Van Schaik raadslid en Eling commissielid


De VVD maakt bekend dat Jarne van Schaik (23) het raadslidmaatschap van Sandra Reemst overneemt. Ida Eling (51) treed toe als commissielid voor de liberalen.

 

Sandra Reemst heeft om familieomstandigheden met onmiddellijke ingang zich terug getrokken als gemeenteraadslid. Afgelopen week heeft zij burgemeester Jan Luteijn op de hoogte gesteld van haar besluit. De VVD heeft begrip voor haar beslissing maar betreurt haar, noodgedwongen, vertrek.

 

Zeer dubbel

Sandra Reemst wordt opgevolgd door Jarne van Schaik. Jarne van Schaik is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 voor de VVD politiek actief geworden als commissielid. In het dagelijks leven is Jarne van Schaik werkzaam als projectbeheerder bij een facilitair adviesbureau in Leusden en is deeltijdstudent aan De Haagse Hogeschool. Als reactie op de bekendmaking zegt Jarne van Schaik: ‘De reden waarom ik zal toe treden tot de gemeenteraad voelt zeer dubbel. Mijn gedachten zijn momenteel nog altijd bij Sandra, haar gezin en familie. Aan de andere kant kijk ik uit om samen met de VVD-fractie aan de slag te gaan om Barneveld een stuk mooier en liberaler te maken’.

 

Doorschuiven van de commissieleden

Met het doorschuiven van Jarne van Schaik naar de gemeenteraad komt er binnenkort een plek vrij als commissielid binnen de fractie. Eerder dit jaar is voormalig commissielid Sven van ’t Ooster ook gewisseld van rol. Sven van ’t Ooster is sinds het terugkeren van de gemeenteraad van reces de nieuwe ambtelijke raadsondersteuner voor de gemeenteraad van Barneveld. Om die reden moest hij eerder dit jaar zijn functie als commissielid opzeggen.

 

Liberaal geluid

Ida Eling wordt commissielid voor de VVD. Ida Eling heeft aan de Universiteit Utrecht gestudeerd en is werkzaam als HSE Officer bij Denka International in Barneveld. Ida Eling zegt: ‘Ik kijk er enorm naar uit om samen met Theo, Jarne en alle VVD leden in de gemeente Barneveld ervoor te zorgen dat de problemen die spelen efficiënt en effectief worden aangepakt, zodat we onze gemeente nog een stukje mooier en prettiger maken om in te werken en wonen’.

 

Benoeming

De benoeming van Jarne van Schaik en Ida Eling wordt door de griffie voorbereid voor de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober 2021. De VVD laat weten dat over de invulling van het tweede commissielidmaatschap nog geen besluit is genomen.