Extra aanslag van 2600 euro

Het zijn ongekend lastige en onzekere tijden voor inwoners en ondernemers. De hoge inflatie en al maar stijgende energiekosten zorgt bij veel mensen voor slapeloze nachten. De gemeente zal voor een grote uitdaging staan om deze gevolgen in alle opzichten het hoofd te bieden.

 

Bij de bespreking van het coalitieakkoord van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie werd al snel duidelijk dat er geen financiële uitwerking was van de gepresenteerde plannen. Zorgelijk. Wel maakte de partijen de belofte om bij de begroting hun coalitieakkoord te hebben doorgerekend en te komen met een sluitende meerjarenbegroting. Op papier lijkt dat te zijn gelukt! Alleen vindt de Barneveldse VVD de wijze waarop te makkelijk.

 

De meest structurele maatregel betreft het oplaten lopen van de schulden. De komende 4 jaar zal onder dit college de langlopende schulden van de gemeente met ruim 61,5 miljoen euro gaan oplopen. Concreet betekend dat een bedrag van ruim 2600 euro per huishouden. Volgens het coalitieakkoord zouden er geen lasten worden doorgeschoven aan toekomstige generaties. Dat zou betekenen dat alle huishoudens binnenkort een extra aanslag kunnen verwachten voor de plannen van dit nieuwe college. Ruim 2600 euro aan extra belastinggeld vragen aan huishoudens, je moet het maar durven te vragen!

 

Voor al de extra miljoenen euro’s belastinggeld mag u verwachten dat de plannen en gemaakte beloften uitgevoerd gaan worden door dit college. Ook daar gaan deze partijen u teleurstellen, dat is natuurlijk echt te veel gevraagd! De begroting bevat namelijk nog niet alle plannen. Volgend jaar een nieuwe ronde, met een nieuwe begroting en met uiteraard nieuwe plannen. Het feest lijkt niet op te kunnen gaan in de bestuurskamer van de kersverse wethouders.

 

Van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie door projectmatig werken en creatieve uitdagingen is geen spraken meer. Waar het vorige college nog een zogenoemde “stevige opgave” had mee gegeven van 1,4 miljoen euro is dit college tevreden met de behaalde bezuiniging van 0,5 miljoen. 1,4 miljoen was nog geen één procent van de totale begroting, dat was natuurlijk ook echt te veel gevraagd...

 

De Barneveldse VVD zou andere keuzes maken! Zeker gezien de uitdagingen in het leven van hardwerkende inwoners en ondernemers. Het verder laten oplopen van de schulden vinden wij zeer zorgelijk. Met zoveel onzekerheden, moet het college nu bezuinigen en zorgen voor vet op de botten zodat we een stootje kunnen hebben. En zeker niet bij elke tegenvaller de rekening doorschuiven naar onze inwoners en ondernemers!

 

Het bonnetje van de extra aanslag.