Gerard: hét gezicht van de VVD

Contact met het kabinet


Contact met Tweede Kamerleden
Contact met Provinciale Staten-ledenRegionaal - overige vlogs


Gerard met bekende Barnevelders
Gerard over Barneveldse onderwerpen
Barnevelders over Gerard van den Hengel

Een aantal citaten uit het verkiezingsprogramma (par. 5.3)

  • De VVD beseft dat iedere uitgegeven euro afkomstig is van de burgers. Ze streeft daarom naar beperking in de verhoging van de gemeentelijke belastingen tot het niveau van de inflatiecorrectie;
  • Waar de waarde van huizen en bedrijfspanden de komende jaren zal stijgen wil de VVD handhaven, dat de WOZ wordt verlaagd in die zin dat per saldo de inkomsten uit de WOZ niet verder stijgen dan de inflatie;
  • We zijn voorstander van lage gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen;
  • Kostenberekening en tariefbepaling dienen volledig transparant te zijn. We willen zo laag mogelijk tarieven voor gemeentelijke producten en diensten;
  • Onze gemeente bezit veel bouwgronden dat is niet zonder risico. De VVD wil dat de gemeente het grondbezit afbouwt;