Standpunten VVD Barneveld

25-4-2018: VVD Barneveld over milieuplannen

Tijdens de verkiezingen was 'milieu' een onderwerp, dat veel aandacht kreeg. Tijdens de eerste raadsvergadering kwam dit punt ook op de agenda. Fractievoorzitter Theo Bos heeft als lid van het waterschap Vallei & Veluwe veel ervaring met alternatieve oplossingen voor de gasbel in Groningen. Tijdens de vergadering nodigt hij de raadsleden uit om de moderne waterzuivering van het waterschap (zie video) te bezoeken. Ook meldt hij dat in anderhalf jaar tijd door het waterschap een bio-energiecentrale in Harderwijk wordt gerealiseerd. Deze bio-energiecentrale wordt 5 december opgeleverd en zal in circa 10 jaar worden terugverdiend. Én milieu-vriendelijk én snel gerealiseerd én financieel realistisch. Echt VVD dus.