· 

VVD afdelingen slaan de handen ineen voor kernenergie

In de regio Foodvalley wordt momenteel hard gewerkt aan het concept aanbod Regionale Energie Strategie (RES) voor het behalen van de klimaatdoelen tot 2030. Volgens de richtlijnen van het landelijk programma n.a.v. het klimaatakkoord, kan er in dit bod slechts worden uitgegaan van bestaande technieken op basis van zon- en windenergie. Kernenergie, in welke vorm dan ook, komt hier niet in voor en wordt dus op dit moment ook niet betrokken in de discussie over de energietransitie. “Deze twee bestaande technieken zullen absoluut onvoldoende zijn om de energietransitie te volbrengen. Zonder kernenergie zullen we het niet redden en zal de energietransitie onze inwoners hard raken in de portemonnee.”, stellen de VVD afdelingen Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Ede, Wageningen, Barneveld en Nijkerk.

 

Kernenergie wordt door de liberalen gezien als dé manier om de CO2-uitstoot te beperken. Kernenergie, op termijn mogelijk ook in de vorm van kernfusie en thorium, geeft geen CO2 uitstoot en levert nauwelijks afval op. “Daarnaast is het interessant om tevens te kijken naar de kleine reactoren zoals deze momenteel bijvoorbeeld worden ontwikkeld door de Britse fabrikant Rolls-Royce. Zo’n centrale kan 400 tot 450 megawatt leveren, dat is net zoveel als 133 tot 150 windmolens, maar neemt vele malen minder ruimte in beslag.”

  

We zien dat het draagvlak voor windmolens en grote zonneparken verminderd; “Tijdens de inwonersavonden in Elst, Achterberg en Rhenen laten steeds meer mensen weten dat ze geen windmolens en velden met zonnepanelen willen, zeker niet in de directe woonomgeving. De inwoners hebben het gevoel dat het Rijk ze dit opdringt. We horen steeds vaker de roep om kernenergie”, aldus Richard Salari van VVD Rhenen. Theo Bos van VVD Barneveld onderschrijft dit; “Ook in Barneveld is er veel weerstand tegen windmolens. Daarnaast groeit het draagvlak voor kernenergie. Mensen realiseren zich dat kernenergie tegenwoordig veilig kan worden geproduceerd en dat deze energiebron in vergelijking de goedkoopste manier is om duurzame energie op te wekken en CO2 uitstoot te verminderen.” “In Ede hebben we een uitgestrekt buitengebied. Onze fractie ervaart veel weerstand van inwoners bij het plaatsen van windmolens of zonnepanelen op landbouwgrond. Daarom is juist een mix van opwekking belangrijk. Kernenergie is essentieel om onze ambities in Ede waar te maken”, aldus Sjoerd Bakker van VVD Ede. Zowel VVD Hoevelaken/Nijkerk als de VVD afdeling in Renswoude onderstrepen het belang dat er voor de langere termijn naast zon- en windenergie breed wordt ingezet op innovatieve alternatieven. “Daarbij is kernenergie een van de mogelijkheden. Kernenergie is schoon, relatief goedkoop en legt minder beslag op kostbare ruimte. Daarom past veilige opwek van kernenergie prima in de toekomstige mix van duurzame energiebronnen”, geeft Boudewijn van der Woerd, VVD Hoevelaken/Nijkerk aan. “In Renswoude hebben we als gemeenteraad al eerder een visie opgesteld waarin we hebben aangegeven dat we ons niet alleen moeten focussen op wind en zon. Deze oproep om te komen tot opwek van hernieuwbare energie / kernenergie past daar prima in”, vult Bart Bisschop van VVD Renswoude aan.

  

De VVD wil dat in de lange termijn visie van de RES Foodvalley onderzoek naar duurzame energiebronnen alle versies van kernenergie inclusief alle innovaties op het gebied van o.a. kernfusie en thorium worden meegenomen. Daarvoor zal in de komende maanden door de VVD afdelingen in diverse gemeenteraden een motie worden ingediend om kernenergie bespreekbaar te maken. “Als samenwerkende regio in deze RES, is het van belang dat overal dezelfde discussie wordt gevoerd”, geeft Yvonne Bottema van de VVD Veenendaal aan. “Daarom ben ik dit initiatief ook gestart. We slaan als regio de handen ineen en volgen hiermee het voorbeeld van andere VVD afdelingen die de discussie rond kernenergie zijn gestart.”

  

 

  • Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal, tel: 06-10343148
  • Richard Salari, VVD Rhenen, tel: 06-54682870
  • Theo Bos, fractievoorzitter VVD Barneveld, tel: 06-22972303
  • Bart Bisschop, fractievoorzitter VVD Renswoude, tel: 06-54738068
  • Sjoerd Bakker, VVD Ede, tel: 06-14625283
  • Bart Rozemeijer, VVD Wageningen, tel: 06-53857713
  • Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter VVD Hoevelaken/Nijkerk, tel: 06-37421757