Raadsbijdrage

Raadsbijdrage · 16.03.2024
Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2024 is de motie vreemd aan de agenda over de helikopterluchthaven besproken bij het Schaffelaarsebos. In het debat is gesproken over het ontwerpbesluit van de helikopterluchthaven op de Wesselseweg. De Barneveldse VVD ziet de beoogde locatie niet zitten. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Raadsbijdrage · 15.03.2024
Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2024 is de monitor programma duurzaamheid besproken. In het debat is gesproken over welke indicatoren we willen gaan monitoren om de duurzaamheidsdoelstellingen stap voor stap te gaan halen. De Barneveldse VVD kiest voor slimme en duurzame oplossing die kunnen rekenen op draagvlak in onze samenleving. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Raadsbijdrage · 14.03.2024
Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2024 is het rekenkameronderzoek ondermijning besproken. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op ondermijnende criminaliteit. Er is meer nodig in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Zorg veiligstellen belangrijkste opgave
Raadsbijdrage · 09.02.2024
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de decentralisatie beschermd wonen en beschermd thuis besproken. Als gemeente worden verantwoordelijk voor beschermd wonen en beschermd thuis waar dit eerst opgepakt werd door de centrumgemeente. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Voorstander van uitbreiding kazerneterrein in Stroe
Raadsbijdrage · 08.02.2024
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de gemeentelijke zienswijze over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie besproken. Om de krijgsmacht te versterken is er meer ruimte nodig voor Defensie. Ruimte voor bijvoorbeeld kazernes en oefengebieden. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Raadsbijdrage · 07.02.2024
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de motie vreemd aan de agenda voor de SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie over beheersing van de wolven besproken. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug.

Raadsbijdrage · 13.12.2023
Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2023 is de uitbreiding sportpark Norschoten voor SDVB besproken. Raadslid Jarne van Schaik voert namens de Barneveldse VVD het woord. Lees hier het volledige verhaal terug.

Raadsbijdrage · 13.12.2023
Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2023 is het integraal veiligheidsplan besproken. Jarne van Schaik voert namens de Barneveldse VVD het woord. Lees hier het volledige verhaal terug.

Raadsbijdrage · 08.11.2023
Tijdens de begrotingsraad op 8 november 2023 is er door de gemeenteraad de ontwerp programmabegroting 2024 besproken. Lees in dit nieuwsitem de inbreng van Theo Bos terug.

Raadsbijdrage · 27.09.2023
In de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2023 zijn de herziene kaders besproken voor de verplaatsing van Flying Bikes en Tour de Force. Jarne van Schaik voerde het woord voor de Barneveldse VVD. Lees hier de gehele raadsbijdrage van Jarne terug.

Meer weergeven