Ere wie ere toekomt: Adriaan Guldie

Als je je binnen de VVD meer dan 20 jaar hebt ingezet als raadslid/wethouder kom je in aanmerking voor de Stickerplaquette. Je wordt dan tijdens het landelijke congres/festival door de landelijk voorzitter en Mark Rutte in het zonnetje gezet. De huidige VVD Barneveld kent 3 van deze toppers: Gerard van den Hengel (inmiddels burgemeester in Borne), Theo Bos (de huidige fractievoorzitter) en Adriaan Guldie. Gerard kreeg vorig jaar de Stickerplaquette, Theo is nog actief en Adriaan werd afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet.

 

Rond 1995 was er in Barneveld sprake van een slapende afdeling met 4 jonge mannen, die er iets van wilden maken. Vanaf eind jaren 80 / begin jaren 90 tot nu toe zijn deze 4 mannen in hoge mate beeldbepalend voor Barneveld en de VVD Barneveld. Gerard van den Hengel is begin 2018 noodgedwongen gestopt als wethouder en heeft kort daarna de Stikkerplaquette gekregen voor zijn inzet. Theo Bos is momenteel fractievoorzitter en helpt mee om te bouwen aan een nieuwe generatie en moet dus nog even wachten. Jan Willem van den Born is vorig jaar afgescheiden naar een lokale partij en valt dus af. Adriaan Guldie maakt het kwartet compleet en voor hem wil ik graag de D.U. Stikkerplaquette aanvragen.

 

Een aanvullende reden voor het aanvragen van deze Stikkerplaquette  is dat de VVD Barneveld zich momenteel ijzersterk aan het herstellen is nadat vorig jaar bijna de voltallige gemeenteraadsfractie een eigen lokale partij is begonnen.

 

Vanuit de - noodgedwongen - oppositierol kan de VVD Barneveld zich profileren als een constructief-kritische partij. In de kwestie-Vink (bekend door het televisieprogramma Zembla) pakt ze momenteel een sleutelrol door het instellen van een externe commissie onder leiding van Bas Eenhoorn. Hierbij weet de fractie zich gesteund door aantoonbare kwaliteit bij de hele fractie (2 ervaren raadsleden en 2 jonge steunfractieleden) en goede ondersteuning op de achtergrond door een trouwe support-groep.

 

In deze opbouwfase vind ik een blijk van waardering aan een belangrijke pijler uit het recente verleden (en nog steeds op de achtergrond betrokken) een zeer motiverend signaal naar de vele nieuwe leden in de fractie en de support-groep.

 

Nadere onderbouwing.

Uit de afdelingsarchieven komt Adriaan voor als actief lid/voorzitter van de jongerentak van de VVD Barneveld. In die tijd heeft VVD Barneveld bijna 200 leden en zijn er veel activiteiten. Daarna zakken deze activiteiten in, maar ik weet dat hij in de jaren 90 bestuurslid is en veel pogingen doet om de VVD Barneveld weer leven in te blazen. Dit leidt er toe dat hij – als bekende Barneveldse ondernemer – in 1998 met voorkeurstemmen wordt gekozen in de gemeenteraad.

 

Tussen 1998 en 2014 zitten Adriaan, Gerard, Theo en Jan Willem – samen met Mijntje Pluimers en Paul Vos – in wisselende samenstelling (Gerard vanaf 2006 als wethouder) in de gemeenteraad van Barneveld. Het is een periode waarin de VVD Barneveld het college het vuur na aan de schenen legt, toetreedt tot het college en veel liberale punten uit haar verkiezingsprogramma’s weet te realiseren. Extra knap, omdat de VVD in het streng-gereformeerde Barneveld bijna per definitie een kleinere partij is.

 

Adriaan is tussen 2006 en 2014 fractievoorzitter en wordt één van de smaakmakers van de Barneveldse gemeentepolitiek. Hij doet mee aan de coalitie-onderhandelingen en zorgt buiten de raadszaal voor de PR. In de raadszaal zijn ‘scherp’ en ‘deskundig’ de juiste termen voor zijn optreden waarbij moet gezegd dat in die periode ook andere partijen (SGP, CDA en Pro ’98) zeer talentvolle fractievoorzitters hadden. Het waren jaren waarin – met respect voor elkaar – op het scherpst van de snede werd gedebatteerd.

 

 

Nadat hij gestopt is als raadslid is Adriaan nog 2 jaar voorzitter van de VVD Barneveld. Als de afdeling opgaat in het Lokaal Netwerk Vallei & Veluwe geeft hij het stokje over. Ook nu Adriaan al meer dan een volle raadsperiode met ‘pensioen’ is wordt hij nog regelmatig gevraagd door de Barneveldse Krant om als prominent VVD-er zijn licht over de politieke actualiteit te laten schijnen.