Tijdelijke verruiming terrasoppervlak

Inbreng VVD-steunfractielid Sven van 't Ooster tijdens de commissie-vergadering over ondersteuning voor ondernemers in Barneveld.

 

Voorzitter bedankt voor het woord

 

Om te beginnen wil ik graag Lokaal Belang, de ChristenUnie en Pro’98 en het CDA bedanken voor hun steun voor deze motie. Ook wil ik graag de verschillende horeca-eigenaren, de KHN Barnveld en de OVV bedanken voor de constructieve gesprekken die ik met hen heb gevoerd de afgelopen tijd. Immers samen zijn wij gekomen tot het voorstel dat voor u ligt.

 

Voorzitter, we kunnen niemand verantwoordelijk houden voor dit virus en de gevolgen die het heeft. Maar we kunnen ons als Raad en gemeente wel verantwoordelijk vóelen voor het zo goed mogelijk ondersteunen van hen die getroffen worden.

 

Wij geloven dat deze motie horeca-ondernemers  letterlijk en figuurlijk meer ruimte geeft. Ruimte om weer te ondernemen en om dit veilig te doen. De extra tafels die de terrasverruiming biedt kunnen een verschil maken tussen net wel overleven en net niet.

 

De motie om de terrassen te verruimen is een voorstel om als gemeente de ondersteuning die we kunnen bieden, te bieden en tevens de horeca een signaal te sturen dat wij aan hen denken en bereid zijn om ons best te doen.

 

 

Ik ben mij ervan bewust dat de motie niet volledig dicht getimmerd is. Wat wordt precies bedoelt met flexibel omgaan met het gebruik van attributen, hoe groot mag het extra oppervlak dan zijn en wat zijn precies de voorwaarden die hier aan gesteld worden? Voorzitter, dit is een bewuste keuze geweest gebaseerd op mijn overtuiging dat de horeca, de gemeente en omwonenden hier samen uit gaan komen in goed overleg en met vertrouwen in elkaar. Want zoals ik al zei de horeca vaart in zwaar weer maar met dit virus verkeren we allemaal min of meer in hetzelfde schuitje.