Initiatiefvoorstel VVD voor een veilig Barneveld

Er is géén belangrijkere verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld, dan Barneveld veilig te houden. Vanuit allerlei kanten wordt die veiligheid bedreigd. Georganiseerde misdaad en grootschalige drugshandel brengen mensenlevens in gevaar. Criminelen die hun opbrengsten moeten witwassen, zorgen ervoor dat gewone ondernemers worden weggedrukt. Al op jonge leeftijd worden jongeren negatief beïnvloed door verkeerde rolmodellen, waardoor ook deze jongeren verkeerde keuzes gaan maken en later zelf een verkeerd rolmodel worden. Dit houdt een vicieuze cirkel in stand, die lastig te doorbreken is.

 

Om die cirkel van criminaliteit te doorbreken, is een effectieve aanpak nodig. Een strijd die op meerdere fronten continu gevoerd moet worden in onze ogen.

 

Het is belangrijk dat misdadigers worden gepakt en worden bestraft. De gemeente moet keuzes maken die een grote impact hebben op de pakkans, bijvoorbeeld door meer in te zetten op cameratoezicht en om mensenhandel tegen te gaan. De Barneveldse VVD vindt dat deze middelen belangrijke wapens zijn in de strijd tegen criminaliteit en is dan ook groot voorstander van het gebruik ervan.

 

Het is daarnaast belangrijk dat de gemeente slim investeert in preventie, het voorkomen van criminaliteit. Dat betekent dat jongeren en kinderen die in een lastige situatie zitten of verkeerde keuzes maken veel aandacht moeten krijgen om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en escalatie te voorkomen. Wijkagenten en jongerenwerkers zijn daarbij onmisbaar en het is belangrijk dat zij voldoende tijd en training krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast kunnen scholen een cruciale factor spelen, door onderwijsprogramma’s tegen geweld aan te bieden.

 

Tenslotte is belangrijk dat u zich ook daadwerkelijk veiliger voelt. De Barneveldse VVD wil daarom dat de gemeente ervoor zorgt dat u, als Barnevelder, ook daadwerkelijk ziet en voelt dat onze dorpen steeds veiliger worden en dat we daaraan werken. De Barneveldse VVD wil doorpakken en presenteert daarom een ambitieus actieplan om Barneveld veilig te krijgen en houden.  

 

We staan en gaan voor een veilig Barneveld, daar zullen wij ons elke dag weer voor inzetten.

Video.

Actieplan.

Download
Initiatiefvoorstel
06.07.2022
Een veilig Barneveld.pdf
Adobe Acrobat document 435.4 KB

Krant.

Barneveldse Krant van 12 juli 2022 in artikel ’zet véél meer in op veiligheid’.

Barneveldse Krant van 12 juli 2022 in artikel ’we hebben drie kernwoorden: veiligheid, veiligheid, veiligheid’.