· 

Waarom hecht de VVD zo aan geld?

Bij de VVD denkt denken veel mensen aan geld. Dat lijkt logisch, maar als ik aan de VVD denk dan denk ik het eerst aan het ontwikkelen van je talenten. Nu is het zo dat veel talenten geld opleveren en dan valt het op. Dit neemt niet weg dat heel veel talenten zorgen voor een gewoon inkomen of zelfs een laag inkomen. Ook vind ik het verwijt altijd wat verrassend, want we zijn volksvertegenwoordigers en tijdens de verkiezingen – en ook tussen verkiezingen in – zijn veel wensen uit de bevolking gerelateerd aan geld. Wij vertegenwoordigen dus veel burgers. Mag ik u meenemen in een paar uitstapjes?

 

Een kleine overheid.

De VVD is al sinds mensenheugenis voorstander van een kleinere overheid. Een overheid, die de kaders schept waarbinnen je zelf kunt ontdekken waar je talenten liggen. Een overheid ook, die wel zorgt voor een vangnet voor hen die echt niet kunnen, maar ook niet van plan is om ieders falen (expres of per ongeluk) glad te strijken. In de huidige samenleving doet de overheid dit wel. Ik heb me eens laten vertellen dat ongeveer 90% van de Nederlanders op de één of andere manier een toeslag van de overheid krijgen. Dit wordt gedaan door belastingen te heffen en te herverdelen. Hierin is de overheid zo ontzettend goed dat het voor alleenverdieners bijna zinloos is om meer te gaan werken tussen een bruto maandsalaris van

 € 1.940,- tot € 3.167,- (bron: pdf (overheid.nl)). Dat is iets meer dan het minimumloon (€ 1.725,-) tot aan modaal. De marginale druk (wat je kwijt raakt van iedere meer verdiende euro) is dan 80%! 

Tussen minimumloon en 1 keer modaal raak je 80% van je extra inkomen kwijt.


Dit is de reden dat Nederlanders massaal in deeltijd werken: iedereen rekent uit tot aan welk inkomen het nog zin heeft om meer uren te draaien en waar je tegen de muur aan loopt. De VVD wil het succes van meer werken juist terugbrengen naar de werkenden. Dan moet je echter wel het toeslagenhuis slopen en daarmee raak je de mensen met een inkomen onder de € 1.725,- bruto per maand hard. En daarom vindt iedereen de VVD asociaal. VVD-er’s vinden het echter asociaal om mensen met roestige kettingen vast te houden in een uitkering waardoor ze zich nooit verder kunnen ontwikkelen.

 

Immateriële zaken.

Een ander punt waar de VVD zeer aan hecht betreft immateriële zaken. Denk aan abortus, homohuwelijk, euthanasie of gender-gelijkheid. Daar waar we in het vorige punt frontaal botsen met socialisten staan liberalen en socialisten op deze punten schouder aan schouder tegenover religieuze partijen. Als er één punt is waarop alle godsdiensten op de wereld elkaar kunnen vinden dan betreft het deze immateriële zaken. Waren ze het ook maar zo eens met dat andere belangrijke immateriële punt: godsdienstvrijheid. Ook deze immateriële punten komen voort uit het belang dat mensen zichzelf moeten kunnen ontdekken. Alleen vanuit de kracht van je eigen talenten kun je jezelf ontwikkelen.

 Alleen als je jezelf ontwikkelt kun je gelukkig worden. En in veel gevallen zal dit ook betekenen dat je financieel goed zit, maar dat is niet het doel – het is hetgeen het meest opvalt.

 

Op het gebied van immateriële zaken staan liberalen en socialisten schouder aan schouder.


Wat er gebeurt als je geen geld hebt.

Dan is er natuurlijk een cruciale reden dat de VVD altijd met geld wordt geassocieerd. De VVD is immers een politieke partij, die het belangrijk vindt om te zorgen voor bijvoorbeeld goed onderwijs, goede zorg, veiligheid en infrastructuur. Het zijn kerntaken van de overheid, die jou als burger helpen om jezelf te ontwikkelen. Het zijn ook onderwerpen, die de overheid geld kosten. De VVD is daarom zeer gericht 1) op het ontwikkelen van een samenleving waarin geld verdient wordt (zodat er belasting betaald kan worden), 2) een samenleving waarin geld niet gaat naar het oplossen van ieders probleem (waardoor er veel geld wordt rondgepompt) en 3) wel gaat naar het investeren in de kerntaken van de overheid. Het zijn 3 geld-gerelateerde onderwerpen die er voor zorgen dat mensen de VVD zien als een partij, die hecht aan geld.

 

De situatie in Barneveld. 

Dat zie je ook in Barneveld. De Barneveldse VVD maakt zich grote zorgen over de financiële positie van de gemeente. In het kort komt het hier op neer: we hebben al jaren – ook tijdens de periode van Gerard van den Hengel – een grote schuld, maar tot voor een jaar of 5 geleden stond daar veel grondbezit tegenover. De gemeente heeft namelijk voor de crisis in 2008 heel veel grond gekocht om bij nieuwe woningbouwprojecten niet afhankelijk te zijn van particuliere grondbezitters. Door de crisis van 2008 werd de grond snel (veel) minder waard waardoor het onzinnig was om de grond

uit te geven voor bouwprojecten. Door de crisis was hier ook geen vraag naar. Het vertrek van Gerard van den Hengel viel zo ongeveer samen met het herstel van de economie en sindsdien wordt er geregeld grond uitgegeven voor bouwprojecten. 

Theo Bos: er zit een gat in de begroting van de gemeente Barneveld.


De opbrengsten van deze verkoop worden echter niet gebruikt om de schuld van Barneveld af te lossen. Theo Bos heeft al gezegd dat er een gat in de begroting zit. Wat doen we dan straks met allerhande financiële wensen van scholen, politie, sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere gemeentelijke organisaties die belangrijk zijn voor de kerntaak van de gemeente? Toen Gerard van den Hengel aantrad was de kas van de gemeente leeg en de lijst met beloftes lang. Door hard financieel optreden is er ruimte gemaakt om Barneveld mooi te houden. We moeten er toch niet aan denken dat na alle zuinigheid het huidige gat in de begroting van de gemeente Barneveld leidt tot ongedekte cheques en onmacht om te doen waar een overheid nou juist voor is?

 

Dus: waarom hecht de VVD zo aan geld? Welnu, om te zorgen voor een gezond fundament waarop u zich zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

 

Peter Lamberts

Columnist de 3e helft