· 

Wat je kunt doen met twee pilsjes?

Twaalf jaar geleden kwam de VVD in het college om o.a. de financiële portefeuille te gaan beheren. Hoewel het in 2006 economisch niet beter kon gaan bleek al snel dat het huishoudboekje van de gemeente Barneveld niet op orde was.

  

Een belangrijk zorgpunt was de belofte van het vorige college aan een keur van scholen en sportverenigingen. Diverse scholen hadden dringend behoefte aan investering in hun gebouwen (een verantwoordelijkheid van de gemeente) en ook aan diverse sportclubs in verschillende kernen van de gemeente was een meer dan gewenste investering beloofd.

 

Alleen: er was geen dekking voor deze beloftes opgenomen in de gemeentelijke begroting.

 

Het was de prijs van twee pilsjes.

Gerard van den Hengel heeft hierop gehandeld door de meest aansprekende belofte van de VVD (blijf van de OZB-belasting af) te breken en te beloven dat hij met het geld de beloften van zijn voorgangers zou uitvoeren. Hij gaf ook aan dat het totale bedrag van de belastingverhoging wel meeviel: het was de prijs van twee pilsjes. Het was een verdediging, die alleen kon als hij de toezegging ook daadwerkelijk zou waarmaken; en dat heeft hij gedaan.

 

Ontwikkelingen.

Het bijzondere van deze ontwikkeling is vierledig:

  • In de eerste plaats is het cruciaal dat een lokaal bestuur het geld van de gemeentelijke belastingen ook daadwerkelijk inzet voor gemeentelijke doelen. Goede schoolvoorzieningen en goede sportaccommodaties zijn hier zonder meer goede voorbeelden van;
  • In de tweede plaats is Gerard er in geslaagd om vervolgens de gemeentelijke financiën volledig op orde te brengen. Momenteel heeft Barneveld niet alleen een volledig transparante boekhouding, maar is er ook al jaren sprake van een sluitende begroting;
  • Ondanks dreigementen van de oppositie bij latere verkiezingen heeft het huidige college de OZB-belasting nooit met meer dan de inflatiecorrectie laten stijgen;
  • De belofte aan de burger, een sluitende begroting en een beperkte verhoging van de gemeentelijke lasten zijn tot stand gekomen terwijl heel Nederland lange tijd leed onder een zware economische crisis.

Momenteel ligt de crisis achter ons en wil de VVD zich graag blijven inzetten voor de burgers in Barneveld met een verstandig financieel beleid. Kunnen we (weer) op uw stem rekenen?