· 

Onafhankelijk inzicht en dan zand er over

Het dossier-Vink kent zo langzamerhand alleen verliezers: Vink, het college en de bewoners van de nieuwe woonwijk zijn de belangrijkste. Tegelijkertijd hebben we al maanden te maken met een dossier waarin iedereen belanghebbende is geworden en zijn/haar eigen belang zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. De doorsnee burger wordt ondertussen bestookt met steeds weer nieuwe stukjes informatie.

 

 

Vaak is een commissie een maatregel om een onderwerp buiten de dagelijkse beslommeringen te brengen zonder dat het iets oplost. In dit dossier kan dat natuurlijk ook gebeuren, maar er is hier ook een ander aspect: juist door de inbreng van belanghebbenden en de toets van ieder nieuws door de direct belanghebbenden is het juist van groot belang om een onafhankelijk deskundige naar de zaak te laten kijken. Juist deze onafhankelijkheid kan de impasse doorbreken.

 

In het dossier zijn fouten gemaakt: dat is alleen al duidelijk, omdat alle partijen dit elkaar verwijten. Iedereen steekt echter de hand in andermans boezem. Het is juist een onafhankelijk deskundige, die dit met gezag kan doen. Ook als er geen handen in boezems worden gestoken kan wel duidelijk worden hoe gehandeld had moeten worden. Er zijn immers beschreven procedures en er zijn inzichten rondom crisismanagement. Deze kunnen worden gekoppeld aan het handelen van alle partijen in dit dossier.

 

Als VVD (ook vanuit mijn bestuurlijke rol) zijn we er dan ook trots op, dat we in staat zijn om het hoofd koel te houden én dat we de kennis en ervaring in huis hebben om dit onafhankelijke onderzoek met het juiste gezag te laten uitvoeren. We zijn dan ook blij dat alle college-partijen onvoorwaardelijk achter dit onderzoek zijn gaan staan. 

 

Nu moeten we Bas Eenhoorn zijn werk laten doen. Na de oplevering van zijn bevindingen is het aan het college en de raad om te bepalen hoe we verder gaan. Daarna wordt het hoog tijd, dat we ons weer gaan richten op die vele andere belangrijke onderwerpen waar we als politiek mee te maken hebben.