Wat wil de VVD bij de kadernota?

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de VVD drie punten aan de orde gesteld. Hieronder lichten we de punten toe.

 

De vervuiler betaalt.

In de gemeente Barneveld betalen we met elkaar de afvalstoffenheffing, maar is het niet eerlijker om als grotere vervuiler meer te betalen? Om daar verandering in te brengen dienen wij tijdens de programmabegroting 2019 een amendement in.  

 

Wat kosten schriftelijke vragen de samenleving?

Ook de gemeenteraad van Barneveld kost de gemeenschap een hoop geld. De afgelopen 8 maanden (van de gemeenteraadsverkiezingen tot en met 1 november 2018) zijn er ruim 200 vragen door politieke partijen gesteld. Maar wat kosten deze schriftelijke vragen de samenleving eigenlijk? Daarom dienen wij een motie in om in zicht te krijgen in de (financiële) lasten van de politiek.

 

Scheiden en meer betalen?

In de gemeente Barneveld hebben we afgelopen jaar allemaal een nieuwe (oranje) afvalbak gekregen om meer gescheiden afval in te zamelen. Maar loont scheiden wel als we volgt jaar meer moeten gaan betalen? Welke meerwaarde heeft die extra afvalbak dan nog? 

 

Besluitvorming

Bij de stemming in de gemeenteraad zijn zowel het amendement voor ‘de vervuiler betaald’ als de motie voor het inzichtelijk maken van kosten van ingediende vragen verworpen.

 

Theo Bos

Fractievoorzitter

 

Onze kadernota in drie foto's.