· 

Inwoners en ondernemers zijn geen melkkoeien

Waaraan gaat de gemeente de komende jaren haar geld uitgeven? Daarover gaat de gemeenteraad binnenkort over vergaderen. In de raadsvergadering op 10 juli 2024 gaan alle politieke partijen in debat over de plannen voor Barneveld. In voorbereiding op dit debat hebben wij in de Barneveldse Krant van 27 juni 2024 aangegeven wat wij van de plannen vinden als Barneveldse VVD. Lees dat artikel hier terug.

 

Onze zorgen worden werkelijkheid. Vorig jaar werd al duidelijk dat het college een lastenverzwaring niet uitsloot. Daarmee is destijds de deur opengezet voor lastenverzwaringen. Nu blijkt dat de gemeente dat echt gaat doen. Dit maakt pijnlijk duidelijk dat het college kiest om eerst lasten te verzwaren alvorens te bezuinigen. Dat had anders gekund én gemoeten.

 

De financiën moeten echt op orde komen. Zonder dat de rekening bij de inwoner en de toekomstige generatie wordt gelegd. Deze noodzaak lijkt het college nog steeds niet te voelen. Ze willen nu wel een spaarpotje aanleggen voor de toekomst. Is dat mosterd na de maaltijd?

 

Het college lijkt te vergeten dat de afgelopen jaren de kosten voor de inwoners en ondernemers ook flink gestegen zijn. In de zoektocht naar geld komt het college namelijk uit bij het extra verhogen van belastingen zoals de OZB vanaf 2025. Deze verhoging loopt op tot meer dan 10% boven op de reguliere inflatiecorrectie! Dat roept de vraag op of het college voldoende met de poten in de samenleving staat. Tenzij er binnenkort ook met stenen betaald mag worden, lopen veel inwoners en ondernemers tegen hogere kosten aan voor hun onroerend goed.

 

De Barneveldse VVD vindt al jaren dat de gemeente te veel geld uitgeeft. Om de financiën op orde te krijgen, dient het college scherpe keuzes te maken. Bekijk waar er bezuinigd kan worden en (her)overweeg eventuele investeringen, voordat je de lasten van hardwerkende inwoners en ondernemers gaat verhogen.

 

Het college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie moet nu aan de slag om het huishoudboekje op orde te krijgen. Helaas komen ze op zijn vroegst pas volgend jaar met aanvullende maatregelen. Wij zouden zeggen: belast de inwoners niet harder dan je al doet en maak nu keuzes!