· 

Fors meer laadpaal-verzoeken

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Theo Bos het college, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het plaatsen van publieke laadpalen na aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant van 12 augustus 2022 ‘Fors meer laadpaal-verzoeken’.

 

Proactief plaatsen, daarna pas plaatsen van palen op aanvraag

In de commissie grondgebied van april 2022 is het besluit van het college van B&W omtrent de laadvisie en het plaatsingsbeleid van de gemeente besproken.  Het plan is om jaarlijks 23 publieke laadpalen proactief te plaatsen. De locaties voor deze palen worden bepaald aan de hand van de vastgestelde plankaart. Daarnaast is het zo zijn dat, in het huidige beleid, een langere doorlooptijd van de aangevraagde laadpalen geaccepteerd is. De Barneveldse VVD is van mening dat eerst de basis goed moet zijn, voordat we pro actief kunnen gaan plaatsen. Kortom, wij vinden dat we vraag gedreven moeten plaatsen en daar op aansluitend pro actief moeten plaatsen van laadpalen.

 

In het eerste halfjaar van 2022 al 40 aanvragen ontvangen Inmiddels blijkt dat het aantal laadpaal aanvragen fors meer is dan de afgelopen twee jaar (namelijk 40 aanvragen vanaf januari 2022 tot en met juli 2022). Hiervoor zijn verschillende oorzaken, zoals de hoge brandstofkosten.

 

De Barneveldse VVD wil graag antwoord hebben op de volgende vragen:

  1. In hoeverre overlappen de 40 aangevraagde palen met de al geplande pro actief te plaatsen laadpalen?
  2. Hoeveel van deze 40 aangevraagde palen vallen binnen de acceptabele afstand voor laadmogelijkheden (namelijk 250 meter)?
  3. Wat zijn de doorlooptijden/wachttijden van de aangevraagde laadpalen? Hoe kan deze doorlooptijd/wachttijd verkort worden?
  4. Moeten we met de wetenschap van nu niet eerst de aangevraagde palen die buiten de ‘acceptabele afstand’ vallen én de pro actieve palen plaatsen? Om vervolgens over te gaan op de aangevraagde palen die binnen de ‘acceptabele afstand’?

Elektrische auto opladen met stroom opgewekt met eigen zonnepanelen

Steeds meer inwoners van onze gemeente gaan over op het duurzaam opwekken van stroom, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Ook gaan steeds meer inwoners van Barnevelds over op het elektrisch rijden. Helaas heeft niet iedere inwoner van Barneveld een oprit, erf of dam waar hij/zij een eigen laadpaal kan plaatsen. Het stekkeren vanuit huis naar de auto over de stoep, middels een kabelgoot, is voor deze inwoner van Barneveld wel mogelijk. Echter is dat volgens het Barneveldse beleid niet toegestaan, bijvoorbeeld in verband met struikelgevaar én het claimen van een publieke parkeerplaats. Tijdens de commissie grondgebied van april 2022 werd dit door de wethouder nogmaals bekrachtigd. Echter zou er alleen gehandhaafd worden wanneer er klachten zijn van inwoners.

 

De Barneveldse VVD wil graag antwoord op de volgende vragen hieromtrent:

 

  1. Is het Barneveldse college het met de Barneveldse VVD eens dat de Barneveldse burgers die geen eigen dam/oprit hebben wel met ‘eigen opgewerkte stroom’ hun eigen elektrische auto moeten kunnen opladen?
  2. Is het Barneveldse college op de hoogte van het feit dat er een heel kabelgoten assortiment is, waarbij er kabelgoten zijn die het struikelgevaar wegnemen? Bijvoorbeeld de kabelgoot in de bijgevoegde afbeelding.
  3. Wil het college nogmaals de mogelijkheid tot het plaatsen van een kabelgoot in overweging nemen? 

Brief.

Download
Laadpaal verzoeken
15.08.2022
Schriftelijke vragen_ Laadpalen.pdf
Adobe Acrobat document 256.1 KB