· 

Wonen: klimaat, personeelstekorten en prijsstijgen

Tijdens de verkiezingen heeft de VVD gepleit voor ‘bouwen, bouwen, bouwen’ van (veel) meer woningen. De basis om dit te kunnen doen is het verzorgen van de juiste plannen door een gemeente. Met het sluiten van de woondeal regio Amersfoort en de woondeal Food Valley voldoet Barneveld aan deze basisvoorwaarde. In de woondeals is ook al aangegeven waar gebouwd kan gaan worden (Bloemendal, de Burgt en Voorthuizen-Zuid). Dat is de tweede voorwaarde waar aan voldaan is. De grote vragen zijn: 1) is dit voldoende om ook echt te gaan bouwen en 2) worden de juiste woningen gebouwd?

Gaat de schop ook echt de grond in? 

Alle signalen maken duidelijk dat alle oppositiepartijen in Nederland veel kans krijgen om de onvrede onder woningzoekenden te voeden. De kans dat er daadwerkelijk kan worden gebouwd op de schaal die wordt voorzien is namelijk nihil. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn: het college en de coalitiepartijen kunnen hier niet veel aan doen.

  

De problemen voor de bouwsector zijn bekend: stikstof (bouwen levert 0,6% van het stikstofprobleem – hoe dan!), personeelstekorten in alle sectoren en dus ook de bouw en stijging van de kosten van bouwmaterialen zijn een enorme bedreiging voor de doelstellingen. Het zijn allemaal problemen waar een gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft. Dan komt ook minister De Jonge nog met allerhande frustrerende plannen en de moed zakt je in de schoenen. Het zal duidelijk zijn: ook de plannen van een minister vallen niet onder de invloedssfeer van een gemeentebestuur. Ze zouden er wel wat eerlijker over kunnen zijn dat er dus niet/nauwelijks gebouwd gaat worden. Dat doe ik hierbij voor ze.

 

Zijn de juiste woningen ingepland?

De gemeente heeft wel invloed op de planvorming, de locaties en het type woningen dat gebouwd moet worden. Zoals in de inleiding aangegeven is de planvorming in orde, maar er zijn wel vraagtekens te plaatsen bij de overige keuzes. Onder druk van met name de ChristenUnie wordt er steeds meer ingezet op sociale huurwoningen. Dit terwijl alle rapporten aangeven dat er in Barneveld juist behoefte is aan betaalbare koopwoningen (nou ja, betaalbaar? De bovengrens ligt nu bij € 355.000,-) en woningen in het middensegment.

  

Volgens de VVD is de wens voor een koopwoning in Barneveld groot en dat is ook logisch. Een eigen woning versterkt je verantwoordelijkheid voor de woning, het vergroot je vermogen en geeft je vrijheid. Juist door te zorgen voor voldoende woningen in het middensegment is het aantrekkelijk voor mensen van middelbare leeftijd om door te groeien naar deze woning; in de regel beter geschikt voor een uitbreidend gezin. Hierdoor komt een kleinere – en dus: goedkopere – woning vrij waardoor ook starters worden geholpen. Ook zie je in de markt veel vraag van ouderen naar luxere appartementen. De VVD pleit er daarom ook voor om voor deze doelgroepen te bouwen en niet (in die hoge mate) voor sociale huur.

  

Peter Lamberts

Columnist de 3e helft