Raadsfractie.

Graag stellen we de fractie van de Barneveldse VVD aan u voor. De fractie bestaat uit Jarne van Schaik, Gerben Evers en Lynette Reinders. De fractie wordt verder ondersteund door fractiesecretaris-/-assistent Marjet. Heb je een vraag over een bepaald thema met politieke inhoud? Mail dan je vraag naar Marjet, onze fractiesecretaris-/-assistent via fractie@vvd-barneveld.nl of bekijk het laatste nieuws via Facebook of X

Jarne van Schaik.

Fractievoorzitter & Raadslid

Taken.

Lid presidium

Lid vertrouwenscommissie

Lid werkgroep omgevingswet

Lid agendacommissie

Lid auditcommissie

Portefeuilles.

Alle onderwerpen 


Lynette Reinders.

Raadscommissielid

Taken.

Beheer socials en website

Portefeuilles.

Communicatie en Burgerparticipatie

Onderwijs

Sociaal Domein (Jeugd)


Gerben Evers.

Raadscommissielid

Taken.

Fractiepenningmeester

Beheer socials en website

Portefeuilles.

Economie

Handhaving

ICT (inclusief informatieveiligheid en privacy)

Klimaat en Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Verkeer en Vervoer

Wonen


Marjet van Rietschoten.

Fractie Assistent

Taken.

Fractiesecretaris


Schriftelijke vragen.

Dossiers.