Kans op kankerverwekkende stoffen en aardbevingen bij geothermie
Schriftelijke vragen · 08.06.2023
Theo Bos stelt namens de fractie, in samenwerking met het CDA, schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld na aanleiding van de beantwoording van de vragen die wij op 16 februari 2023 hebben over het waterwingebied bij De Glind.

Schriftelijke vragen Asielzoekerscentrum
Schriftelijke vragen · 01.06.2023
Op 22 juni 2023 staat de commissievergadering over het AZC gepland. In voorbereiding op deze commissievergadering hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Als fractie vinden wij transparantie in het proces belangrijk. Wij stellen deze vragen schriftelijk, omdat een afschrift van de antwoorden openbaar is. De betrokkenen, omwonenden en andere belangstellenden kunnen deze antwoorden ook inzien.

Raadsbijdrage · 31.05.2023
Raadslid Jarne van Schaik vraagt de Wethouder De Heer (CU): Wat kiest u morgen om met het college te gaan doen, koersballen of biljarten? Dit doet Jarne van Schaik tijdens de behandeling van de kaderbrief van de Valleihopper. Lees hier onder het verhaal terug van Jarne tijdens de gemeenteraad. Ze stappen de auto in en gaan er naar toe. Wethouder de Heer vraagt in de college appgroep gaan we een potje koersballen in Garderen of wordt het toch biljarten in Barneveld? Twee activiteiten die we...

Schriftelijke vragen · 25.05.2023
Jarne van Schaik stelt schriftelijke vragen aan het college over zorgwekkende fenomeenanalyse ‘Criminele zzp’ers in de zorg’ van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (hierna afgekort: RIEC-ON) waaruit 192 strafbare feiten bij 28 van de 87 onderzochte zzp’ers aan het licht zijn gekomen.

Eerste informatiebijeenkomst AZC
12.05.2023
Donderdag 11 mei 2023 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het AZC. Theo Bos, Gerben Evers en Marjet van Rietschoten waren hier namens de Barneveldse VVD bij.

Extra informatiebijeenkomst AZC!
11.05.2023
Op 18 april 2023 stelden wij het college van Barneveld vragen over het mogelijk organiseren van een extra informatiebijeenkomst over het AZC zodat er voldoende tijd zou zijn voor inspraak. Op 25 april 2023 kregen wij op deze vragen antwoord.

Knooppunt A1/A30: Wees dwingender naar Den Haag!
Raadsbijdrage · 01.05.2023
Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2023 is de bereikbaarheidsagenda regio Foodvalley besproken. Theo Bos heeft hierover namens de Barneveldse VVD het woord gevoerd.

25.04.2023
Tweede Kamerlid Erik Haverkort (VVD) en Statenlid Peter Henderiks (VVD Gelderland) kwamen op werkbezoek bij twee Barneveldse bedrijven die volop bezig zijn met de circulaire economie. Raadsleden Theo Bos en Jarne van Schaik (VVD Barneveld) waren ook aanwezig bij het werkbezoek.

Bouwplannen en de Rijnvallei
De 3e helft · 24.04.2023
Barneveld zegt te willen bouwen bij de Rijnvallei, maar praat veel tegen de burgers, maar niet met het bedrijf zelf.

19.04.2023
Op vrijdag 14 april 2023 hebben Tweede Kamerlid Ruud Verkuijlen (VVD) en voormalig Tweede Kamerlid Simone Richardson (VVD) een werkbezoek afgelegd aan de J.H. Donnerschool in de Glind.

Meer weergeven