Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen energietransitie
Schriftelijke vragen · 26.09.2023
Theo Bos stelt namens de Barneveldse VVD vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van het onderzoek gedaan door Nieuwsuur over de rol van adviesbureaus bij de energietransitie in de Barneveldse ambtelijke organisatie. Daarnaast stelt hij vragen over windenergie, de netcongestie in combinatie met het vestigingsklimaat en het "off grid" ontwikkelen op de Harselaar.

Kans op kankerverwekkende stoffen en aardbevingen bij geothermie
Schriftelijke vragen · 08.06.2023
Theo Bos stelt namens de fractie, in samenwerking met het CDA, schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld na aanleiding van de beantwoording van de vragen die wij op 16 februari 2023 hebben over het waterwingebied bij De Glind.

Schriftelijke vragen Asielzoekerscentrum
Schriftelijke vragen · 01.06.2023
Op 22 juni 2023 staat de commissievergadering over het AZC gepland. In voorbereiding op deze commissievergadering hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Als fractie vinden wij transparantie in het proces belangrijk. Wij stellen deze vragen schriftelijk, omdat een afschrift van de antwoorden openbaar is. De betrokkenen, omwonenden en andere belangstellenden kunnen deze antwoorden ook inzien.

Schriftelijke vragen · 25.05.2023
Jarne van Schaik stelt schriftelijke vragen aan het college over zorgwekkende fenomeenanalyse ‘Criminele zzp’ers in de zorg’ van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (hierna afgekort: RIEC-ON) waaruit 192 strafbare feiten bij 28 van de 87 onderzochte zzp’ers aan het licht zijn gekomen.

Omwonenden moeten voldoende tijd krijgen om vragen te stellen!
Schriftelijke vragen · 18.04.2023
Theo Bos heeft namens de Barneveldse VVD het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om de informatiebijeenkomst inzake het AZC te verlengen of een extra AZC informatiebijeenkomst te plannen.

Welke gevolgen heeft het waterwingebied in De Glind voor onze boeren en 't Paradijs?
Schriftelijke vragen · 16.02.2023
De provincie Gelderland heeft in het voorjaar van 2022 het gebied ten zuiden van het dorp Barneveld aangewezen als waterwingebied. Theo Bos stelt schriftelijke vragen aan het college over deze aanwijzing van de provincie.

Schriftelijke vragen · 14.02.2023
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Theo Bos, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen aan het college over het proces rondom de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Barneveld. In de Barneveldse Krant van maandag 30 januari jl. hebben wij vernomen dat er momenteel drie geschikte locaties in beeld zijn voor de vestiging van een azc. Op 18 augustus jl. stond in de Barneveldse Krant dat er bijna dertig reacties binnen...

Schriftelijke vragen · 24.01.2023
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het krantenartikel in de Barneveldse Krant van 12 januari jl. aan het college over dat de komst van een Johan Cruyff Court in Barneveld onzeker is. In de raadsvergadering van 3 november jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de motie om te bekijken of we bij het nieuw te bouwen buurthuis in de Barneveldse wijk...

Schriftelijke vragen · 05.12.2022
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Jarne, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen aan het college over de pilot die aankomende maanden uitgevoerd gaat wordt voor het dimmen, uitzetten en verwijderen van openbare straatverlichting in onze gemeente. De Barneveldse VVD vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Wij vinden dat iedereen in onze dorpen veilig moet kunnen wonen, verblijven, werken en ondernemen....

Schriftelijke vragen · 15.08.2022
Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Theo Bos het college, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het plaatsen van publieke laadpalen na aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant van 12 augustus 2022 ‘Fors meer laadpaal-verzoeken’. Proactief plaatsen, daarna pas plaatsen van palen op aanvraag In de commissie grondgebied van april 2022 is het besluit van het college van B&W omtrent de laadvisie en het...

Meer weergeven