Raadsfractie.

Graag stellen we de fractie van de Barneveldse VVD aan u voor. De fractie bestaat uit 2 raadsleden Theo Bos en Jarne van Schaik  en 2 raadscommissieleden Gerben Evers en Lynette Reinders. De fractie wordt verder ondersteund door fractiesecretaris-/-assistent Marjet. Heb je een vraag over een bepaald thema met politieke inhoud? Mail dan je vraag naar Marjet, onze fractiesecretaris-/-assistent via fractie@vvd-barneveld.nl of bekijk het laatste nieuws via Facebook of X

Theo Bos.

Fractievoorzitter en Raadslid

Taken.

Lid presidium

Lid vertrouwenscommissie

Lid werkgroep omgevingswet

Portefeuilles.

Bestuurlijke aangelegenheden

Communicatie en Burgerparticipatie

Economie

Financiën

Food

Handhaving 

Klimaat en Duurzaamheid 

Afvalbeleid, Water en Riool

Omgevingsdienst 

Onderwijs 

Openbare orde en Veiligheid

Plattelandsontwikkeling (inclusief luchtkwaliteit)

Regionale samenwerking (FoodValley & Regio Amersfoort)

Ruimtelijke ordening

Verkeer en Vervoer

Wonen

Contact.

Telefoonnummer: 06-22972303

Email: t.bos2@barneveld.nl

Even voorstellen.

Wie is Theo?


Jarne van Schaik.

Raadslid

Taken.

Lid agendacommissie

Lid auditcommissie

Lid werkgroep P&C cyclus

Portefeuilles.

Bedrijfsvoering

Beheer Openbare Ruimte

Cultuur (inclusief evenementen, kunst en monumenten)

Dienstverlening

Financiën

Grondbeleid

ICT (inclusief informatieveiligheid en privacy)

Juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep)

Organisatie (inclusief control)

Sociaal Domein (Jeugd, WMO, Welzijn en Senioren)

Sport

Toerisme en Recreatie

Vastgoedmanagement

Volksgezondheid

Werk en Inkomen

Contact.

Telefoonnummer: 06-44847634

Email: j.vanschaik@barneveld.nl

Even voorstellen.

Wie is Jarne?


Lynette Reinders.

Raadscommissielid

Taken.

Beheer socials en website

Portefeuilles.

Communicatie en Burgerparticipatie

Onderwijs

Sociaal Domein (Jeugd)

Contact.

Telefoonnummer: 06-41207087

Email: l.reinders@barneveld.nl

Even voorstellen.

Wie is Lynette?


Gerben Evers.

Raadscommissielid

Taken.

Fractiepenningmeester

Beheer socials en website

Portefeuilles.

Economie

Handhaving

ICT (inclusief informatieveiligheid en privacy)

Klimaat en Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Verkeer en Vervoer

Wonen

Contact.

Telefoonnummer: 06-48834846

Email: g.evers@barneveld.nl

Even voorstellen.

Wie is Gerben?


Marjet van Rietschoten.

Fractie Assistent

Taken.

Fractiesecretaris


Schriftelijke vragen.

Dossiers.