· 

Een gemeente besturen: het verschil tussen ‘willen’ en ‘kunnen’

Het besturen van een gemeente is misschien wel te vergelijken met het maken van een praalwagen tijdens een bloemencorso. Je werkt het hele jaar achter de schermen; stoot vele malen je hoofd en schiet menige bok; samen met alle anderen realiseer je uiteindelijk een geweldig werkstuk en dan is het één dag zichtbaar tussen allemaal andere geweldige werkstukken.

  

Als er dan toch een verschil is: de mensen met wie je de praalwagen maakt kies je zelf uit. Het besturen van een dorp doe je met mensen, die door anderen zijn uitgekozen. Dit betekent meteen ook dat je moet besturen met mensen waar je het niet (helemaal) mee eens bent en die het niet (helemaal) met jou eens zijn.

  

De VVD Barneveld heeft de afgelopen 12 jaar deel uitgemaakt van het college en is daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige staat van de gemeente. We hebben zelf voorstellen gedaan, zoals het realiseren van meer gezelligheid in het centrum van Barneveld. We hebben meegeholpen aan voorstellen waar iedereen het over eens was, zoals het opknappen van het centrum in Voorthuizen. Ook hebben we meegewerkt aan enkele voorstellen waar we zelf niet op gekomen zouden zijn. Als je samenwerkt doe je soms wat water bij de wijn.

  

Waar we onder andere trots op zijn is dat we lokaal resultaten hebben gerealiseerd door een goede samenwerking met onze politieke vrienden in Arnhem en Den Haag. Zo hebben we wethouder van Daalen (CU) geholpen bij zijn lobby voor het oplossen van het knooppunt A1 / A30 (landelijk een VVD-minister). Bij de verdeling van de gelden voor de jeugdzorg (sinds enige jaren een verantwoordelijkheid van de gemeente) hebben we gezorgd dat er extra geld vrijkwam voor de opvang van niet-Barneveldse kinderen in jeugddorp De Glind (landelijk een PvdA-minister). Bij de verschillende uitbraken van ziektes in de agrarische sector wijzen we de VVD-ers in Arnhem, Den Haag én Brussel op de situatie van de Barneveldse boeren.

  

Kent u dat? Heeft u samen met een heel team een geweldige prestatie neergezet en gaat er één overal lopen roepen dat hij de beste was binnen het team. Dat is wel een beetje wat nu van ons gevraagd wordt tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen: stem op ons, want wij zijn zo goed! U weet – en wij weten – dat de werkelijkheid wat anders in elkaar zit. Samen maken we fouten en samen komen we er uit. De VVD laat zien dat ze in staat is deel uit te maken van dat team en dat willen we graag de komende 4 jaar weer doen. Met uw steun en uw stem kan dat ook. Stem daarom op 21 maart 2018 op de VVD Barneveld. We zijn er weer klaar voor om achter de schermen uit te blinken.