Ontzorgen wij niet te veel voor vluchtelingen?

De gemeente Barneveld ontzorgt statushouders meer dan nodig is. De huidige aanpak kost de samenleving ruim 7.500 tot 9.000 euro per statushouder. Dit terwijl de wettelijk voorgeschreven kosten zo'n 1800 euro bedragen. In onze ogen kan dat wel een stuk minder. 

Laat vluchtelingen hun reis afmaken.

De VVD is groot voorstander van het opvangen van mensen, die op politieke gronden uit hun land zijn gevlucht en vragen om onze hulp. Tegelijkertijd zijn we heel snel klaar met mensen, die proberen om vanuit economische motieven hier heen te komen: die sturen we terug. Dit is echter landelijk beleid (en landelijke uitvoering) en daar hebben we als plaatselijke politici geen zeggenschap over. Als de landelijke overheid echter heeft besloten welke mensen hier mogen blijven, is het aan de gemeente om deze mensen op te vangen en te begeleiden naar een nieuwe toekomst.

 

Dan heeft de VVD ook een helder verhaal. De mensen, die hierheen zijn gekomen, hebben een lange reis gemaakt. Niet alleen qua afstand hebben ze veel problemen moeten overwinnen, maar mentaal en ook qua procedures hebben ze veel moeten uitvinden, overwinnen en ontdekken. Dan komen ze in Nederland aan en het eerste wat we doen is om hen al het werk uit handen te nemen. Alles wordt voor ze geregeld en hun reis wordt tot stilstand gebracht. De VVD vindt dit heel onverstandig.

 

Juist nu de complexiteit van de fysieke reis en de ondoorgrondelijke processen wordt weggenomen door de veilige omgeving van Nederland is het van groot belang dat vluchtelingen hun reis voortzetten. Nu niet meer qua afstand (ze zijn op hun eindpunt aangekomen), maar wel qua persoonlijke ontwikkeling. Alleen door zelf aan het stuur van hun ontwikkeling te staan, kunnen ze een bestaan opbouwen, dat bij hen past. Door hen in een stoel te zetten en alles van hen over te nemen, stopt hun reis en komen ze nergens.

 

Dit is precies wat er nu gebeurt. Met de beste bedoelingen worden de beste kansen aan vluchtelingen ontnomen. Uiteraard moet je ze een helpende hand bieden, maar als ze hun weg weten te vinden in een wilde wereld waarin ze op de vlucht zijn, moet het ook mogelijk zijn om een bestaan op te bouwen als je veilig bent. Dat is wat de VVD alle politieke vluchtelingen gunt.

 

 

De VVD Barneveld is er dan ook geen voorstander van dat statushouders 5 keer zoveel financiële ondersteuning krijgen als landelijk is voorgeschreven. De landelijke richtlijn is € 1.800,-, terwijl Barneveld een financiële ondersteuning aanbiedt van ca. € 8.000,-. Niet als uitkering, maar als middel om de weg te leren vinden in de samenleving. Niet doen. Help ze liever om de taal te leren, een baan te vinden en zelf de weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Als ze het konden tot hier, moet het zeker mogelijk zijn vanaf hier. 

Motie.

Als VVD hebben we op 10 november 2020 een amendement ingediend met het verzoek het ontzorgen van statushouders terug te brengen naar het wettelijk vereisten. Helaas waren alle partijen tegen deze motie. Stem VVD en onze inzet is om niet vijf keer de norm uit te geven voor statushouders.

Download
Statushouders
10.11.2020
Amendement 15 VVD Pilot financieel ontzo
Adobe Acrobat document 32.2 KB

We benoemen een kinderburgemeester.

Financieel gezonde gemeente.