Terugblik afgelopen vier jaar

De VVD is een partij van meedenken en meedoen en we zijn trots op wat we daarmee hebben bereikt als oppositiepartij afgelopen vier jaar.

 

Sport- en preventieakkoord

De VVD vindt sporten en bewegen erg belangrijk! Om dit in te vullen, heeft de VVD ervoor gezorgd dat Barneveld samen met sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven meedoet met het nationale sport- en preventieakkoord. Hierdoor moet iedereen makkelijker gezonde keuzes kunnen gaan maken.

 

Flying Bikes geholpen met een nieuw terrein

Flying Bikes is een fietscrossvereniging met talenten, die nationaal, Europees én op wereldniveau kampioenen aflevert. Het is dan ook niet verrassend dat het huidige terrein in Kootwijkerbroek te klein werd voor deze topvereniging. De VVD-fractie heeft met succes de zoektocht van de vereniging en de gemeente ondersteund, waardoor ze nu op een nieuw terrein de volgende stappen kunnen maken. Als VVD willen we op sportgebied nog een atletiekbaan en overdekt zwembad gaan realiseren!

 

Bouwen, bouwen, bouwen

De vraag naar woningen is enorm groot en het aanbod stokt door allerhande problemen. Hoe doorbreek je dat? Door volharding van de VVD-fractie staat het plan om flexwoningen te bouwen goed op de politieke kaart. Hierdoor is het mogelijk om snel goede huizen te bouwen. Daardoor hoeven vooral jongeren niet nog langer te wachten op hun eerste woning. We zijn blij dat de discussie over flexwoningen is gestart, wat ons betreft bouwen we naast flexwoningen ook nog tweeduizend huizen.

 

Verzet tegen windmolens

De VVD heeft zich hevig verzet tegen windmolens. Het verzet heeft er mede toe geleid dat enkele plekken ongeschikt werden geacht voor windmolens. Helaas heeft ons verzet windmolens op locatie Harselaar niet kunnen verhinderen. ,,Houden we de bevolking niet voor de gek met een zoeklocatie honderd meter ten zuiden van Zeumeren, waarvan we al hebben gezegd dat we daar geen molens willen?'', heb ik gesteld. Helaas heeft de meerderheid van de partijen toch voor de plaatsing van windmolens gestemd. Maar ons verzet gaat door!

 

Ook de komende vier jaar wil de VVD weer voor u aan de slag in de gemeenteraad van Barneveld. Stem op 16 maart VVD! 

Weekendbijlage in de Barneveldse Krant van 3 maart 2022