Kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld

Gisteren is de kandidatenlijst voor Provinciale Staten-verkiezingen vastgesteld. Namens Barneveld zijn er 2 kandidaten: Henny van Rij (32) en Gerard van den Hengel (37 - lijstduwer). 

Verkiesbaar uit de regio is Corrie-Christine van der Woude (8 - Ede).