Raadsbijdrage

Zorg veiligstellen belangrijkste opgave
Raadsbijdrage · 09.02.2024
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de decentralisatie beschermd wonen en beschermd thuis besproken. Als gemeente worden verantwoordelijk voor beschermd wonen en beschermd thuis waar dit eerst opgepakt werd door de centrumgemeente. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Voorstander van uitbreiding kazerneterrein in Stroe
Raadsbijdrage · 08.02.2024
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de gemeentelijke zienswijze over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie besproken. Om de krijgsmacht te versterken is er meer ruimte nodig voor Defensie. Ruimte voor bijvoorbeeld kazernes en oefengebieden. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Raadsbijdrage · 07.02.2024
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de motie vreemd aan de agenda voor de SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie over beheersing van de wolven besproken. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Raadsbijdrage · 13.12.2023
Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2023 is de uitbreiding sportpark Norschoten voor SDVB besproken. Raadslid Jarne van Schaik voert namens de Barneveldse VVD het woord. Lees hier het volledige verhaal terug.

Raadsbijdrage · 13.12.2023
Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2023 is het integraal veiligheidsplan besproken. Jarne van Schaik voert namens de Barneveldse VVD het woord. Lees hier het volledige verhaal terug.

Raadsbijdrage · 08.11.2023
Tijdens de begrotingsraad op 8 november 2023 is er door de gemeenteraad de ontwerp programmabegroting 2024 besproken. Lees in dit nieuwsitem de inbreng van Theo Bos terug.

Raadsbijdrage · 27.09.2023
In de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2023 zijn de herziene kaders besproken voor de verplaatsing van Flying Bikes en Tour de Force. Jarne van Schaik voerde het woord voor de Barneveldse VVD. Lees hier de gehele raadsbijdrage van Jarne terug.

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen bewoners.
Raadsbijdrage · 05.07.2023
Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2023 is de locatie voor het asielzoekerscentrum besproken. In dit artikel lees je de bijdrage die Theo Bos namens de Barneveldse VVD heeft gedaan terug.

Politieke en financiële beschouwingen: Hoeveel geld zit er nog in uw portemonnee?
Raadsbijdrage · 28.06.2023
Tijdens de politieke en financiële beschouwingen op 28 juni 2023 is door de gemeenteraad de Jaarverslaggeving 2022, 1e Tussenrapportage 2023 en Kadernota 2024-2027 besproken. Lees in dit nieuwsitem de inbreng van Theo Bos terug tijdens politieke en financiële situatie in Barneveld.

Raadsbijdrage · 31.05.2023
Raadslid Jarne van Schaik vraagt de Wethouder De Heer (CU): Wat kiest u morgen om met het college te gaan doen, koersballen of biljarten? Dit doet Jarne van Schaik tijdens de behandeling van de kaderbrief van de Valleihopper. Lees hier onder het verhaal terug van Jarne tijdens de gemeenteraad. Ze stappen de auto in en gaan er naar toe. Wethouder de Heer vraagt in de college appgroep gaan we een potje koersballen in Garderen of wordt het toch biljarten in Barneveld? Twee activiteiten die we...

Meer weergeven