Raadsbijdrage

Raadsbijdrage · 27.09.2023
In de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2023 zijn de herziene kaders besproken voor de verplaatsing van Flying Bikes en Tour de Force. Jarne van Schaik voerde het woord voor de Barneveldse VVD. Lees hier de gehele raadsbijdrage van Jarne terug.

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen bewoners.
Raadsbijdrage · 05.07.2023
Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2023 is de locatie voor het asielzoekerscentrum besproken. In dit artikel lees je de bijdrage die Theo Bos namens de Barneveldse VVD heeft gedaan terug.

Politieke en financiële beschouwingen: Hoeveel geld zit er nog in uw portemonnee?
Raadsbijdrage · 28.06.2023
Tijdens de politieke en financiële beschouwingen op 28 juni 2023 is door de gemeenteraad de Jaarverslaggeving 2022, 1e Tussenrapportage 2023 en Kadernota 2024-2027 besproken. Lees in dit nieuwsitem de inbreng van Theo Bos terug tijdens politieke en financiële situatie in Barneveld.

Raadsbijdrage · 31.05.2023
Raadslid Jarne van Schaik vraagt de Wethouder De Heer (CU): Wat kiest u morgen om met het college te gaan doen, koersballen of biljarten? Dit doet Jarne van Schaik tijdens de behandeling van de kaderbrief van de Valleihopper. Lees hier onder het verhaal terug van Jarne tijdens de gemeenteraad. Ze stappen de auto in en gaan er naar toe. Wethouder de Heer vraagt in de college appgroep gaan we een potje koersballen in Garderen of wordt het toch biljarten in Barneveld? Twee activiteiten die we...

Knooppunt A1/A30: Wees dwingender naar Den Haag!
Raadsbijdrage · 01.05.2023
Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2023 is de bereikbaarheidsagenda regio Foodvalley besproken. Theo Bos heeft hierover namens de Barneveldse VVD het woord gevoerd.

Raadsbijdrage · 28.03.2023
Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2023 is het is het initiatiefvoorstel van Pro '98 over inclusief taalgebruik besproken in de meningsvorming. De Barneveldse VVD was kritisch over het voorliggende raadsvoorstel. Wordt het dan straks Leendert de Medewerker en Eva de Persoon? Helder taal. De Barneveldse VVD vindt het belangrijk dat de gemeente duidelijk en in helder taal communiceert naar haar inwoners. Brieven en formulieren van de gemeente moeten immers voor iedereen begrijpelijk zijn....

Het meerjaren investeringsplan? Eerder het meerjaren leenplan!
Raadsbijdrage · 20.02.2023
Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is het meerjaren investeringsplan besproken. De Barneveldse VVD is kritisch over dit plan. Het is een plan waarbij geleend word en de lasten voorgeschoven worden naar de toekomstige generaties.

Gaat de topregio op het gebied van agrifood in première?
Raadsbijdrage · 08.02.2023
Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley besproken in de meningsvorming. De Barneveldse VVD is kritisch over de transparantie van de regio.

Raadsbijdrage · 17.12.2022
Wij hoeven u niet te vertellen dat op dit moment de woningmarkt oververhit is. Een eerste huis kopen is bijna als het winnende lot uit de loterij. Door de Starterslening kan de starter net wat meer geld lenen, waardoor de starter net wel zijn of haar eerste woning kan kopen. Volgens de Barneveldse VVD is het goed dat Barneveld de Starterslening door gaat zetten! Echter zien wij nog wel twee verbeterpunten in het voorstel.

Raadsbijdrage · 09.11.2022
Op 9 november 2022 is in de gemeenteraad de begroting voor 2023 van het nieuwe college (SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang) besproken. Theo Bos reageert als volgt op de begroting voor 2023. Lees ook onze reactie in de krant. Door naar de inhoud. Een inleiding is mooi voor het archief, maar zegt niets over Barneveld en waar we nu staan. Dus door naar de inhoud. Terug in de tijd. Om te kijken naar het heden is het eerst goed een stukje terug is de tijd te gaan. Eind jaren 90 waren de...

Meer weergeven