Verplaatsing Flying Bikes realiseren.

De Flying Bikes in Kootwijkerbroek is een fantastische club midden in Kootwijkerbroek. De groei van de club laat zien dat verplaatsing naar een plek buiten het centrum van Kootwijkerbroek nodig is. Als VVD hebben we ons hard gemaakt voor deze verplaatsing. 

 

Sandra Reemst 'Het is tijd om nu door te pakken wethouder'

Het wordt nu tijd om flink door te pakken met het verhuisplan voor fietscrossvereniging Flying Bikes in Kootwijkerbroek. Dat stelt VVD-raadslid Sandra Reemst. Begin december werd voor dit plan een voorbereidingskrediet vastgesteld, maar van voorbereidingen voor een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwe locatie is volgens haar nog steeds geen sprake. ,,Waarom duurt het zo lang?’’

 

Dat vraagt Reemst aan het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, nadat ze vorige week benaderd is door de fietscrossvereniging. Eerder werd duidelijk dat de vereniging verhuist van de Essenerweg in het dorp naar de Hanzeweg-Zuid, een plek tegen bedrijventerrein Harselaar aan.

 

,,De vereniging begint zich inmiddels aardig zorgen te maken’’, weet Reemst. ,,Dat er nu al maanden niets gebeurt, doet bij het bestuur de angst bekruipen dat er misschien meer aan de hand is. In ieder geval is er veel onduidelijkheid. Men heeft zelfs de indruk dat de nieuwe locatie voor de fietscrossers mogelijk door nieuwe ontwikkelingen op losse schroeven is komen te staan.’’

 

Windmolens.

Reemst wil daarom nu snel duidelijkheid. ,,Waarom duurt het zo lang, speelt er mogelijk iets anders een rol?’’ Bij dat laatste verwijst ze naar het lopende proces voor de plaatsing van windturbines bij bedrijventerrein Harselaar. ,,De nieuwe locatie van de Flying Bikes ligt middenin het zoekgebied voor windmolens. Speelt dat wellicht nu ineens een rol?’’ Snelheid is volgens haar niet alleen voor de sportvereniging van belang. ,,Maar ook voor Kootwijkerbroek, aangezien de verhuizing ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen in het dorp. Ook daar zal nog een heel traject achteraan komen. Kortom, we moeten nu gas geven, anders schuiven deze processen zo weer jaren op.’’

 

Pumptrack.

De vereniging gaf zelf eerder aan snel te willen beginnen op de nieuwe plek, onder meer door dit jaar alvast een pumptrackbaan aan te leggen, een fietscircuit met bulten en bochten. Als deze baan nog voor de zomer gerealiseerd is, kan de vereniging er gedeeltelijk subsidie voor krijgen vanuit de provincie Gelderland. Wethouder Didi Dorrestijn hield in december echter de boot hiervoor al af, aangezien er nog geen bestemmingsplanwijziging heeft plaatsgevonden. In december is een kwart miljoen euro uitgetrokken voor de voorbereidingen voor de verhuizing, maar voor de daadwerkelijke verhuizing is nog een totale investering van 1,8 miljoen euro nodig, plus een bijdrage van zeven ton voor de bouw van sportaccommodaties.

 

Wethouder Dorrestijn gaf in december aan dat het terrein aan de Hanzeweg-Zuid dat de gemeente in eigendom heeft, groter is dan nodig voor de fietscrossvereniging. ,,Er blijft dus ruimte over voor andere ontwikkelingen’’, zei ze toen. ,,We willen goed kijken wat daar mogelijk is, maar het zou vooral mooi zijn als we die ruimte zodanig invullen dat het geld oplevert.’’

 

De fietscrossvereniging was de afgelopen tien jaar al samen met de gemeente actief op zoek naar een nieuwe geschikte locatie. De huidige plek is te klein geworden voor de groeiende club. Daar komt bij dat, doordat het bestaande terrein steeds intensiever gebruikt wordt, de overlast door licht, stof en geluid voor omwonenden aan de Stellingmolenstraat en Essenerweg toeneemt.