Nieuws.

Bij de VVD denkt denken veel mensen aan geld. Dat lijkt logisch, maar als ik aan de VVD denk dan denk ik het eerst aan het ontwikkelen van je talenten. Nu is het zo dat veel talenten geld opleveren en dan valt het op. Dit neemt niet weg dat heel veel talenten zorgen voor een gewoon inkomen of zelfs een laag inkomen.  

De provincie Gelderland heeft in het voorjaar van 2022 het gebied ten zuiden van het dorp Barneveld aangewezen als waterwingebied. Theo Bos stelt schriftelijke vragen aan het college over deze aanwijzing van de provincie.

 

 

 

 

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is het meerjaren investeringsplan besproken. De Barneveldse VVD is kritisch over dit plan. Het is een plan waarbij geleend word en de lasten voorgeschoven worden naar de toekomstige generaties.

 

 

 

Voor de VVD staat Barnevelder Peter Lamberts op de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor zijn partij is het belang van bereikbaarheid en goede verkeersdoorstroming voor de regio Barneveld groot. 

 

 

 


Uitgelicht.


Video.

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley besproken in de meningsvorming. De Barneveldse VVD is kritisch over de transparantie van de regio. Gaat de topregio op het gebied van agrifood in première? 


To Do's.


Standpunten.