Participatie op verschillende niveaus
Columns: de 3e helft · 20.09.2022
Burgerparticipatie wordt actief door het Barneveldse college opgepakt. De uitvoering is echter lastiger dan het voornemen.

15.08.2022
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Theo Bos het college, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het plaatsen van publieke laadpalen na aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant van 12 augustus 2022 ‘Fors meer laadpaal-verzoeken’. Proactief plaatsen, daarna pas plaatsen van palen op aanvraag In de commissie grondgebied van april 2022 is het besluit van het college van B&W omtrent de laadvisie en het...

08.08.2022
Namens de fractie van de VVD heeft Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, op 17 mei jl. enkele vragen gesteld naar aanleiding van de lange wachttijden bij de afdeling burgerzaken. Op 14 juni jl., onder vermelding van kenmerk 2180, heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording en het artikel in de Stentor over de gemeente Zwolle stelt Jarne van Schaik enkele aanvullende schriftelijke vragen aan...

Initiatiefvoorstel VVD voor een veilig Barneveld
06.07.2022
De Barneveldse VVD presenteert haar initiatiefvoorstel voor een veilig Barneveld om veiligheid op nummer één te laten blijven staan, want zonder veiligheid geen vrijheid. Benieuwd naar het actieplan? Lees dan snel dit bericht verder!

Mijntje maakt een draai van 115 bomen
Columns: de 3e helft · 04.07.2022
Raadslid Mijntjes was tegen de kap van iedere boom. Wethouder Mijntje stelt in haar eerste raadsvoorstel voor om 115 bomen te kappen. Het kan verkeren.

26.06.2022
Zijn burgers te dom voor een democratische samenleving? Ik vind al een tijdje dat de VVD de kern van haar politieke principes aan het kwijtraken is. De belangrijkste hiervan is de centrale rol van burgers / leden als bron van alle politieke keuzes. De discussie rondom de stikstof-affaire is hier een goed voorbeeld van. Ik zet de toon in deze column expres scherp neer om mijn centrale zorg helder te schetsen. Als we elkaar begrijpen is er vast gelegenheid om de nuance te vinden. In de scherpte...

Burgerprotest of burgerdemocratie
Columns: de 3e helft · 20.06.2022
Burgers kunnen demonstreren, maar ze hebben ook een stem buiten de verkiezingen om: tijdens een ledenvergadering van hun politieke partij kunnen ze via moties bijsturen op voorgesteld beleid. De VVD heeft dit gedaan. Willen CDA en ChristenUnie volgen?

01.06.2022
Op 1 juni 2022 is in de gemeenteraad het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang gepresenteerd en besproken. Theo Bos reageert als volgt op het coalitieakkoord. Na 6 weken van achterkamertjes is het de SGP, LB en CU gelukt om een akkoord te sluiten. Voor met name de SGP en LB een hele presentatie om het bij een akkoord van 28 pagina’s te houden. Dat is wel een compliment waard, dit gezien de boekwerken die SGP en LB als verkiezingsprogramma’s hebben. De VVD hadden liever een...

We zijn allemaal passanten
Columns: de 3e helft · 31.05.2022
Gisteren ontving ik de Thorbeckepenning voor 37 jaar vrijwilligers werk. Toch ben ik maar een passant en maak graag ruimte voor anderen.

Lokaal Belang duikt bij aanvullend krediet voor het rouwcentrum De Plantage
27.05.2022
Lokaal Belang stapt per 1 juni in het college van Barneveld. De Barneveldse VVD constateert dat ze meteen duikt inzake de voorstellen voor het renoveren van De Plantage

Meer weergeven