Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen · 24.01.2023
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het krantenartikel in de Barneveldse Krant van 12 januari jl. aan het college over dat de komst van een Johan Cruyff Court in Barneveld onzeker is. In de raadsvergadering van 3 november jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de motie om te bekijken of we bij het nieuw te bouwen buurthuis in de Barneveldse wijk...

Schriftelijke vragen · 05.12.2022
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Jarne, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen aan het college over de pilot die aankomende maanden uitgevoerd gaat wordt voor het dimmen, uitzetten en verwijderen van openbare straatverlichting in onze gemeente. De Barneveldse VVD vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Wij vinden dat iedereen in onze dorpen veilig moet kunnen wonen, verblijven, werken en ondernemen....

Schriftelijke vragen · 15.08.2022
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Theo Bos het college, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het plaatsen van publieke laadpalen na aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant van 12 augustus 2022 ‘Fors meer laadpaal-verzoeken’. Proactief plaatsen, daarna pas plaatsen van palen op aanvraag In de commissie grondgebied van april 2022 is het besluit van het college van B&W omtrent de laadvisie en het...

Schriftelijke vragen · 08.08.2022
Namens de fractie van de VVD heeft Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, op 17 mei jl. enkele vragen gesteld naar aanleiding van de lange wachttijden bij de afdeling burgerzaken. Op 14 juni jl., onder vermelding van kenmerk 2180, heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording en het artikel in de Stentor over de gemeente Zwolle stelt Jarne van Schaik enkele aanvullende schriftelijke vragen aan...

Schriftelijke vragen · 17.05.2022
Namens de fractie van de VVD stelt Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen naar aanleiding van de lange wachttijden bij de afdeling burgerzaken aan het college. Burgers ervaren bij de afdeling burgerzaken voor onder andere het aanvragen van een ID-kaart, paspoort en/of een rijbewijs een lange wachttijden. Wachttijden voor aanvragen van een ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen lopen op Het zal je maar gebeuren, je komt net terug...

Welzijn LHB-jongeren blijft achter op dat van heterojongeren
Schriftelijke vragen · 28.04.2022
Namens de fractie van de VVD stelt Jarne van Schaik op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Wat maakt het verschil?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (hierna afgekort: SCP) inzake het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren aan het college. Welzijn LHB-jongeren blijft ondanks lichte verbetering achter op dat van heterojongeren Lesbische,...

Hoe gaat het met de Zandhappers eigenlijk?
Schriftelijke vragen · 21.04.2022
Namens de fractie van de VVD en Lokaal Belang stellen Jarne van Schaik (VVD) en Stefan Velt (LB) op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad enkele vragen over de situatie bij Quadvereniging de Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op de Harselaar. Eerdere schriftelijke vragen Op 20 januari 2020, 21 december 2021 en 18 februari 2022 hebben onze fracties het college eerder vragen gesteld naar aanleiding van de situatie met betrekking tot de (beoogde)...

Veilig parkeren Mercuriusweg mogelijk?
Schriftelijke vragen · 01.03.2022
De laatste weken is gebleken dat veilig parkeren aan de Mercuriusweg geen sprake meer is. Namens de fractie van de VVD stelt Theo Bos, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over onder andere de vernieling aan auto’s geparkeerd op de carpoolplaats aan de Mercuriusweg aan het college. Carpoolen zorgt voor minder uitstoot De VVD is voorstander van het verminderen van uitstoot. Carpoolen draagt daaraan bij. Daarom moeten carpoolplaatsen zo...

VVD en ChristenUnie willen een thuisbatterij
Schriftelijke vragen · 23.02.2022
De fractie van de VVD en de ChristenUnie hebben samen schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid tot het plaatsen van de thuis- en buurtbatterij en de financiering hiervan. Actieplan thuis- en buurtbatterij Op 17 februari jl. presenteerden Silvio Erkens en Pieter Grinwis (Tweede Kamerleden voor resp. de VVD en CU) het actieplan thuis- en buurtbatterij. Het doel van dit actieplan is dat in deze Kabinetsperiode 100.000 huishoudens kiezen voor een thuisbatterij. Door het plaatsen van een...

Zijn onze boeren veilig met het openbaar maken van de bedrijfsadresgegevens in de PAS-meldingen?
Schriftelijke vragen · 15.02.2022
Op 19 januari 2022 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar moet maken. Op grond van artikel 42 van de organisatieverordening heeft Theo Bos schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze uitspraak van RvS en de mogelijke gevolgen voor Barneveldse bedrijven door het openbaar maken van deze gegevens. Achtergrond van de zaak Tussen 2015...

Meer weergeven