Bouwplannen gemeente Barneveld: "Een nobel streven of een loze belofte?"

Je bent op zoek naar een nieuwe woning in onze mooie gemeente. Dan loop je vrij snel tegen lege beloften van dit college aan. In augustus 2023 werd het 17e voortgangsrapportage woningbouw openbaar gemaakt. In deze rapportage is de voortgang van de bouwdoelstellingen opgenomen. In de commissie grondgebied van oktober 2023 is deze besproken, een mooi moment om eens verder te kijken naar de cijfers en de doelstelling.  

  

Wat is de bouwdoelstelling van de gemeente?  

Dit college heeft in haar collegeakkoord een doelstelling afgesproken van 600 woningen per jaar. Een ambitieus aantal, gezien de historie. Het vorige college had tot doelstelling om jaarlijks 500 woningen te bouwen. Van waar de stijging van 100 per jaar? Dit college wil met al haar goede intenties in de 4 college jaren 400 extra woningen realiseren in het ‘goedkope’ segment.  

 

Een nobel streven of toch een loze belofte?  

De doelstelling van 600 woningen dat klinkt als een nobel streven, maar voorlopig blijkt dit een loze belofte. Het laatste jaar waarin de doelstelling daadwerkelijk behaald werd was 2019. De doelstelling was destijds nog 500 woningen. In elk van de volgende jaren werd de doelstelling van 500 tot en met 2021 en van 600 vanaf 2022 niet behaald. Wat vervolgens heeft geresulteerd in een achterstand van 650 woningen ten opzichten van de doelstelling. Dit laten we zien middels onderstaande infographic.

 

 

Goed nieuws …  

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage kopte de Barneveldse Krant: ‘Gemeente Barneveld wil bouwtempo opvoeren’. Goed nieuws natuurlijk, maar dat het bouwtempo verhoogd wordt mocht ook tijd worden. In de jaren 2024 tot en met 2027 wil de gemeente ongeveer 3.200 woningen gaan opleveren. Echter geeft de gemeente direct een winstwaarschuwing voor 2024: ‘op basis van de marktinformatie wordt een productie van minimaal 550 woningen kansrijk geacht. De inspanning blijft op minimaal 600 gericht’.  

 

… of toch niet? 

Natuurlijk is het goed nieuws dat de gemeente verwacht tussen de 3.100 en 3.200 woningen op te leveren in de komende jaren. Echter is dit niets meer dan het inlopen van de opgebouwde achterstand. Een achterstand die jaar op jaar is opgelopen. Elk jaar opnieuw had de wethouder een excuus waar hij zich achter kon verschuilen. Het ene excuus beter dan het andere excuus. Elk jaar opnieuw gedoogd door de college partijen. Het is nu echt tijd dat deze wethouder gaat leveren. Met het gepresenteerde programma zal hij in 2027 de achterstand ingelopen hebben. Mogelijkerwijze heeft hij dan voldaan aan de beloften van dit college. Echter gezien het verleden is het maar de vraag hoe reëel het bouwprogramma van het college is. 

 

Wat kan de woningbouw versnellen?  

In het verleden zijn een tweetal moties aangenomen inzake de flexwoningen. Tot op heden is er na aanleiding van deze moties nog geen flexwoningen geplaatst. Een simpel belletje naar de (demissionair) minister in Den Haag kan zorgen voor een mooi aantal flexwoningen in onze gemeente, immers heeft de minister deze nog in de opslag staan. Daarmee helpen we direct de starter, maar ook de urgente woningzoekenden in Barneveld.  

 

Daarnaast kan volgens ons de woningbouw versnelt worden door:  

1. Bestemmingsplanprocedures te verkorten;  
2. Bouwvergunningprocedures te verkorten.

 

Gerben Evers

Raadscommissielid