Nieuws van de regionale VVD

28-4-2018: aftrap PS- en waterschapsverkiezingen in Regio Oost


De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, maar de politiek staat niet stil. Op de bijeenkomst van Regio Oost (Gelderland en Overijssel) van de VVD werd ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen

 

Opleiding

In de verschillende Gelderse en Overijsselse gemeenten - ook in Barneveld - zijn nieuwe raadsleden gekozen. De VVD heeft een uitstekend opleidingscentrum (de Haya van Somerenstichting), die al tientallen jaren de opleiding van actieve VVD-leden verzorgd. Zij hebben het afgelopen jaar al vele opleidingen verzorgd en zullen dat ook de komende jaren gaan doen. Binnen de VVD Barneveld zal hier ook volop aandacht voor zijn. 

 

 

Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen

De Regio Oost beslaat 2 provincies en 5 waterschappen (soms met overlap naar een andere regio). Volgend jaar zijn hiervoor verkiezingen en de VVD doet hieraan mee. Zo zit onze huidige fractievoorzitter Theo Bos in het waterschap Vallei & Veluwe en brengt zijn kennis in in de gemeenteraadsvergaderingen. Vandaag was de kick-off met het vaststellen van de procedure en de uitnodiging om kandidaten voor te dragen. Vanuit Barneveld proberen we voor beide verkiezingen leden op deze verkiezingslijst te krijgen; ook al is het op een onverkiesbare plaats.

 

Landelijke ledenvergadering (Voorjaars-ALV, 25 en 26 mei)

Twee keer per jaar is er een landelijke ledenvergadering waar - naast de verplichte onderwerpen zoals de financiële en secretariële goedkeuring, benoeming van nieuwe bestuursleden e.d. en de toespraken van Klaas Dijkhoff (vrijdag) en Mark Rutte (zaterdag) - volop gelegenheid is voor debat, specifieke trainingen, netwerken, terugblik op de verkiezingen, campagne en vooral ook gezelligheid. 

De agenda voor de voorjaars-ALV vind je hier.

 

Moreel kompas

De VVD is de enige partij met een integriteits-commissie en daar wordt ontoelaatbaar gedrag van VVD-er's getoetst. Helaas dient deze commissie veel te vaak in actie te komen. Er is daarom binnen de VVD overleg hoe we kunnen voorkomen dat deze commissie aan de gang moet gaan. Politici dienen ten allen tijde integer te zijn.