· 

Energiemix met of zonder kernenergie?

Laat de Regionale Energie Strategie (RES) geen invuloefening zijn. Zorg dat we geen spijt krijgen van ingrepen in het landschap nu door onvoldoende oog te hebben voor de razendsnelle innovaties op het gebied van duurzame energie. Begin met de no-regret maatregelen en laten we vooral geen zaken vastleggen die over een paar jaar achterhaald zijn, waar we enorme spijt van zullen krijgen en voor altijd de littekens in het landschap zichtbaar zullen zijn. Laat staan de enorme verspilde kosten van maatschappelijk geld die ermee gepaard gaan. In de praktijk blijkt onder andere in Ede dat de mooie verhalen uit de RES overboord worden gegooid zodra het kan en rücksichtslos plannen door worden gedrukt.

Wat is het standpunt van de landelijke VVD?

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.

Wij willen een energiemix waarmee we altijd kunnen vertrouwen op schone energie. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Kernenergie is een onmisbaar onderdeel van die mix.

De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren. Ook willen wij meer subsidies voor innovatie, zodat we nog betere technieken kunnen ontwikkelen.

Ook willen wij ruimte voor innovatie, zodat we nog betere technieken kunnen ontwikkelen. Als subsidies voor bijvoorbeeld windmolens in de toekomst niet meer nodig zijn, dan willen wij deze afbouwen. Zo kunnen we dat geld investeren in andere technieken.

 

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?

De RES dient twee doelen: 1) het beschrijven hoe het nationale doel van 35 TWh aan duurzame elektriciteit regionaal bereikt kan worden met wind en grootschalige zonnevelden op land en 2) het opstellen van een strategie om de inzet van warmtebronnenregionaal op te pakken, omdat we van het gas afstappen. Dit alles samen met verschillende stakeholders, waaronder het bedrijfsleven en de inwoners. In april is de RES 1.0 Foodvalley voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Uiterlijk 1 juli 2021 moet de RES 1.0 zijn afgerond.

 

Tegenvoorstel 1: kies voor no-regret maatregelen

Leg eerst eens alle daken vol met zonnepanelen, te beginnen met die van bedrijven! De gemeente Scherpenzeel geeft het goede voorbeeld: Zij organiseert een gezamenlijk inkoopactie voor burgers om goedkoop zonnepanelen op hun daken te kunnen leggen. 

 

Tegenvoorstel 2: wees niet onnodig ambitieus

De ambitie van de RES 1.0 Regio Foodvalley is om 1 TWh aan zonne- en windenergie op te wekken in 2030, dat is 25% meer dan de vereiste 0,75 TWh. Vanwaar deze ambitie? We lopen zo de kans mis om ni 2030 in te springen op efficiëntere en goedkopere oplossingen. Dit betekent dat we meer windmolens en zonnevelden in de natuur neer gaan zeten dan nodig is. Daarnaast lopen we goedkopere oplossingen mis. Dat strookt niet met het haalbaar en betaalbaar maken van de RES.

 

Tegenvoorstel 3: tel alle maatregelen mee

De grote windmolenparken die op zee worden gebouwd mogen we niet meerekenen voor de regionale energiestrategie, terwijl daar goedkoop en veel stroom geproduceerd kan worden.  

 

Tegenvoorstel 4: kies voor innovatieve oplossingen

Innovatie op wind en zon gaat zo snel en wordt zo goedkoop dat we moeten oppassen dat we geen dingen doen waar we straks spijt van hebben en ons landschap onomkeerbaar hebben beschadigd. Wind op zee wordt steeds goedkoper en Groot Brittannië is bezig met een businesscase om energie op te wekken in Marokko en via een kabel naar het thuisland te brengen. Focus je nu op no regret maatregelen en kijk slim naar innovaties. 

 

Naarmate er meer elektrische auto’s komen en deze gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnetwerk ontstaan er innovatieve mogelijkheden om met het energienetwerk om te gaan. Ingewikkeld verhaal, maar de kabels kunnen ook ‘te vol’ met energie zitten of te weinig hebben. Een netwerk kan overbelast raken of juist geen stroom kunnen leveren. Dit is een voortdurend evenwicht wat bewaakt moet worden.

 

De prijs van zonnepanelen daalt elk jaar en zal blijven dalen. Dus richt je op de no regret-acties om daken vol zonnepanelen te leggen en ondersteun bedrijven in hun vragen over of de dakconstructie het aan kan en hoe het met de verzekering zit zodat iedereen die wil zonnepanelen op zijn dak kan leggen.

 

Tegenvoorstel 5: kernenergie niet bij voorbaat afschrijven

RES 1.0 wijst kernenergie bij voorbaat af onder het mom dat dit op Rijksniveau onderzocht moet worden. Dit terwijl de provincie recent vroeg of gemeenten interesse hadden. Verder is het plan om iedere twee jaar opnieuw nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het opwekken van duurzame energie te bekijken. De VVD pleit voor een proactieve houding waarbij we gebruik maken van de samenwerking binnen, maar ook tussen de verschillende regio's. Door het voortouw te nemen in het zoeken naar innovatieve oplossingen kunnen we draagvlak creëren en snel schakelen wanneer dat nodig is. Alleen zo halen we de klimaatdoelen van 2050 op een doeltreffende manier.