· 

Coalitie-portret 3: CU een dienstbare steunpilaar voor zwakkeren

Hoewel SGP en Lokaal Belang samen voldoende zetels hebben voor een (krappe) meerderheid in de raad is besloten om toch een derde partij aan te laten schuiven. Dit is de ChristenUnie geworden; een logisch keuze om meerdere redenen.

 

1. Vanuit democratisch oogpunt – de CU is de 3e partij van Barneveld en heeft van de verliezers het minste verloren;

2. Vanuit het oogpunt van continuïteit – de CU is al sinds jaar en dag een vaste waarde in de Barneveldse politiek met een stabiel aantal zetels en een zittend wethouder;

3. Vanuit het oogpunt van verbinding - de samenwerking tussen twee voormalige kemphanen - is de nieuwe coalitie gebaat bij een oliemannetje en de CU heeft alles om die rol goed in te vullen.

 

Steun voor de zwakkeren.

De ChristenUnie is een partij met inmiddels een behoorlijk verleden en een betrouwbaar palmares. Op het eerste oog niet echt onderscheidend voor een niet-Christen op Christelijk gebied (de SGP is strenger, het CDA is wat soepeler), maar wel een partij die vooral opkomt voor zwakkeren in de samenleving en daarmee duidelijker dan de SGP of CDA het Christelijke karakter combineert met haar maatschappelijke betrokkenheid.

 

In deze actieve rol naar zwakkeren (b.v. in de al langere discussie vanuit de CU om meer sociale woningen te bouwen in Barneveld) zie je ook de rode draad met de landelijke CU waar dit onderwerp ook in volle trots wordt uitgedragen. Dat ze daarnaast staan voor een sterke landbouw en rechtvaardigheid (met een politieman als partijleider!) geeft ze een eigen profiel en dat is knap.

 

De Barneveldse ziekte.

Ondanks deze vriendelijke (en gemeende) woorden toch ook nog een suggestie voor verbetering, die overigens niet alleen betrekking heeft op de CU. De vraag is namelijk wat er in Barneveld toch aan de hand is met onze broedkamer voor wethouders. De SGP levert na Aart de Kruijff in de persoon van Wim Oosterwijk voor de tweede keer in korte tijd een wethouder van buiten Barneveld. Het CDA heeft ons 8 jaar lang met Didi Dorresteijn een wethouder van buiten Barneveld geleverd. Ook de CU heeft al 12 jaar lang in de persoon van Hans van Daalen een wethouder van buiten Barneveld. Het lijkt wel alsof alle potentiële Barneveldse wethouders ernstig ziek zijn en zich voortijdig terugtrekken.

 

Niet dat ik vind dat Hans van Daalen het niet goed doet, maar het is toch merkwaardig dat ook een grote (en: stabiele) partij als de CU na 8 jaar of na 12 jaar niet in staat is geweest om iemand uit de eigen gemeente op te leiden om wethouder in deze mooie gemeente te kunnen zijn. Ik mag verwachten dat de CU het de komende 4 jaar heel netjes doet en haar positie in het college mag behouden. Mijn tip is dan om tijdens deze raadsperiode te zorgen voor opvolging in het college vanuit de Barneveldse samenleving. Dan schrijf ik een profiel met alleen maar complimenten.

 

Peter Lamberts

Columnist de 3e helft