider, Mark Rutte. Het gebrek aan visie van Mark is ongeveer de enige kritiek op hem, die hout snijdt. Desondanks is zeer veel van zijn handelen uit liberaal oogpunt uitstekend te verdedigen en juist in deze...
15. mei 2020
Inbreng VVD-steunfractielid Sven van 't Ooster tijdens de commissie-vergadering over ondersteuning voor ondernemers in Barneveld
25. april 2020
De fabel van de krekel en de mier van Jean de la Fontaine kan niet actueler zijn dan nu. De krekel maakte plezier in de zomer, terwijl de mier hard werkte om ook in de winter reserves te hebben. De krekel vond dat onzin en lachte de mier uit. Het is een bekende fabel en het laat zich raden dat toen de winter kwam de krekel berooid en hongerig bij de mier aanklopte voor hulp.
29. maart 2020
Wat was ik vorige week trots op mijn fractie: direct na de noodkreet van de Barnevelde Krant over de financiële nood van dit democratisch bolwerk een volle achterpagina kopen om hen én de Barneveldse ondernemes een hart onder de riem te steken. Ik ben ook trots op iedereen in Nederland: lekker eigenwijs een andere oplossing kiezen dan de rest van de wereld (en reken maar dat onze Mark en zijn team onder enorme internationale druk staan om strengere maatregelen te nemen!), maar wel controle...
11. maart 2020
In de regio Foodvalley wordt momenteel hard gewerkt aan het concept aanbod Regionale Energie Strategie (RES) voor het behalen van de klimaatdoelen tot 2030. Volgens de richtlijnen van het landelijk programma n.a.v. het klimaatakkoord, kan er in dit bod slechts worden uitgegaan van bestaande technieken op basis van zon- en windenergie. Kernenergie, in welke vorm dan ook, komt hier niet in voor en wordt dus op dit moment ook niet betrokken in de discussie over de energietransitie. “Deze twee...
09. januari 2020
Er is al jaren een ontwikkeling gaande – en deze ontwikkeling wordt steeds sterker – om de sterkeren onder ons bescheidenheid te leren en de zwakkeren in het middelpunt te zetten. Het is een sterke traditie uit de sociaaldemocratie waarbij drie kenmerken steeds naar voren komen: 1) de drang om verschillen in inkomen c.q. bezit te verkleinen, 2) de drang om deze ontwikkeling geforceerd te realiseren en 3) het gebrek aan visie op wat er moet gebeuren als het doel gehaald is. Nu de doelen van...

Meer weergeven