Burgerprotest of burgerdemocratie
Columns: de 3e helft · 20.06.2022
Burgers kunnen demonstreren, maar ze hebben ook een stem buiten de verkiezingen om: tijdens een ledenvergadering van hun politieke partij kunnen ze via moties bijsturen op voorgesteld beleid. De VVD heeft dit gedaan. Willen CDA en ChristenUnie volgen?

01.06.2022
Op 1 juni 2022 is in de gemeenteraad het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang gepresenteerd en besproken. Theo Bos reageert als volgt op het coalitieakkoord. Na 6 weken van achterkamertjes is het de SGP, LB en CU gelukt om een akkoord te sluiten. Voor met name de SGP en LB een hele presentatie om het bij een akkoord van 28 pagina’s te houden. Dat is wel een compliment waard, dit gezien de boekwerken die SGP en LB als verkiezingsprogramma’s hebben. De VVD hadden liever een...

We zijn allemaal passanten
Columns: de 3e helft · 31.05.2022
Gisteren ontving ik de Thorbeckepenning voor 37 jaar vrijwilligers werk. Toch ben ik maar een passant en maak graag ruimte voor anderen.

Lokaal Belang duikt bij aanvullend krediet voor het rouwcentrum De Plantage
27.05.2022
Lokaal Belang stapt per 1 juni in het college van Barneveld. De Barneveldse VVD constateert dat ze meteen duikt inzake de voorstellen voor het renoveren van De Plantage

25.05.2022
In de raadsvergadering van 25 mei 2022 is het nieuwe beleidsplan 'Beleid gevoelige groepen kinderopvang luchtkwaliteit' besproken. Jarne van Schaik heeft namens de VVD de volgende inbreng gegeven.

Coalitie-portret 3: Een dienstbare steunpilaar voor zwakkeren
Columns: de 3e helft · 19.05.2022
De ChristenUnie in Barneveld is een stabiele en betrouwbare coalitie-partner. Verbeterpunt is dat het prettig zou zijn wanneer ze in staat zou zijn om een wethouder uit de eigen gemeente te leveren.

De Barneveldse VVD wil een veiligere gemeente!
18.05.2022
De Barneveldse VVD werkt samen met de brandweer om de gemeente Barneveld veiliger te maken.

Coalitie-profiel 2: De kiezersmagneet van een lokale partij
Columns: de 3e helft · 17.05.2022
Afgelopen vrijdag is een coalitie-akkoord gesloten tussen de SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie. Hierbij het tweede coalitie-profiel: Lokaal Belang.

17.05.2022
Namens de fractie van de VVD stelt Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen naar aanleiding van de lange wachttijden bij de afdeling burgerzaken aan het college. Burgers ervaren bij de afdeling burgerzaken voor onder andere het aanvragen van een ID-kaart, paspoort en/of een rijbewijs een lange wachttijden. Wachttijden voor aanvragen van een ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen lopen op Het zal je maar gebeuren, je komt net terug...

Coalitie-profiel 1: SGP als schild voor haar achterban
Columns: de 3e helft · 15.05.2022
De SGP is (wederom) de grootste partij van Barneveld, maar doet ze ook meer dan het borgen van de zondagsrust en het beperken van de rechten van vrouwen?

Meer weergeven