· 

Lokaal Belang duikt bij aanvullend krediet voor het rouwcentrum De Plantage

In de raadsvergadering van 25 mei 2022 is het aanvullende krediet voor het rouwcentrum De Plantage besproken en aangenomen door de raad. Theo Bos heeft namens de Barneveldse VVD het woord gevoerd. 

 

Het voorstel en de historie omtrent de renovatie van het rouwcentrum

In 2020 heeft het college in eerste instantie twee varianten voor de renovatie aangedragen, namelijk het huidige pand renoveren en het huidige pand renoveren inclusief uitbreiden met 100 vierkante meter. Hiervan heeft de raad destijds gezegd dat het college een derde variant moest toevoegen en onderzoeken, namelijk: een nieuw pand op een nieuwe locatie. Er zijn dus in 2020 meerdere marktverkenningen geweest.

 

In oktober 2020 is besloten om het rouwcentrum te renoveren voor ongeveer € 600.000. Wat blijkt nu? Er is onvoldoende budget én het college heeft pas anderhalf jaar later de aanbesteding gestart. Het college heeft op haar handen gezeten. Nu geeft het college tevens aan dat de vertraging is opgelopen door de aanwezigheid van vleermuizen. Dit lijkt niets meer dan een gelegenheids-excuus.

 

Nu stelt het college van Barneveld voor om € 319.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor de renovatie van het rouwcentrum De Plantage. Hierdoor komen de kosten boven de € 1 miljoen uit.

 

Het voorstel kan naar het kerkhof verwezen worden

De Barneveldse VVD is van mening wat we nu moeten wachten met de aanpak van het rouwcentrum. Dat sluit aan bij het amendement van BI, PRO’98, CDA en de Barneveldse VVD.  Het prijsniveau is op dit moment te hoog. Ook willen we het college meegeven te overwegen om te bouwen in hout. De kosten van hout zijn op dit moment immers al gestabiliseerd. Daarbij komt dat de wens tot verbetering van het gebouw belangrijker is dan de snelheid waarmee het project gerealiseerd word. Het voorstel van het college zoals het er nu ligt kan voor wat de Barneveldse VVD betreft naar het kerkhof verwezen worden.

 

Lokaal Belang: Wij gaan het college in, dus wij starten met indekken en duiken!

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel diende de fractie van Lokaal Belang een motie in. Deze motie verzoekt het college om medio juni 2022 (later aangepast is naar zo snel mogelijk) een inventarisatie af te ronden van de lopende projecten die mogelijk niet binnen het budget aan te besteden zijn. Daarbij verwacht Lokaal Belang dat het risico in euro’s uitgedrukt word.

 

Volgens de Barneveldse VVD is deze motie niet op zijn plaats bij het behandelen van het voorstel voor aanvullend krediet voor het rouwcentrum. Als Barneveldse VVD vinden wij het ook belangrijk om deze projecten en de bijhorende risico’s goed in kaart te hebben. Echter hoort dit thuis in een kaderbrief of in de begroting en de behandeling daarvan. Daarin horen immers de risico’s opgenomen te zijn.

 

Kortom, de nieuwe college partij Lokaal Belang is zich alvast aan het indekken op wat mogelijk in de toekomst gaat komt. Dat noemen wij niet verantwoordelijkheid nemen, maar dat noemen wij indekken en duiken.