· 

VVD houdt woord voor Zeumeren

In september 2018 (een half jaar voor de verkiezingen) organiseerde ik voor de VVD Barenveld een discussieavond over windenergie. In een volle zaal met tegenstander van windenergie uit Voorthuizen waren we getuige van een goed en enigszins verhit debat over de voordelen en nadelen van windenergie op deze locatie. Aan de kan van de VVD was - naast lijsttrekker Gerard van den Hengel - ook VVD-Tweede Kamerlid André Bosman aanwezig. André had al meer verhitte discussie bijgewoond in het land!

 

Op het roepen van velen: Waarom plaatsten we ze niet op zee? had André wel antwoord! Een week voor de bijeenkomst was hij in Bergen aan zee. Hier waren de bewoners zo boos dat er gesproken werd over meer windmolens op zee dat André de zaal onder politiebegeleiding moest verlaten.

 

Tijdens deze bijeenkomst heeft de VVD nadrukkelijk aangegeven voor windenergie te zijn, maar niet in het gebied Zeumeren. Natuurlijk zijn er veel argumenten aangevoerd waarom Zeumeren niet een geschikte locatie is!

Economisch risico.

Zeumeren is een recreatiegebied omgeven door campings en vakantieparken. Een unieke en belangrijke toeristische trekpleister binnen onze gemeente!  Recreatie is beleving! Windmolens zullen de beleving negatief beïnvloeden.

 

Beperking ruimtelijke ordening.

Nu komt de prachtige nieuwe wijk Holzenbosch al dicht tegen Zeumeren aan. Verder ontwikkeling van het gebied tussen Holzenbosch en Zeumeren wordt beperkt door de (eventuele) komst van windmolens.  

 

Afgelopen raadsvergadering stond de NRD op de agenda. Dit is de eerste stap op weg naar de MER en de structuurvisie. De wethouder geeft aan dat er geen groter risico bestaat wanneer Zeumeren wel als locatie wordt meegenomen dan wanneer deze locatie buiten het onderzoek wordt gelaten.

 

Het actie comité is van mening dat het meenemen van Zeumeren in het onderzoek de kans wel degelijk groter maakt dat er windmolens op Zeumeren komen.

 

De VVD is er niet van overtuigd dat het onderzoeken geen groter risico inhoudt.

Dus: “BIJ TWIJFEL, NIET INHALEN” is ons motto.

 

De VVD heeft een amendement ingediend waarin wij op basis van onze (bovenstaande) motivatie vinden dat Zeumeren buiten het onderzoek moet blijven.  Verder hebben wij gevraagd om ook in de gebiedsvisie op te nemen, dat  Zeumeren geen locatie is voor windmolens. Naar onze mening zou “Zeumeren windmolenvrij” zo zoveel mogelijk gewaarborgd zijn.

 

Dit amendement heeft het niet gehaald. Vervolgens hebben wij tegen de NRD gestemd. Wij zijn van mening dat onderzoeken alleen zin heeft als het een reële optie is. Het moge duidelijk zijn dat wij dat in dit geval niet vinden!