Nieuwjaarsreceptie

Waar de corona-pandemie nog zeker niet is verdwenen is het ook voor een politieke partij niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Om toch als leden onderling contact te houden is daarom de Nieuwjaarsreceptie aangegrepen als Barneveldse primeur voor een digitale bijeenkomst. Het was meteen een goede mogelijkheid voor nieuwe leden om zich voor te stellen en voor de fractie om een aantal lopende onderwerpen aan de leden voor te leggen. Wat kwam er zoals voorbij?

 

Financiën.

De begroting van de gemeente is het laatste jaar met zo'n € 6 miljoen gestegen.  Dit komt voort uit jeugdzorg, inhuur van derden, kostenstijging afval, riool klimaatbestendig maken en de invoering van de omgevingswet. Op al deze punten moeten investeringen worden gedaan maar de keuzes die er nu worden gemaakt kunnen beter en slimmer volgens de VVD. 

 

Winddossier.

Sandra Reemst is de woordvoerster voor de ontwikkelingen rondom windenergie en licht kort toe waarom de VVD grote moeite heeft met windenergie en dus ook met de inzet van de gemeente om diverse gebieden te onderzoeken op de mogelijkheden rondom het plaatsen van windmolens om vervolgens toch uit te komen bij de locatie waarmee de hele discussie begon: Zeumeren/Harselaar.

Eén van de leden uit de regio rond Zeumeren gaf ook aan dat de hele discussie in zijn wijk (via de wijk-app) steeds meer leidt tot een algemene aversie van duurzame energie in het algemeen. Het blijft dus wel belangrijk om de goede en minder goede ontwikkelingen helder uit elkaar te houden.

 

Afvalscheiding.

Tijdens de vorige verkiezingen heeft de VVD gepleit voor minder differentiatie (lees: 2 kliko’s in plaats van de huidige 4 kliko’s) voor scheiding van afval bij de burger en meer in te zetten op het scheiden van afval achteraf.

Daarnaast blijkt ook dat de kosten voor de huidige vorm van afvalverwerking ieder jaar verder stijgen en ook lang niet altijd efficiënt is. De VVD blijft daarom een groot voorstander van de oude vorm van afvalscheiding. De Barneveldse leden zijn het hier unaniem mee eens.

 

Statushouders.

De gemeente heeft het initiatief genomen om statushouders uitgebreider te ondersteunen dan de minimale landelijk voorgeschreven norm. Sandra heeft hier afstand van genomen en gewezen op het belang om statushouders niet teveel te betuttelen, maar vooral te zorgen dat ze een baan of een stageplek krijgen en dus actief worden in de samenleving. Ze wordt hierover door veel mensen op straat aangesproken, omdat ze het maar haar eens zijn.

 

Vanuit de leden worden diverse initiatieven genoemd ter ondersteuning van deze insteek. De statushouders hebben een hele reis gemaakt om hier te komen en het is veel beter om ze te helpen om deze reis binnen de samenleving van Barneveld zelf te laten maken en ze niet alles uit handen te nemen.

 

Scherpenzeel.

Gisteren is het besluit van de provincie bekend geworden: Scherpenzeel zal de 10e kern van Barneveld worden. Er zal nu een traject worden ingezet om dit te bekrachtigen door de Tweede en Eerste Kamer waarna het definitief zal zijn. De leden van de VVD vinden dit een uitstekende ontwikkeling.

 

Tenslotte wordt teruggekeken op een leuke en succesvolle bijeenkomst. Het voorstel om dit over een tweetal maanden te herhalen wordt ook door iedereen omarmd.