Sandra: het ondernemende gezicht van de VVD

Een selectie van punten uit ons verkiezingsprogramma (par. 2.1)

 • De VVD wil een nieuwe detailhandelsvisie opstellen voor het centrum van Voorthuizen;
 • We willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk plannen kunnen realiseren. Wij vinden dat je eenvoudiger en sneller de juiste vergunning moet kunnen krijgen;
 • De VVD wil dat er voldoende bedrijfsterrein beschikbaar is voor ondernemers. De komende vier jaar ligt de nadruk op de volgende fase van Harselaar Zuid en bedrijventerreinen bij Voorthuizen en Stroe;
 • De VVD vindt de agrarische sector zeer belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van economische waarde als vanuit het oogpunt van milieu;
 • De VVD zet zich bij de verschillende overheden in Nederland in voor meer stabiliteit rondom de regelgeving voor de agrarische sector;
 • De nieuwe omgevingswet zorgt voor meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. De VVD is hier sterk voorstander van;
 • Gemeente staat 'blurring' (functiemenging) toe, zoals een kapper die drankjes schenkt, een boekhandel met een koffiecorner of een agrariër die een landwinkel runt;
 • De realisatie van internet in het buitengebied is een goede zaak. 

Dossier Veluwehal

Ondernemen betekent ook dat je bereid moet zijn om vernieuwingen door te voeren. Niet omdat het bestaande slechts, maar omdat het nieuwe beter zal worden. In par. 3.5 van het verkiezingsprogramma heeft ze hiervoor het volgende opgenomen:

 • De VVD vindt De Veluwehal verouderd en niet meer passen op de huidige locatie;
 • Nieuwe sporthallen bouwen op een beter bereikbare plek. Uitbreiding naar drie hallen, met de modernste voorzieningen, met een 'showzaal' met tribunes;
 • De VVD heeft de wens om een nieuw overdekt zwembad te realiseren op het complex Oosterbosbad;
 • Personeel kan hierdoor veel efficiënter ingezet worden ,dus exploitatie kan goedkoper. Door nieuw te bouwen enorme besparing op energiekosten;
 • 50 meter buitenbad blijft bestaan.

De VVD Barneveld heeft in haar verkiezingsprogramma een belangrijk punt op de kaart gezet en via de Barneveldse Krant (BK) is dit onderwerp nu volop onderwerp van gesprek: sloop de Veluwehal en herbouw op die locatie een leuke nieuwe wijk en verplaats de sport-accomodaties naar het terrein van het Oosterbosbad.

 

We willen dit over een jaar of 5 gaan starten, maar we willen nu wel met u in gesprek over de mogelijkheden op deze locatie. Op 27 februari a.s. willen we voor het eerst met u in gesprek om door te spreken welke invulling goed past. Een voorstel hiervoor kunt u vinden in het artikel van 15 januari. De lezerspoll staat klaar voor u om aan te geven wat uw voorkeur heeft:

 

27-1-2018: Poll Veluwehal - wat is uw mening over onze plannen met de Veluwehal?

15-1-2018: Uitwerking VVD-plan voor de Veluwehal - aanzet en uitnodiging voor een open discussie-avond

6-1-2018 (BK): Sloop Veluwehal is kapitaalvernietiging - reacties van andere partijen;

3-1-2018 (BK): VVD: terrein Veluwehal wordt 'leuke nieuwe wijk' - eerste reactie VVD Barneveld op de Facebook-poll van de Barneveldse Krant;

23-12-2017 (BK): Verkiezingsprogramma - interview Barneveldse Krant  - Presentatie verkiezingsprogramma VVD Barneveld