· 

VVD Barneveld over affaire-Vink

De afgelopen maanden hebben diverse kranten geregeld gereageerd op de onthullingen van het televisieprogramma Zembla over de mogelijke onjuiste toepassing van zand door de firma Vink én over de wijze waarop het Barneveldse college van B&W hierop reageerde. Wat vindt de VVD hiervan? Deze week reageerde fractievoorzitter Theo Bos in het AD en de Barneveldse Krant.

 

Onjuiste informatie van het college - reden voor twijfel?

Het gaat al enige tijd niet meer over de vraag of Vink al dan geen vervuild zand heeft gebruikt op de nieuwbouwprojecten in Eilanden-Oost, maar om de vraag of het college de gemeenteraad juist en tijdig heeft geïnformeerd. Naar nu bekend is geworden gaat het niet om 1.000 ton zand, maar om ongeveer 8.000 ton zand. Theo Bos geeft in het AD aan dat hij daarover "furieus" is:  "De Kruijf heeft gejokt. Hij heeft ons beloofd dat we op de hoogte waren gebracht van alle mogelijke informatie, maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Liegen is een politieke doodzonde en we weten dat de consequenties daarvan groot kunnen zijn." 

 

Het college geeft als reactie aan dat het de raad niet onjuist heeft geïnformeerd. De hoeveelheid zand was bekend, maar de locaties waar het lag waren niet bekend. Dit diende juist eerst zorgvuldig te worden onderzocht.

 

Onjuiste informatie van het college - geen reden voor twijfel

Volgens Theo Bos is er echter geen reden voor twijfel zo geeft hij aan bij het AD. "Het is pas sinds dinsdag openbaar dat er veel meer zand ligt. Het is voor mij nooit helder geweest dat er in Barneveld meer dan 1.000 ton zand van Vink ligt." Ook Vink kent geen twijfel. Inmiddels heeft zij in de Barneveldse Krant gemeld dat zij de inmiddels vrijgegeven locaties van het zand al op 9 november hadden doorgegeven aan het college. Het hele onderzoek door Haskoning heeft bevestigd dat hun informatie juist was.

 

Op naar een tweede interpellatiedebat.

Inmiddels heeft Lokaal Belang een tweede interpellatiedebat aangevraagd. De VVD steunt dit verzoek. In de Barneveldse Krant geeft hij aan: "Het is een blamage dat dit (lees: het delen van alle informatie met de raad) niet is gebeurd. Ja, dat is een groot woord, maar dat vind ik het wel." De terughoudendheid rondom het verstrekken van informatie over de juiste locaties countert hij als een echter pluimveehouder: "een broedende kip moet je niet storen. Maar dan zeg ik, als pluimveehouder: tijdens het broedproces moet je het geheel goed monitoren en het ei goed keren, anders krijg je geen goed kuiken. Het college moet ons meenemen tijdens het proces."

 

Wat het college dan wel had kunnen doen? Theo Bos stelt in de BK: "Men had bijvoorbeeld over station Barneveld-Zuid kunnen zeggen: het staat wel op het lijstje, maar we weten dat het is gebruikt voor een zanddepot en dat het waarschijnlijk hier in de buurt is toegepast. Dan was je volledig en transparant geweest. Nu blijkt er dus meer informatie te zijn dan ons bekend was, terwijl de wethouder ons vorige week nog meldde dat 'dit alles was'. "

 

Hoe nu verder met het college?

Theo Bos wil eerst gesprek met het college voordat hij conclusies trekt. In het AD stelt hij: "Ik wil de wethouder hierover zo snel mogelijk bevragen. daarna kijken we verder. Maar de opstelling van het college begint steeds meer te knellen. Ze had ons desnoods ook onder geheimhouding al kunnen vertellen dat er veel meer zand ligt." In de Barneveldse Krant heeft hij dezelfde insteek: "Het pad dat nu wordt bewandeld is wel erg smal. Het lijkt een beetje op koorddansen op een heel slap koord en het is de vraag wanneer het knapt."