Onze geschiedenis.

Vandaag de dag is de VVD in Barneveld een stabiele partij met een bestuur, fractie en vele actieve leden. Ruim 66 jaar geleden was hier echter nog helemaal niets van. We hadden wel in de kranten gelezen dat het mogelijk zou moeten zijn om bij de gemeenteraadsverkiezingen van mei 1958 een zetel te kunnen bemachtigen. Dat kwam door de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen van maart 1958 waarbij de burgers van Barneveld in voldoende mate op de VVD stemden om een zetel te mogen verwachten. Er was echter niets: geen partij, geen leden en geen kandidaten.

 

Afbeeldingen uit 1978 met Hans Wiegel tijdens het 20 jarige bestaan van de Barneveldse VVD

 

De heer J.H. van Manen heeft toen een brief naar VVD in Den Haag gestuurd met de vraag of het mogelijk was om een afdeling in Barneveld op te richten en wat daarvoor te doen. Naderhand bleek dat hij niet de enige was en dat het wel goed werd opgepakt, want niet veel later kwamen twee raadsleden uit Ede op bezoek om te spreken over de mogelijkheden om een afdeling op te richten. Hoe weet je echter wie nog meer willen meewerken aan het oprichten van een afdeling en wie daar de nodige energie in wil steken?

 

Hoe het ook zij: er is een advertentie geplaatst waarin een oprichtingsvergadering werd aangekondigd en deze vond plaats op 10 april 1958 in het concertgebouw. Het was er nog niet zo druk als nu, maar er werden wel zaken gedaan. De belangrijkste zaak was het aanwijzen van de heer Knoop als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voorwaar geen gemakkelijke klus als er nog niets geregeld is en er geen jarenlange ervaring in de politiek aanwezig is. 

 

In dat jaar zal u in de archieven zonder succes zoeken naar de uitslag van de VVD. Niet omdat we geen zetel kregen maar omdat er onvoldoende tijd was om officieel met een VVD-lijst op te treden. We begonnen met een lijst-Knoop en de kiezers begrepen het allemaal.  

Wethouders.

De Barneveldse VVD heeft in de loop van de jaren vier wethouders geleverd namelijk de heer H.H. Knoop (van 1966 tot 1970 en 1974 tot 1978), de heer J. de Korte (van 1978 tot 1985), mevrouw J. van Huffelen (van 1985 tot 1994) en de heer G.J. van den Hengel (van 2006 tot 2018) en daarmee bij gedragen aan de stabiliteit van het gemeentebestuur van Barneveld.

 

Afbeeldingen van de vier wethouders die de Barneveldse VVD heeft geleverd

Meedoen met de VVD?

Liberale waarden.