Suleyman: het sociale gezicht van de VVD

In het verkiezingsprogramma heeft de VVD de volgende punten opgenomen (par. 3.3 en 3.6)

  • Zorg op maat staat voorop. Dat betekent ook de verandering avn zorg 'waar u recht op hebt' naar zorg 'die u nodig hebt'. We vervallen niet in pakketten en arrangementen, maar bieden de zorg die past bij wat de cliënt nodig heeft;
  • De zorgaanbieders werken samen, denken 'buiten de kaders' en laten zich niet voor één gat vangen om de beste zorg te kunnen bieden aan onze inwoners;
  • Langer thuis blijven wonen willen we allemaal. Dit vraagt soms aanpassingen in de woonomgeving die belangerijk zijn voor het waarborgen van de toegankelijkheid en de (brand) veiligheid.

 

  • De mensen, die hier naar toe zijn gevlucht hebben een lange en moeilijke reis weten te maken. Ze zijn dus tot veel in staat. Geef ze de mogelijkheid om dat ook hier te tonen;
  • Help hen met regelingen, die nieuw zijn - laat hen zelf doen wat overal gelijk is. en geef hen vertrouwen dat ze kunnen doorgroeien;
  • Een uitgestoken hand heeft alleen zin wals deze hand wordt beantwoordt met een uitgestoken hand. Laat hulp afhankelijk zijn van de mate waarin hulp wordt beantwoordt.

De VVD spant zich in om te zorgen dat mensen het beste uit hun leven kunnen halen. Voor de mensen, die hier niet toe in staat zijn is de VVD er ook. Via de volgende links leest u hier meer over:

Lees de column: Een liberaal alternatief voor sociaal beleid

Lees de column: Kom in beweging - blijf in beweging

Lees het verslag van de avond over het sociale gezicht van de VVD