· 

Bouwplannen en de Rijnvallei

Afgelopen zaterdag had de Barneveldse Krant een lang artikel waaruit bleek dat het huidige college haar bouwplannen op het terrein van de Rijnvallei alleen voor de bühne opvoert. Het blijkt nu, dat er – sinds het tijdens de verkiezingen een ‘hot topic’ werd – nog nooit (serieus of niet-serieus) met de Rijnvallei is gesproken over dit plan. Tegelijkertijd lees ik sinds de verkiezingen geregeld dat er plannen zijn om het terrein – desnoods met overheidsgeld: uw en mijn belastinggeld – op te kopen en te voorzien van maar liefst 1.000 woningen.

Een klein stukje historie

Twee verkiezingen geleden heeft de VVD het idee geopperd om de sportfunctie van de sterk verouderde Veluwehal te verplaatsen naar een locatie buiten het centrum en op de plaats van de Veluwehal nieuwbouw te realiseren. Het is niet zo heel populair (de Veluwehal zit bij iedere Barnevelder in zijn/haar hart), maar het zorgt wel voor een moderne sporthal én veel nieuwe woningen bij het centrum zonder dat het al te veel geld en al te veel tijd kost.

  

Tijdens de vorige verkiezingen kreeg de VVD steun van de middenstandsvereniging en voelden de andere partijen zich verplicht om met een alternatief te komen. Daaruit kwam het idee naar voren om de Rijnvallei op te kopen en op dit terrein 

maar liefst 1.000 woningen te gaan bouwen. Het klonk even fantastisch als ondoordacht.

 

Nog even de problemen op een rijtje

Het plan rondom de Rijnvallei kent veel nadelen. De meest simpele: 1) de gemeente is geen eigenaar van het complex, 2) de eigenaar is een florerend bedrijf dat 3) niet wil vertrekken waardoor 4) uitkoop een enorm vermogen kost waardoor 5) de toekomstige woningen zeer duur worden. En oh ja 6) wie heeft de fantasie bedacht dat je op deze locatie 1.000 woningen zou kunnen bouwen?

 

Het is natuurlijk de taak van politici om hun kiezers eerlijk te informeren, maar in dit geval was het hele plan bedoeld om de VVD de wind uit de zeilen te halen. En dat is gelukt.

 

Het falende bouwbeleid van dit college

Natuurlijk weten wij ook dat het in deze tijd van stikstof-ellende buitengewoon moeilijk is om woningen te bouwen. Het plan van het college om de doelen van 500 naar 600 woningen per jaar te verhogen vinden wij dan ook het eerste teken van haar ongeloofwaardige beleid. De plannen rondom de Rijnvallei tekenen de rest van de ongeloofwaardigheid. In plaats van het zoeken naar locaties waar wél kan worden gebouwd wordt er nu al jaren ingezet op een stoer plan dat nooit kan werken. Intussen zien we dat ook de bouwdoelen van het college niet worden gehaald. ‘Not even close’ om het in goed Nederlands te stellen. We zullen daar binnenkort nader op terug komen.

 

Met liberale groeten,

 

Peter Lamberts