Onze mensen in de gemeenteraad.

De Barneveldse VVD heeft 2 zetels in de gemeenteraad.

Bekijk hieronder de profielen van onze gemeenteraadsleden. 

Theo Bos.

Fractievoorzitter en Raadslid

Taken

Fractievoorzitter

Lid presidium

Lid vertrouwenscommissie

Lid werkgroep omgevingswet

 

Portefeuilles

Bestuurlijke aangelegenheden

Communicatie en Burgerparticipatie

Economie

Financiën

Food

Handhaving 

Klimaat en Duurzaamheid 

Afvalbeleid, Water en Riool

Omgevingsdienst 

Onderwijs 

Openbare orde en Veiligheid

Plattelandsontwikkeling (inclusief luchtkwaliteit)

Regionale samenwerking (FoodValley & Regio Amersfoort)

Ruimtelijke ordening

Verkeer en Vervoer

Wonen

 

Contact


Jarne van Schaik.

Raadslid

Taken

Lid agendacommissie

Lid auditcommissie

Lid werkgroep P&C cyclus 

 

Portefeuilles

Bedrijfsvoering

Beheer Openbare Ruimte

Cultuur (inclusief evenementen, kunst en monumenten)

Dienstverlening

Financiën

Grondbeleid

ICT (inclusief informatieveiligheid en privacy)

Juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep)

Organisatie (inclusief control)

Sociaal Domein (Jeugd, WMO, Welzijn en Senioren)

Sport

Toerisme en Recreatie

Vastgoedmanagement

Volksgezondheid

Werk en Inkomen

 

Contact


Lynette Reinders.

Raadscommissielid

Taken

Beheer socials en website

 

Portefeuilles

Communicatie en Burgerparticipatie

Onderwijs

Sociaal Domein (Jeugd)

 

Contact


Gerben Evers.

Raadscommissielid

Taken

Fractiepenningmeester

Beheer socials en website 

 

Portefeuilles

Economie

Handhaving

ICT (inclusief informatieveiligheid en privacy)

Klimaat en Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Verkeer en Vervoer

Wonen

 

Contact


Luuk Adams.

Fractie Assistent

Taken

Fractiesecretaris  

 

Portefeuilles

Handhaving

Onderwijs

Toerisme en Recreatie

Verkeer en Vervoer

Wonen

 

Contact


Schriftelijke vragen.

Dossiers.