· 

Mijntje maakt een draai van 115 bomen

Ik herinner me het nog goed: ongeveer 6 jaar geleden stond Mijntje vol verontwaardiging op een stukje kale grond van landgoed de Schaffelaar. Er was daar een stuk bos volledig weggehakt, omdat het zich volgens deskundigen – ondersteund door een deskundigen-rapport – niet goed ontwikkelde. Door het te kappen ontstond er weer ruimte voor meer diversiteit en dus een gezonder bos.

 

Destijds was de kritiek scherp.

Destijds was de inbreng van deskundigen niet genoeg voor Mijntje. ‘Not even close’ – om het in goed Nederlands te zeggen. Mijntje stelde zelfs voor om de gemeentegrens zo aan te passen dat het bos in het vervolg binnen de grenzen van de bebouwde kom zou vallen. Daardoor zou de gemeente het beheer over het bosperceel kunnen overnemen van de Stichting Gelders Landschap.

 

Volgens Mijntje zou het beter zijn als de gemeente zelf ging over het wel of niet kappen van bomen, want de gemeente zou immers veel beter kunnen zorgen dat er niet zomaar bomen werden gekapt. Ook al bleek uit verklaringen van deskundigen van het Gelders Landschap dat er niets ‘zomaar’ was gekapt. Er zouden nog zeer veel protesten tegen bomenkap door Mijntje volgen.

 

En dan nu: de Churchillstraat.

Nu is er een plan om de Churchillstraat aan te pakken waarbij onder andere 115 bomen moeten worden gekapt. In de stukken van de gemeente over de kap van 115 bomen staat een opvallende waarschuwing: “De ervaring leert dat dit kan leiden tot reacties.” Inderdaad, de afgelopen 5 jaar is er volop gereageerd, maar deze reacties kwamen altijd van raadslid Mijntje; dezelfde wethouder Mijntje, die nu voorstelt om maar liefst 115 bomen om te hakken. Om de ambtenaren niet helemaal in hun hemd te zetten heb ik daarom deze column geschreven.

 

Is het voorstel voor deze bomenkap zo onredelijk? Volgens mij niet. Op de foto (gemaakt in juni jl.) is goed te zien dat de bomen bepaald niet vol in het blad zitten en ze worden netjes vervangen door nieuwe bomen. Het opvallende is de draai van 180 graden; eerdere voorstellen voor het vervangen van oude, zieke bomen konden op geen enkele redelijke benadering rekenen en daarom is dit voorstel op z’n minst opvallend.

 

En wat er dan nog bij komt.

Naast de totale ommezwaai in het vervangen van bomen heeft het plan voor de Churchillstraat nog een aspect dat we met bijzondere aandacht moeten beschouwen nu Lokaal Belang in het college zit: de kosten van het plan stijgen van € 990.000,- naar € 2.595.000,-. Alsof je een emmer leeg gooit. In tegenstelling tot het bomenpunt is dit geen trendbreuk met het verleden. De afgelopen 4 jaar heeft Lokaal Belang namelijk doorlopend voorstellen gedaan, die zich kenmerkten door hoge kosten. Ook hun verkiezingsprogramma zit vol kostbare plannen. Dat mag, zolang ze maar worden verworpen en dat was tot voor kort vrijwel altijd het geval.

 

Nu heeft Lokaal Belang echter 7 zetels en zit ze in het college. Je mag verwachten dat SGP en ChristenUnie zich zullen schikken in de kostbare voorstellen van hun nieuwe college-collega. We moeten maar hopen, dat dit een incident is. Anders hebben we straks geen bomen én geen geld meer in Barneveld.

 

Peter Lamberts

Columnist de 3e helft