Standpunten VVD Barneveld

15-1-2019:  Met betuttelbier slaan we door

Ons jonge steunfractielid Sven van 't Ooster was duidelijk. De plannen om jongeren op alcoholgebruik te controleren bij de kroeg (zonder dat ze in de auto stappen) om aan hun ouders door te kunnen geven wat ze doen slaat volledig door. De VVD heeft liever dat er alcoholcontroles op automobilisten worden gehouden.

 

Het hele artikel kunt u lezen in de Barneveldse Krant.

 

 

 

12-12-2018:  Verzoek om snellere duidelijkheid

In het interpellatiedebat over het gebruik van mogelijk vervuilde grond van Vink in enkele wijken van Barneveld is duidelijk, dat er lang gewacht moet worden op duidelijkheid rondom de vraag of er werkelijk gebruik is gemaakt van vervuilde grond. Op de dag van het debat wordt duidelijk dat Leusden inmiddels een grondonderzoek heeft gedaan (waaruit blijkt dat deze grond schoon is).

 

Het college in Barneveld heeft een planning waarbij deze duidelijkheid in februari 2019 kan worden gegeven. Theo Bos vraagt namens de VVD Barneveld aan het college om te zorgen dat deze duidelijkheid sneller kan worden gegeven; liefst al voor de Kerst. Het college zegt toe hierover met de bewoners in contact te komen om dit - in afstemming met hen - te gaan organiseren.

 

9-11-2018:  Debat over Vink is een tussenstap

In de extra commissie- en raadsvergadering over de toepasbaarheid van grond door Vink in Barneveld-Zuid heeft Theo Bos zich kritisch uitgelaten over de vraag hoe het mogelijk was, dat er vervuilde grond beschikbaar kwam voor deze woonwijken. In de regelgeving binnen de agrarische sector is dit dichtgetimmerd en het lijkt in dit dossier dat niet alle stappen even inzichtelijk zijn.

 

Daarnaast is er wat de VVD betreft in december 2017 (informeel) en in mei 2018 (formeel) informatie verstrekt, die het college had moeten aanzetten tot een pro-actieve houding. Dit is niet gebeurd met als gevolg dat zowel gemeenteraad en burgers zijn geïnformeerd door de pers. 

 

Wat de VVD betreft is hier sprake van een tussenstap. Eerst willen we weten hoe het zit met de kwaliteit van de grond. Vervolgens willen we in gesprek met het college om door te spreken wat hun keuzes waren en hoe de keuzes volgende VVD zouden moeten zijn. Kortom: wordt vervolgd.

 

 Lees meer over dit onderwerp in het uitgebreide verslag

 

3-10-2018:  Masterplan buitensport 2018 - 2022

Het masterplan buitensport 2018 - 2022 mag raads-breed rekenen op veel waardering; ook van de VVD. Dit neemt niet weg dat er 2 belangrijke aandachtspunten zijn:

 

1. de Flying Bikes in Kootwijkerbroek

De fietscross-vereniging de Flying Bikes moet uitkijken naar een ander sportterrein. Hoewel deze zoektocht in 'de finale' zit volgens de wethouder is niet duidelijk hoe lang deze finale nog duurt. In de krant heeft de voorzitter aangegeven dat er inmiddels leden vertrekken bij de zeer succesvolle vereniging. Ook op concrete vragen van Sandra Reemst kan ze niet meer duidelijkheid geven dat het nog maanden kan duren en ook nog een half jaar voordat er een oplossing voorhanden is. 


2. een nieuwe atletiekbaan bij de Meerwaarde

De VVD-fractie ondersteund van harte de lopende besprekingen rondom het inrichten van een nieuwe atletiekbaan in de omgeving van de Meerwaarde. Graag worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen.

 

3-10-2018: Menukaart Regio Food Valley

Theo Bos pleit voor een "sterke concurrerende landbouwsector" terwijl de menukaart staat voor extra kosten waar in principe geen inkomsten tegenover staan. Dat kan zijn door directe kosten (een investering om b.v. stankoverlast terug te dringen) of indirecte kosten (het veranderen van landbouwgrond in een bosperceel waardoor met die grond geen inkomen verdiend kan worden).

 

Theo wijst er ook op dat onze boeren dermate efficiënt werken dat het omzetten van landbouwgrond naar bos in Nederland moet worden gecompenseerd door 4 keer zoveel bomenkap voor landbouwgrond in de Derde Wereld (want het voedsel moet wel geproduceerd worden...). Daarbij is de verwachting dat de verhoging in de kostprijs vanaf 2027 versneld zal leiden tot meer leegstand in de landbouwsector.

 

Theo wijst er op dat de ontwikkelingen in de landbouw zeer snel gaan. De landbouwsector groeit steeds meer naar een circulaire economie waarbij er geen energie meer verloren gaat.

 

24-9-2018:  Schriftelijke vragen verlichting Stationsweg

Op dit moment wordt aan de Stationsweg gewerkt aan het nieuwe fietspad. De fietsers moeten nu in beide richtingen gebruik maken van het fietspad aan de andere kant.
’s Avonds is er ook veel fietsverkeer op dit traject. Met name in het weekend fietsen veel jongeren dit traject tussen Barneveld en Voorthuizen. Op dit moment is dit traject slecht verlicht. De straatlantaarns staan aan de kant waar gewerkt wordt en staan niet allemaal aan. Zo zijn er ook nog een drietal lantaarns op de kruising met Wijnenberglaan die op dit moment niet werken.


Met de korter wordende dagen betekent dit dat over een maand scholieren hier ook mee geconfronteerd worden. Dit is volgens de VVD een onveilige situatie. Naast dat verlichting belangrijk is voor de daadwerkelijke veiligheid qua zicht, geeft goede verlichting ook een gevoel van veiligheid.

Lees meer...

 

20-9-2018: Plan voor atletiekbaan bij De Meerwaarde ♂️
Woensdagavond is er bij de commissievergadering Samenleving door de directeur bedrijfsvoeder Jim Rozenberg van De Meerwaarde een nieuw initiatief ter tafel gekomen namelijk het plan om een atletiekbaan te realiseren. Wij als VVD zijn zeer blij met deze sportieve ontwikkeling in onze gemeente!

25-4-2018: VVD Barneveld over milieuplannen

Tijdens de verkiezingen was 'milieu' een onderwerp, dat veel aandacht kreeg. Tijdens de eerste raadsvergadering kwam dit punt ook op de agenda. Fractievoorzitter Theo Bos heeft als lid van het waterschap Vallei & Veluwe veel ervaring met alternatieve oplossingen voor de gasbel in Groningen. Tijdens de vergadering nodigt hij de raadsleden uit om de moderne waterzuivering van het waterschap (zie video) te bezoeken. Ook meldt hij dat in anderhalf jaar tijd door het waterschap een bio-energiecentrale in Harderwijk wordt gerealiseerd. Deze bio-energiecentrale wordt 5 december opgeleverd en zal in circa 10 jaar worden terugverdiend. Én milieu-vriendelijk én snel gerealiseerd én financieel realistisch. Echt VVD dus.