Peter Lamberts 'Regio Barneveld is cruciaal voor logistiek Nederland'

Voor de VVD staat Barnevelder Peter Lamberts op de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor zijn partij is het belang van bereikbaarheid en goede verkeersdoorstroming voor de regio Barneveld groot. ,,Als je ons partijprogramma leest, dan zetten we onder meer vol in op de realisatie van de railterminal bij station Barneveld Noord. Die is echt nodig, omdat de regio Barneveld als belangrijke hub functioneert tussen de Randstad en Duitsland. En de aansluiting A1/A30 moet echt aangepakt worden.” 

 

Uiteindelijk is de aanpak van dit soort grote infrastructurele projecten een taak van de landelijke overheid. Wat kan de provincie hierin betekenen? ,,De provincie denkt mee en probeert dit soort onderwerpen hoog op de agenda te houden. Dat is gelukt, de aanpak A1/A30 staat bovenaan de prioriteitenlijst. Maar ik durf niet te zeggen wanneer met dit project wordt begonnen.” Lamberts ondervindt persoonlijk de gevolgen van de belabberde doorstroming van het knooppunt. ,,Het functioneert gewoon niet, daar komt het op neer. Zelf werk ik in Amsterdam en bijna iedere dag is het raak. Tussen Barneveld en Amersfoort staat het muurvast, voorbij Amersfoort gaat het beter. En andersom geldt precies hetzelfde. Naast de persoonlijke ergernis is de schade voor de economie enorm. Al die goederen die vast staan in al die vrachtwagens.”

 

Lamberts is van mening dat de boeren in Nederland een eerlijkere kans verdienen dan nu het geval is. ,,We hebben als VVD niet voor niets onlangs op de ledenvergadering opgeroepen om landelijk een andere koers te gaan voeren in het stikstofbeleid. Meer steun aan de boeren is nodig, gedwongen uitkopen moet van tafel. Verder vind ik vooral dat we naar een compromis moeten zoeken. Ik weet dat er veel kritiek op de VVD is, omdat we ook luisteren naar de standpunten van andere partijen, maar die kritiek nemen we serieus.  Als je iets wilt bereiken, kan dat niet anders in Nederland. Ik vind vooral dat we goed naar de stikstofnormering moeten kijken. In Nederland en Vlaanderen is die veel strenger dan in de rest van Europa. En het argument dat daar niets aan te doen is, omdat die normering is vastgelegd in wetgeving en afspraken met Brussel? Laten we eerst goed uitzoeken wat wél mogelijk is.” 

 

Artikel in de Barneveldse Krant.