· 

Uitwerking plan voor de Veluwehal

Dorpen en steden zijn altijd in ontwikkeling; Barneveld is daar geen uitzondering op. De kern Barneveld groeit al jaren hard. De bijbehorende voorzieningen moeten dan ook meegroeien.

 

Voor de komende jaren stuiten we dan op een aantal problemen.

1. Jongeren zijn op zoek naar goedkope huurwoningen en die zijn er niet veel;

2. Onder ouderen is er juist vraag naar wat duurdere appartementen;
3. Zowel jongeren als ouderen wonen graag in de buurt van het centrum;

4. Het centrum van Barneveld bruist. Er zal de komende jaren veel horeca bij kunnen (in de vorm van b.v. restaurants), maar daar is eigenlijk geen ruimte voor;
5. Barneveld heeft nu op twee locaties een zwembad. Dat is onhandig. Zowel voor de bezoekers als voor (de verdeling van) het personeel. Een nieuw zwembad kan leuker, beter en efficiënter. Ook is de huidige Veluwehal niet energiezuinig – dat is niet meer van deze tijd;
6. De “halfunctie” van de Veluwehal is grotendeels overgenomen door de Midden Nederland Hallen;
7. De sporthallen functioneren op zich goed, maar zijn wat verouderd;
8. Het theater heeft de toneelzaalfunctie overgenomen.

  

Om Barneveld in de toekomst nog beter te maken wat betreft voorzieningen en aansluiting op de woonbehoefte pleit de VVD Barneveld er voor om het terrein van de Veluwehal opnieuw in te richten en een aantal voorzieningen op een andere plaats  in Barneveld nieuw te bouwen. Scholen worden na zo’n 40 jaar afgebroken en opnieuw gebouwd, omdat ze dan te zeer verouderd zijn. Dat gaat met de Veluwehal ook ooit gebeuren. Wat wij niet willen is dat de invulling dan overgelaten wordt aan projectontwikkelaars. We willen een echt Barnevelds plan, waar iedereen z’n zegje over kan doen.   

 

Wat wij voor ons zien is het volgende.

1. Nieuwe sporthallen, waarin de bowlingbanen terugkomen. Denk daarbij b.v. aan een topsporthal;

2. Een ruimte voor nieuwe, moderne sporten. Ook kan er ruimte komen voor een denksportcentrum;

3. Nieuw zwembad met alle moderne voorzieningen op de bosbadlocatie. Als dat verkeerskundig niet kan pleiten we voor nieuwbouw op een andere locatie.

4. Invulling van het huidige Veluwehalterrein met een gezellige wijk voor jong en oud. Hierin willen we woningen, met name voor ouderen en jongeren, een nieuwe ruimte voor SWOB en ouderenvoorzieningen op de begane grond, een ruimte voor jongeren als vervanging van het huidige jongerencentrum en een leuk pleintje met restaurants.

5. Daarbij kan de routing en indeling van het terrein veranderd worden. Als de Gasthuisstraat bij het plan getrokken wordt is het terrein functioneler en sluit het mooier aan op het huidige centrum. Parkeervoorzieningen onder de grond is hierbij een serieuze optie.

  

Wij willen graag met u in gesprek.

Natuurlijk realiseren we ons als VVD dat dit plan volgend jaar niet klaar is. En over 4 jaar ook niet, want het is best veelomvattend. We willen ook dat niet dat het uiteindelijke plan een plan van de VVD is, maar dat het een plan is van alle Barnevelders. We nodigen u dan ook uit om mee te denken over dit plan, zodat er iets goeds komt. U bent voor de aftrap van deze discussie van harte welkom op dinsdag 27 februari 2018 vanaf 20.00 uur in het restaurant van de Veluwehal.

 

De VVD hoort graag wat u van dit plan vindt.

U kunt dit op dit aan ons doorgeven via de lezerspoll Veluwehal en wij nodigen u op 27 februari 2018 uit om met ons in gesprek te gaan.