Robbert: het duurzame gezicht van de VVD

In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Barneveld o.a. het volgende over duurzaamheid opgenomen (par. 2.2):

  • De gemeente zorgt voor eenvoudige procedures voor duurzame energie, zoals zonnecellen en warmte-koudeopslag (WKO). 
  • De overheid juicht duurzame innovatie en ondernemerschap toe. Belangrijk bij verduurzaming is het energieneutraal of energieluw maken van de bestaande woningvoorraad;
  • Eén van de mogelijkheden voor duurzame energie betreft windenergie. De VVD onderzoekt de opties hiertoe en neemt hierover een besluit zodra er volledige duidelijkheid is. Met name het draagvlak onder de bevolking is hierbij een belangrijk beslispunt. bij onvoldoende maatschappelijk draagvlak zal de VVD zich tegen een voorstel uitspreken;
  • De VVD constateert dat in het nieuwe landelijke regeerakkoord veel aandacht is voor het realiseren van grote aantallen windmolens op zee en de Maasvlakte. Wij juichen deze ontwikkeling toe;
  • Onze kinderen bieden wij een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Wij willen dat schoolgebouwen verduurzamen;
  • Barneveld biedt ruimte aan innovaties. Waar nodig creëert de gemeente hiervoor de benodigde experimenteerruimte, bijvoorbeeld als afval volgens de regelgeving niet gebruikt zou mogen worden als grondstof voor een nieuw productieproces.

Lees meer over alternatieve energie in de column Windenergie en alternatieven - graag ergens anders;

Lees meer over na-scheiding van afval in de column Na-scheiding van afval heeft de toekomst.


Vlog van Robbert over zijn plannen voor meer groen in het centrum van Voorthuizen