VVD-opleidingentrein is gestart

De VVD vindt het prettig dat er mensen lid worden van de partij als mentale support voor die paar actieve leden, die in de krant komen en de eer krijgen of de klappen opvangen. Tegelijkertijd vindt de VVD het belangrijk dat er mensen achter de schermen zijn met goede kennis van dát wat er nodig is om die mensen in de front-linie maximaal te ondersteunen.

 

'De Haya' en haar studenten

Voor het verzorgen van deskundige opleidingen heeft de VVD de Haya van Somerenstichting met deskundige vrijwilligers door het hele land, voor het organiseren van de trainingen is er een bestuur en voor het volgen van de trainingen zijn er steeds nieuwe mensen. Mensen, die meer willen weten wat het liberalisme betekent en/of wat er voor en achter de schermen voor de politiek gedaan moet worden.

 

De VVD-afdelingen Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen hebben de handen ineen geslagen om voor haar leden en geïnteresseerde niet-leden een pakket met 14 uiteenlopende trainingen te organiseren. Van een cursus liberalisme (waar we nu mee gestart zijn) tot trainingen social media, presentatie-techniek of gemeentefinancien. Op 2 november jl. is deze trein met opleidingen gestart met een training over liberalisme.

 

Wat zijn liberale keuzes en waarom maken we die zoals we ze maken?

Toen ik deze training ongeveer 30 jaar geleden volgde stond er een trainer voor de groep en die vertelde de hele dag over de geschiedenis van de VVD en de grondbeginselen van het liberalisme. Hij praatte en wij luisterden. Was best een opgave voor me, want ik heb ook wel eens een mening en ben het ook wel eens ergens mee oneens.

 

Tijdens deze training leidde de trainer zo goed mogelijk de discussie tussen de deelnemers in goede banen. Aan de hand van de grondbeginselen werden verschillende situaties doorgesproken. Met steeds de vraag: hoe verhoudt jouw mening zich tot de liberale beginselen. En steeds de wetenschap dat er geen goede en geen foute antwoorden bestaan: de trainer heeft ook niet de wijsheid in pacht.

 

De vraag hoe om te gaan met het terughalen van IS-vrouwen was het lastigste. Daarnaast werd bijvoorbeeld veel gepraat over de concrete situatie hoe je omgaat met de verhouding tussen grote bedrijven en kleine bedrijven met het kunnen gebruiken van complexe regelgeving. Of hoe je in het algemeen kunt zorgen voor gelijke kansen voor alle mensen of alle bedrijven. Een derde thema dat prominent aanwezig was (in verschillende vormen) was het ' humane kapitalisme'. 

 

Het vervolg-traject

Was het leuk? Laat ik het zo stellen: van de 12 deelnemers komen er 9 terug op de volgende training op 30 november a.s.  (van 10.00 - 16.00 uur) over de liberale verdieping. Zoals alle trainingen is deze te volgen zonder dat je bij andere trainingen bent geweest. Er zijn dus nog maximaal 6 plaatsen (voor leden en niet-leden) vrij om aan deze training deel te nemen.

  • Kosten: € 30,-.
  • Locatie: Bennekom.
  • Opgeven kan via het contactformulier op deze site