Dossier: circulaire economie

We zijn met velen en we consumeren veel. Dit trekt een steeds grotere wissel op de hulpbronnen en grondstoffen. Uiteindelijk gaat echter niets verloren, maar veel werd tot voor kort als afval gezien. De oplossing is qua idee eenvoudig: zorg dat de grondstoffen in ons afval weer terugkomen aan het begin van de keten; maak het circulair en gebruik het opnieuw. Dit is de gedachte achter de circulaire economie. Uiteraard bedrijfsmatig aangevlogen en niet op basis van subsidies.

 

 

Voorbeelden

Interessante websites

VVD-verkiezingsprogramma

Voorbeelden

De circulaire economie - van aanjager tot impact (27-1-2019)

 

De Provincie Gelderland heeft ambities om te zorgen dat we in 2050 geen afval meer hebben, dat niet opnieuw gebruikt kan worden. Een ambitie met kansen. Lees er over in het interview met Willem Huntink, Programmamanger circiulaire economie van de Provincie Gelderland.

 

Kunstmest uit afvalwater (13 oktober 2018)

Waterschap Vallei en Veluwe werkt, samen met inwoners en partners, mee aan de circulaire economie. Met het ombouwen van de rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken, worden grondstoffen op verschillende manieren teruggewonnen. In Apeldoorn en Amersfoort wordt fosfaat opgewerkt tot groene meststof (struviet - zie foto) en in Ede worden voorbereidingen getroffen om uit wc-papier Actief Kool te maken, een product waarmee medicijnresten uit afvalwater gezuiverd kunnen worden.

 

Nu wordt het afval uit afvalwater gebruikt om grondstoffen terug te brengen naar het begin van de gebruikersketen. De volgende stap is dat landbouwafval circulair wordt gemaakt.

 

 


Waterzuivering in ons waterschap Vallei en Veluwe (25 april 2018)

Tijdens de verkiezingen was 'milieu' een onderwerp, dat veel aandacht kreeg. Tijdens de eerste raadsvergadering kwam dit punt ook op de agenda. Fractievoorzitter Theo Bos heeft als lid van het waterschap Vallei & Veluwe veel ervaring met alternatieve oplossingen voor de gasbel in Groningen. Tijdens de vergadering nodigt hij de raadsleden uit om de moderne waterzuivering van het waterschap (zie video) te bezoeken. Ook meldt hij dat in anderhalf jaar tijd door het waterschap een bio-energiecentrale in Harderwijk wordt gerealiseerd. Deze bio-energiecentrale wordt 5 december opgeleverd en zal in circa 10 jaar worden terugverdiend. Én milieu-vriendelijk én snel gerealiseerd én financieel realistisch. Echt VVD dus.


Interessante websites

VVD-verkiezingsprogramma over circulaire economie

  

De gemeente stimuleert de circulaire economie. Dat is een economie waarin gebruikte grondstoffen en producten zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden. (par. 2.1)