Nieuwe energie in de EU-verkiezingen

De VVD is een partij van hervormingen, van vernieuwingen en ook van het klimaat. Onze Edese kandidaat voor het Europees Parlement, Sjoerd Bakker (nr. 12), had daarom 5 ondernemers uitgenodigd om te vertellen wat zij doen om energie op een nieuwe manier op te wekken. We werden daarmee verrast op een waaier van 5 uiteenlopende - en kansrijke - initiatieven op klimaatgebied.

 

Waarom verder kijken dan zonne-energie, windmolens en elektrische auto's?

- Zonne-energie en windmolens zorgen voor pieken energie, terwijl wij een stabiele stroom energie vragen. Daarom bouwen we kolencentrales - die vullen de gaten in de energievoorziening op, maar zijn zeer CO2-ongunstig;
- Ons elektriciteitsnet is buitengewoon goed, maar niet geschikt voor het invoegen van grote pieken energie. Dit is nou juist wat je krijgt door een zonnepanelen-veld of een windmolenpark aan te sluiten;
- Electrische auto's zijn brandschoon, maar de energie om elektriciteit op te wekken is dat zeker niet;
- Er zijn diverse vormen waarbij verbranding plaatsvindt om energie op te wekken. Dit is én zeer milieuonvriendelijk én het rendement is ongekend laag.

Slow Mill - energie uit de golfslag van zeewater

We halen al decennia water uit water vanuit een stuwmeer. Er is echter veel meer water (en dus ook energie) in de zee. Moet je alleen een methodiek zien te vinden om het er uit te halen. Nu de gemakkelijke manier van energie uit fossiele brandstoffen 'uit' begint te raken wordt hier over nagedacht en worden er oplossingen gevonden.

 

Er zijn inmiddels verschillende ideeën voor deze vorm van energie, maar die leveren weinig op. De 'slow mill' laat echter zien dat het mogelijk is én het is economisch rendabel. Het enige probleem: er wordt nog gewerkt met prototypes om de laatste problemen te testen. Hiervoor wordt er binnenkort voor de kust van Texel één exemplaar geplaatst (met een groot blok beton als anker). Indien dit werkt zijn er in totaal 20 nodig om heel Texel van golfslag-stroom te voorzien; 20 'slow mills', die op 4 km uit de kust in het water liggen en dus voor de bewoners van Texel onzichtbaar. Ook in Texel vinden ze windmolens op zee geen gezicht.

 

Een aardige bijkomstigheid: het apparaat haalt niet alleen energie uit de golven om het door te geven aan de bewoners. Het haalt ook energie uit de golven waardoor ze minder afslag aan het strand veroorzaken. Momenteel wordt er jaarlijks voor tientallen miljoenen 'gerepareerd' aan de Nederlandse kust en dat is door deze apparaten minder nodig.

 

Landbouw op zilte grond

2% van al het water op aarde is zoet en veruit de meeste landbouw vindt plaats in gebieden vlak bij de zee. Door de opwarming van de aarde wordt de druk van het zeewater op het land steeds groter en er is dan ook steeds meer sprake van verzilting van het land dicht bij de zee. Normaal betekent dit de doodsteek voor de landbouw in deze gebieden, maar door onderzoek (ook weer in Texel!) ontdekken we welke gewassen op zilte grond kunnen groeien en dat blijken er nog behoorlijk wat te zijn.

 

Vooral in de Derde Wereld is de verzilting van de landbouwgrond een groot probleem en deze ontdekking helpt ook deze boeren om weer rendabel landbouw te voeren. 

 

Optinex - zet afval om in CO2-vrije olie

In onze consumptiemaatschappij is overal afval en we weten niet beter te doen dan het opslaan en/of verbranden van deze afval. Als je wilt weten hoe je snel veel fijnstof in de lucht wilt krijgen: verbrand het en je hebt snel een antwoord.

 

Juist door het te vergassen kun je komen tot een circulaire keten waarin niets verloren gaat en de energie wordt opgeslagen in CO2-vrije olie. Deze installatie heeft twee voordelen:

  • De olie uit deze installatie kan worden gebruikt voor (vracht)auto's, zodat bedrijven geen nieuw (elektrisch) wagenpark hoeven aan te schaffen;
  • Allerhande andere bronnen met piekbelastingen (zoals windmolens en zonneparken, die soms veel energie leveren en soms weinig tot niets) kunnen hun energie leveren aan deze installatie. Deze installatie kan deze pieken opvangen en gedoseerd doorgeven aan het energienet.

Klein nadeel aan deze geweldige oplossing: de eerste moet nog gebouwd worden. Tweede nadeel: er wordt geen subsidie aan verleend waardoor het moeilijk kan concurreren met andere energie-oplossingen.

 

Waterstof

Een geweldige oplossing, die al wel (op kleine schaal) in productie is genomen is waterstof. Deze licht ontvlambare oplossing begint na jaren van voorbereiding nu tot wasdom te komen en op verschillende plaatsen rijden inmiddels voertuigen op waterstof en zijn waterstofcentrales aanwezig. Er is ook een roadmap voor het verder uitrollen van de gebruiksmogelijkheden. Net als bij benzine is er een dekkend netwerk met pompen nodig en ook dat begint stukje bij beetje vorm te krijgen. 

 

Wat overblijft: door de beperkte productie is waterstof nu nog ongeveer 3  keer zo duur als gas. Naar verwachting zullen over 3 jaar verschillende nieuwe waterstofcentrales gereed zijn en zal de prijs snel fors dalen. Naar verwachting vanaf 2025 zal waterstof naar verwachting goedkoper zijn dan gas.

 

Bijkomend voordeel: momenteel heeft Nederland het beste gasnetwerk ter wereld en door te stoppen met het gebruik van gas wordt dit opeens nutteloos. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat dit geweldige netwerk ook kan worden gebruikt voor het vervoer van waterstofgas. 

 

Kortom

Volop kansen, volop ontwikkelingen, volop innovatie. Waar we nu nog bezig zijn met vertrouwde alternatieve energiebronnen als wind- en zonne-energie zullen we over pakweg 5 jaar steeds meer vertrouwd worden met deze - en andere, zoals aardwarmte - alternatieve energiebronnen. Klimaat is gebaat bij een wereld zonder fossiele brandstoffen, maar het moet wel betaalbaar blijven. De VVD stimuleert nieuwe, innovatieve energiebronnen, die echt duurzaam zijn, volop aanwezig op onze aarde én betaalbaar.

 

Stem daarom op 23 mei op de VVD en het liefst op Sjoerd Bakker uit Ede, nummer 12.