Jacco van der Tak aanbevolen als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Barneveld beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om drs. Jacco van der Tak voor te dragen om te benoemen tot burgemeester van de gemeente Barneveld. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van dinsdag 13 december 2022.

De gemeenteraad van Barneveld draagt Jacco van der Tak graag voor om burgemeester van de gemeente Barneveld te worden. De heer Van der Tak heeft een brede ervaring. Hij heeft die onder meer opgedaan bij een aantal grote organisaties met maatschappelijke impact, namelijk het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hij is momenteel directeur Communicatie & Corporate Affairs bij NS. Van der Tak is lid van het CDA en actief als voorzitter van het bestuur CDA provincie Utrecht en lid van de landelijke verenigingsraad.

Jacco van der Tak is 40 jaar, getrouwd, vader van vier dochters en woont in Woudenberg. Van der Tak is een gedreven en verbindende bestuurder met lef en een warm hart. Hij is een man die in gesprek gaat met alle betrokkenen, maar ook op het juiste moment overtuigend door kan pakken.

De gemeenteraad van Barneveld ziet in Van der Tak een burgemeester die heel goed aansluit bij de gevraagde bestuursstijl en competenties in de profielschets. Van der Tak heeft oog voor de uitdagingen waar Barneveld voor staat. En met de genoemde kwaliteiten is hij in staat om deze uitdagingen aan te gaan, samen met de raad, het college en de mensen in de dorpen en het buitengebied van Barneveld. Hij kan naar verwachting een uitstekend boegbeeld zijn, niet alleen in de gemeente maar ook in de regio en landelijk.

Op 5 september 2022 stelde de gemeenteraad de profielschets vast, waarin is opgenomen waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. In de vertrouwenscommissie waren alle raadsfracties vertegenwoordigd. In totaal solliciteerden 19 kandidaten naar de functie. Na eerste selectie in overleg met de commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie een voorstel aan de raad voorbereid en heeft de raad besloten Jacco van der Tak aan te bevelen.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning, die de burgemeester benoemd. De verwachting is dat Jacco van der Tak op 9 februari 2023 geïnstalleerd wordt als burgemeester van de gemeente Barneveld.