· 

Windenergie en andere alternatieven: graag ergens anders

Na tientallen jaren van ongestoord gebruik van het gas uit onze eigen gasbel in Groningen wordt sinds een aantal jaren duidelijk dat de hoeveelheid gas niet alleen eindig is, maar ook leidt tot aardbevingen. Sinds enige jaren worden we met onze neus op de feiten gedrukt met beelden over huizen met kleinere scheuren of totaal onbewoonbare huizen. Aardgas: een gruwel voor de Groningers; een gemak voor ons. 

 

En willen we in Nederland wat terugdoen voor de Groningers in ruil voor al dat gemak over vele tientallen jaren? Het antwoord is: ja, heel graag. Kleine toevoeging: graag ergens anders en het liefst ver weg. Zo hebben we de mond vol van het terugdringen van luchtvervuiling, fijnstof en aanverwante problemen, maar hikken aan tegen de oplossingen.

 

Als ik op Google klik op verschillende soorten van alternatieve vormen van energie in combinatie met het woord ‘protest’ dan vind ik direct recente voorbeelden van protesten tegen aardwarmte in Woerden, protesten tegen zonne-energie in Brunssum  of tegen bio-vergisters in Friesland. De meeste initiatieven voor alternatieve energie worden genomen rondom windenergie en de protesten daartegen zijn dan ook het meest voorkomend. Ook in Barneveld.

 

Onlangs organiseerde de VVD Barneveld een avond met Tweede Kamerlid André Bosman. Op de adviezen om de windmolens op zee te plaatsen (daar heeft niemand er immers last van) gaf hij aan dat hij kort daarvoor in Bergen aan Zee is geweest. Daar zijn inmiddels diverse windmolens op zee geplaatst en hij moest daar onder politiebegeleiding de zaal verlaten. Wóest zijn ze in Bergen aan Zee (en een plaatselijke partij geeft een ruim overzicht van de kritiekpunten, omdat windmolens op zee het vertrouwde beeld van een ongerepte zee ruw verstoort. Je kunt het vergelijken met de protesten in Barneveld rondom de plannen om windmolens in het bos te plaatsen. Niemand heeft er last van, maar het ziet er niet uit. Toch niet zo’n goed idee dus, die windmolens in andermans zee?

 

Het probleem is dat iedere verandering altijd op verzet stuit. De VVD (ook in Barneveld) is bereid om bij het nemen van besluiten niet alleen te luisteren naar legitieme bezwaren, maar ook na te denken over de bezwaren als er helemaal niets gedaan wordt. Je moet soms over een ‘kleine’ drempel stappen om een grotere drempel te voorkomen. Daarbij kijken we ook naar de legitieme bezwaren van onze Groningse medelanders en proberen ook voor hen oplossingen te vinden.

 

Nog belangrijker is het om te zorgen voor oplossingen waar niemand last van heeft. Zo heeft het vorige kabinet al veel geïnvesteerd in verschillende vormen van groene energie. Dit leidt er niet alleen toe dat de bekende alternatieve energiebronnen niet langer subsidie-slurpende projecten zijn; het leidt er ook toe dat er steeds slimmere manieren komen om energie op te wekken. Wellicht hoeven we dan niet eens ‘kleinere’ drempels te nemen en zijn de efficiëntere windmolens op de Maasvlakte en andere alternatieve plannen krachtig genoeg om voor heel Nederland te zorgen. Misschien moeten we nog even wat ‘pijn’ lijden ter overbrugging.